• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sukces na skalę światową - przeprowadzono sekwencjonowanie genomu pomidora

  04.06.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ramach zakrojonych na szeroką skalę badań przeprowadzono sekwencjonowanie genomów udomowionego pomidora i jego dzikiego przodka - Solanum pimpinellifolium. Wyniki, zaprezentowane czasopiśmie Nature, mogą przyczynić się do opracowania innowacyjnych narzędzi, dzięki którym będzie możliwe obniżenie kosztów i zwiększenie produkcji pomidorów na świecie. Badania zostały dofinansowane z projektu EU-SOL (Wysokiej jakości uprawy roślin psiankowatych na potrzeby konsumentów, przetwórców i producentów dzięki wykorzystaniu naturalnej bioróżnorodności), który otrzymał 18,7 mln EUR z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Dzięki sekwencjonowaniu genomów, Tomato Genome Consortium (TGC) - grupa ponad 300 naukowców z 14 krajów, posunęło o krok naprzód walkę, jaką rolnicy prowadzą ze szkodnikami, patogenami, chorobami i suszą, które sieją spustoszenie w uprawach. Co więcej, szanse, że inne uprawy skorzystają z tego odkrycia są spore.

  Naukowcy dostarczają nam kluczowych informacji o powiązaniu między genami a cechami pomidora. Pogłębiają również naszą wiedzę o tym, w jaki sposób czynniki genetyczne i środowiskowe wpływają łącznie na kondycję zdrowotną i zdolność do przeżycia uprawy polowej.

  Interesujące dane, jakie płyną z badań, dotyczą sposobu, w jaki pomidor dostosowywał się do nowych środowisk. Genom pomidora, jak twierdzą naukowcy, rozszerzył się gwałtownie około 60 mln lat temu, w okresie, kiedy na planecie miały miejsce masowe wyginięcia. Mimo tego zdarzenia, niektórym z wykształconych wówczas genów udało się przetrwać i dzisiaj nadal są obecne.

  Członek TGC, Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) z Belgii, kierował głównie predykcją genów w celu przetransponowania surowej sekwencji genomu na wiedzę biologiczną. Praca naukowców z Argentyny, Belgii, Chin, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Izraela, Japonii, Korei Południowej, Niemiec, USA, Wlk. Brytanii i Włoch przyczyniła się do zbudowania bardzo szczegółowego obrazu genomu pomidora, dostarczając informacji zwłaszcza o kolejności, ustawieniu, typach i względnym położeniu 35.000 genów.

  Pomidor należy do rodziny Solanaceae lub psiankowatych. Dane pozyskane w toku badań dostarczą kluczowych informacji o genach psiankowatych krewnych pomidora, to jest o ziemniaku, papryce, bakłażanie i petunii. Rośliny te odgrywają istotną rolę nie tylko w produkcji żywności i przypraw, ale również w opracowywaniu leków.

  W skład konsorcjum EU-SOL weszli botanicy z uczelni wyższych, instytutów badawczych i przedsiębiorstw z Europy oraz spoza jej granic. Jego głównym celem było opracowanie wysokiej jakości, zdrowych odmian pomidora oraz ziemniaka o optymalnych cechach z perspektywy konsumenta, przetwórcy i producenta. Łamigłówka została rozwiązana dzięki rozłożeniu na czynniki pierwsze, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii i umiejętności, komponentów genetycznych i molekularnych odpowiedzialnych za te cechy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pomidor – popularna gra dziecięca, znana jako gra w pomidora. Biorą w niej udział co najmniej 2 osoby. Spośród wszystkich grających wybierana jest jedna – zwana pomidorem – której pozostali zadają pytania, próbując ją rozśmieszyć. Pomidor musi na wszystkie pytania odpowiadać "pomidor". Gra kończy się, gdy pomidor pomyli się, zaśmieje się lub pozostali uczestnicy poddadzą się. Geny kodujące białka mechanizmów naprawy DNA człowieka: DNA komórki jest stale narażone na czynniki uszkadzające. Sprawnie działające mechanizmy naprawy DNA funkcjonują w komórkach organizmów zarówno prokariotycznych jak i eukariotycznych. Badania genomu ludzkiego pozwoliły zidentyfikować szereg genów kodujących białka biorące udział w różnorodnych mechanizmach naprawy DNA. Poznano dotąd ponad 130 genów o takiej, udowodnionej lub prawdopodobnej, funkcji. Nowe geny naprawy DNA są ciągle odkrywane dzięki badaniom porównawczym sekwencji genów człowieka i homologów tych genów u organizmów modelowych, takich jak E. coli i S. cerevisiae. Badania te mają znaczenie dla medycyny, ponieważ do tej pory zidentyfikowano już kilkanaście chorób, w których patogenezie mają udział niesprawne mechanizmy naprawy DNA. Sok pomidorowy – sok przecierowy otrzymywany z owoców pomidora przeznaczony do bezpośredniego spożycia. Prawdopodobnie najpopularniejszy sok warzywny. Stosowany jest jako sok jednowarzywny, ale także wykorzystywany jest w połączeniach z innymi do produkcji soków wielowarzywnych i soku pomidorowo-selerowego.

  Zgnilizna twardzikowa – choroba grzybowa wielu (ponad 400 gatunków) roślin np. fasoli, pomidora, ogórka, tytoniu oraz roślin ozdobnych, przemysłowych czy korzeniowych. Oprócz występowania na roślinach w czasie ich uprawy może także wystąpić w czasie przechowywania ich części. Wywoływana przez Sclerotinia sclerotiorum, patogen należący do gromady workowców, rządu helotkowców. Cyfomandra grubolistna (tamarillo, pomidor drzewiasty, zgrabka grubolistna, zgrabka burakowata) Cyphomandra betacea – gatunek rośliny z rodziny psiankowatych. Występuje w stanie dzikim na terenie Peru, Chile, Ekwadoru oraz Boliwii. Jest uprawiany w Argentynie, Australii, Brazylii, Portugalii, Kolumbii, Kenii, Stanach Zjednoczonych, Wenezueli i w Nowej Zelandii. Posiada jadalne owoce wielkości od 2 do 8 cm, występujące w 8 odmianach barwnych, m.in. czerwonej (najczęściej spotykanej w handlu), żółtej czy pomarańczowej. Są podobne do pomidora, mają galaretowaty miąższ i mało wyrazisty smak. Są też z nim spokrewnione – tak jak on należą do psiankowatych, choć krzaki cyfomandry osiągają rozmiary niewielkich drzewek.

  Skala Jadada, znana także jako "oksfordzki system oceny jakości" – sposób niezależnego oceniania jakości klinicznych badań eksperymentalnych. Jest najpowszechniej stosowaną tego typu skalą na świecie, a do końca 2008 roku źródłowa publikacja opisująca skalę była cytowana w ponad 3000 publikacji naukowych. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Organizmy modyfikowane genetycznie w skrócie GMO (ang. Genetically Modified Organisms) – organizmy, których genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany istniejących). Pierwsze GMO zostało stworzone w 1973 roku, a pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 roku i dotyczyły tytoniu. Pierwsze komercyjne GMO zaczęto sprzedawać w USA – w pomidorach FlavrSavr zmniejszono aktywność genu odpowiadającego za proces dojrzewania i mięknięcia pomidora. Genomika – dziedzina biologii molekularnej i biologii teoretycznej (pokrewna genetyce i ściśle związana z bioinformatyką) zajmująca się analizą genomu organizmów. Głównym celem genomiki jest poznanie sekwencji materiału genetycznego oraz mapowanie genomu ale również określenie wszelkich zależności i interakcji wewnątrz genomu.

  Dodano: 04.06.2012. 17:37  


  Najnowsze