• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwa liczenie orlików krzykliwych w dwóch puszczach

  28.04.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  W Puszczach Białowieskiej i Knyszyńskiej (Podlaskie) trwa liczenie orlików krzykliwych. Celem programu, realizowanego dzięki dotacji z UE, jest ochrona i poprawa warunków bytowania ptaków w obu tych puszczach na obszarach Natura 2000.


  Orliki obserwują i liczą dwaj ornitolodzy, którzy odwiedzają znane im miejsca gniazdowania tych ptaków oraz potencjalne miejsca, gdzie mogą występować. Sprawdzają m.in. czy orliki zajmują stare gniazda czy zakładają nowe, ile młodych pojawia się w gniazdach.

  Zbierane informacje posłużą do oceny kondycji tego gatunku w dwóch puszczach, pomogą też wypracować wnioski dotyczące skuteczniejszej ochrony tych ptaków. Jednym z efektów projektu ma być Krajowy Plan Ochrony Orlika.

  Jak powiedział PAP w środę Roman Kalski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, liczenie orlików potrwa do końca sierpnia. Jesienią będą pierwsze raporty dotyczące liczebności orlików i młodych, które przyjdą na świat. Dane te będą porównywane z dotychczasowymi informacjami na temat tych ptaków.

  Populacja orlika krzykliwego w Puszczy Białowieskiej liczy około 50 par i w ciągu ostatnich 10 lat spadła o jedną trzecią. W Puszczy Knyszyńskiej żyje około 60 par tych ptaków, a populacja wydaje się - uważają specjaliści - stabilna.

  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Białowieski Park Narodowy rozpoczęły już odtwarzanie z myślą o orliku krzykliwym około 40 hektarów łąk, na których żyją norniki - ich ulubiony pokarm. Do końca marca zarastający teren dawnych łąk i pól został odkrzaczony. Od 1 czerwca będą tam prowadzone koszenia - poinformował Kalski.

  Trwają prace projektowe nad utworzeniem w Białowieży Ptasiego Gospodarstwa Rolnego, które będzie w przyszłości użytkować odtworzone łąki. Gospodarstwo ma także hodować krowy rasy czerwonej i popularyzować tradycyjne wypasy, bo to również sprzyja gryzoniom. Trwają też przygotowania do budowy oczek wodnych dla rozmaitych płazów, które są ważnym pokarmem orlików. Docelowo w Puszczy Białowieskiej Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ma użytkować 200 hektarów gruntów.

  UE z programu Life Plus i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły na program łącznie 19 mln zł do 2014 roku.

  Orlik krzykliwy (Aquila pomarina) jest najmniejszym z orłów z rodzaju Aquila występujących w Polsce - wynika z danych Komitetu Ochrony Orłów. Osiąga długość 61-66 cm, rozpiętość skrzydeł 145-168 cm, waży około 1,5 kg. Orliki żywią się najczęściej nornikami, zjadają też m.in. ryjówki, żaby, jaszczurki i ślimaki.

  Jak podawała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych za Komitetem Ochrony Orłów, w Polsce, na Białorusi, Litwie i Łotwie występuje niemal połowa światowej populacji orlika krzykliwego. Liczbę par tych ptaków w Polsce szacuje się na 1,7-1,9 tys. Populacja europejska szacowana jest na 10-12 tys. par. W Polsce orliki krzykliwe występują w północno-zachodniej Polsce oraz na terenach na wschód od Wisły. Orliki krzykliwe zimują w centralnej i południowej Afryce.

  Partnerami projektu ochrony orlika krzykliwego są Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, duńska organizacja pozarządowa Amphi Consult, firma FPP Consulting i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. KOW

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży.

  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży.

  BirdLife International (pierwotnie International Council for Bird Preservation - Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) - to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

  Bogdan Jaroszewicz — kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wicedyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Zajmuje się ekologią lasu naturalnego. Członek wielu towarzystw i stowarzyszeń (Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie Miłośników Żubra, którego jest założycielem). Autor wielu publikacji i rozpraw naukowych. Swoją działalnością naukowo-dydaktyczną popularyzuje wartości naukowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej. Wielokrotnie swoimi opiniami wspierał działania pozarządowych organizacji ekologicznych dostarczając argumentów dla ochrony Puszczy Białowieskiej

  Społeczny rezerwat Karsiborska Kępa – obszar poddany ochronie przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na wyspie Karsiborska Kępa. Nie jest objęty formalną formą ochrony na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

  Społeczny rezerwat Karsiborska Kępa – obszar poddany ochronie przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na wyspie Karsiborska Kępa. Nie jest objęty formalną formą ochrony na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

  Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010) – obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Stwierdzono występowanie na tym terenie 35 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej.

  Dodano: 28.04.2011. 00:11  


  Najnowsze