• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE musi inwestować więcej w energetykę wiatrową, by mieć turbiny 20MW

  31.03.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Gigantyczne 20-megawatowe (MW) turbiny wiatrowe są wykonalne i mogłyby stanowić rentowny sposób na zwiększanie europejskiej przybrzeżnej mocy wiatrowej, dostarczając tańszą energię elektryczną - mówi raport sporządzony w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu UPWIND (Zintegrowany projekt turbiny wiatrowej). Projekt UPWIND otrzymał 14,5 mln EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR), a wyniki badań podano do publicznej wiadomości w czasie dorocznego wydarzenia organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) w Brukseli, Belgia.

  EWEA prognozuje, że energia wiatrowa będzie zaspokajać 26-34 procent zapotrzebowania Europy na energię elektryczną do roku 2030, z czego niemal tyle samo energii elektrycznej popłynie z turbin przybrzeżnych co z lądowych. Najnowszy raport przygotowany w ramach projektu UPWIND przyznaje, że maszyny o mocy 20 MW mogą być jednym ze sposobów osiągnięcia takiego poziomu produkcji dzięki dostarczaniu kilka razy większej ilości energii elektrycznej po niższej cenie w porównaniu z obecnymi turbinami.

  Warto zaznaczyć, że podczas gdy raport utrzymuje, iż taka technologia jest możliwa, przestrzega również, że produkcja takich urządzeń będzie skomplikowana. Czytamy w nim, że nie da się tego osiągnąć poprzez proste rozbudowanie technologii wykorzystywanej obecnie do produkcji turbin o mocy 5 MW, które już są eksploatowane. By je zastąpić potrzebny będzie nowy, innowacyjny i skrojony na miarę projekt pozwalający wdrożyć w życie turbiny o mocy 20 MW.

  "W toku projektu UPWIND odkryto, że wyprodukowanie maszyny o mocy 20 MW nie będzie polegać na prostym zwiększeniu mocy dzisiejszych turbin o mocy 5 MW" - zauważa Jos Beurskens z Holenderskiego Centrum Badań nad Energią (ECN), który kierował projektem wraz z koordynatorem projektu UPWIND, Peterem Hjulerem Jensenem z Politechniki Duńskiej Ris? DTU. Stwierdził, że projekt pomógł w określeniu sposobu, w jaki można by budować tak duże turbiny. "Zidentyfikowaliśmy kluczowe innowacje w projekcie, materiały oraz sposób eksploatacji turbiny" - mówi Beurskens.

  Dodaje, że mając to na uwadze - mimo konieczności przeprowadzenia dalszych szeroko zakrojonych badań - jest przekonany, iż turbiny o mocy 20 MW mogą znaleźć się w eksploatacji do roku 2020. "Intuicyjnie jestem przekonany, że zobaczymy turbiny o mocy 20 MW w eksploatacji w ciągu 10 lat" - stwierdza. Niemniej poparł apel Kjaere o zwiększenie dofinansowania, dodając że ten scenariusz będzie możliwy jedynie pod takim warunkiem, że te wielkoskalowe turbiny będą "najtańszą opcją".

  Pośród najważniejszych sugerowanych przez projekt UPWIND innowacji, które dotyczą turbin wiatrowych o mocy 20 MW znalazła się zmiana układu farmy wiatrowej, polegająca na obniżeniu wydajności energetycznej pierwszego rzędu turbin, aby umożliwić wyższą, ogólną wydajność farmy wiatrowej. Co więcej w raporcie czytamy, że inteligentna turbina wiatrowa przyszłości będzie w stanie dostosowywać położenie i nachylenie swoich skrzydeł do lokalnych warunków. Raport wspomina również różnorodne sposoby wymiany skrzydeł w celu zwiększenia wydajności i ułatwienia transportu. Wreszcie podkreśla, w jaki sposób postępy technologiczne umożliwią lepszą konserwację przyszłych turbin wiatrowych w porównaniu z obecną generacją maszyn.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Światowy Dzień Wiatru (ang. Global Wind Day) jest światowym wydarzeniem, które odbywa się co roku w dniu 15 czerwca. Jest ono organizowane przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz organizacje krajowe. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. We współpracy z EWEA i GWEC, krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej (np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej czy Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej) oraz firmy zaangażowane w produkcję energii wiatrowej organizują wydarzenia w wielu krajach na całym świecie. W 2011 roku wiatrowe imprezy zostały zorganizowane w 30 krajach, na 4 kontynentach. Wydarzenia podczas Dnia Wiatru to m.in. wizyty w lądowych i morskich farmach wiatrowych, kampanie informacyjne, ustawianie turbin demonstracyjnych w miastach, warsztaty wiatrowe i parady wiatrowe. Wiele imprez odbyło się w Światowym Dniu Wiatru (15 czerwca), ale były także wydarzenia przed i po nim. W 2012 było już 250 zdarzeń na całym świecie m.in. z bardzo popularnym konkursem fotograficznym.

  Farma wiatrowa w Bardach - farma wiatrowa o mocy 50 MW zlokalizowana w miejscowości Bardy położonej w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Dygowo. Składa się z dwudziestu pięciu turbin firmy Vestas o mocy 2 MW każda. Według zapowiedzi nowego właściciela farmy będzie ona produkowała około 150.000 MWh energii elektrycznej rocznie.

  Turbozespół wodny, hydrozespół (ang. hydroelectric set) - określenie obejmujące całość urządzeń służących do przemiany hydraulicznej energii wody na energię elektryczną. Standardowy turbozespół wodny składa się zasadniczo z dwóch maszyn: turbiny wodnej i generatora. W przypadku pośredniego napędu generatora przez turbinę dodatkowym elementem turbozespołu jest przekładnia, którą zalicza się jednak do zespołów turbin.

  Farma wiatrowa Wartkowo - farma wiatrowa o mocy 31 MW zlokalizowana w miejscowości Wartkowo. Farma składa się z 15 turbin wiatrowych i została zbudowana przez firmę GDF SUEZ Energia Polska.

  Turbina typu tornado (ang. Tornado Type Wind Turbines – TTWT) to nowa generacja turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu (ang. vertical-axis wind turbine, VAWT) zamieniających energię wiatru na ruch obrotowy wirnika poprzez uformowanie strumienia powietrza w wir typu tornado.

  Farma wiatrowa w Darżynie – farma wiatrowa o mocy 6 MW zlokalizowana w miejscowości Darżyno w gminie Potęgowo w powiecie słupskim. Farmę oddano do użytku w 2008 roku. Inwestycja została zrealizowana przez firmę Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno oraz Elektrownie Wiatrowe ZU-AN. Składa się z 3 turbin wiatrowych Enercon E-82 o mocy 2 MW.

  Wiatrak – budowla drewniana, niekiedy murowana, wyposażona w skrzydła poruszane siłą wiatru i napędzające urządzenia. Jest najstarszym silnikiem wiatrowym – przetwarza energię wiatru na energię kinetyczną w ruchu obrotowym. Jest poprzednikiem turbiny wiatrowej, którą czasami również nazywa się wiatrakiem.

  Dodano: 31.03.2011. 17:49  


  Najnowsze