• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Borach Dolnośląskich odkryto skamieniałości roślinne

  21.10.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Skamieniałości roślinne pochodzące najprawdopodobniej z epoki przedlodowcowej odkryli członkowie Towarzystwa Borów Dolnośląskich podczas badań przeprowadzonych na terenie poligonu wojskowego Żagań-Świętoszów. 

  Jak powiedział Maciej Boryna z Muzeum Ziemi Szprotawskiej, skamieniały fragment pnia został znaleziony przypadkowo podczas prowadzenia badań w ramach programu "Wydmy i wody okresowe Borów Dolnośląskich".

  "To wyjątkowy artefakt, ponieważ gleby Borów Dolnośląskich reprezentowane są przeważnie przez jałowe piaski bielicowe i do tej pory w ich wierzchniej warstwie nie rejestrowano podobnych znalezisk" - mówił Boryna.

  Zdaniem Boryny, skamieniałość jest interesująca także z innego powodu, ukazuje bowiem w sposób poglądowy, jak miękka struktura starego drzewa przechodzi z biegiem czasu w skamielinę. "Skład gleby wokół znaleziska pozwala także sądzić, że wokół może się znajdować więcej podobnych skamieniałości" - dodał.

  Znalezisko jest obecnie przechowywane w Muzeum Ziemi Szprotawskiej i zostanie zbadane przez paleobotaników, którzy określą jego dokładny wiek, gatunek drzewa i pochodzenie.

  PAP - Nauka w Polsce

  mic/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pustynia Bory Dolnośląskie lub Borów Dolnośląskich – obszary śródlądowych wydm o zróżnicowanej genezie, na terenie Borów Dolnośląskich. Największe powierzchnie zajmują na terenie czynnego poligonu wojskowego Żagań-Świętoszów (pustynia strachowska), a także w granicach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (pustynia kozłowska). Świętoszów (do 1945 niem. Neuhammer am Queis) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, w gminie Osiecznica, na terenie Borów Dolnośląskich nad Kwisą. Czerna (niem. Tschirndorf) – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim, w gminie Iłowa nad Czerną, w północnej części Borów Dolnośląskich przy drodze wojewódzkiej nr 296 stanowiącej w pobliżu wsi zachodnią granicę największego w Polsce poligonu wojskowego – OSP Żagań-Świętoszów.

  Muzeum Ziemi w Kletnie – prywatne muzeum minerałów i skamieniałości w miejscowości Kletno w gminie Stronie Śląskie (województwo dolnośląskie). Muzeum Historii Naturalnej w Ogrodzieńcu – zamknięte muzeum, które mieściło się przy ulicy Elizy Orzeszkowej w starej willi pierwszych właścicieli cementowni Wiek. Posiadało ekspozycję muszli, skamieniałosci, motyli, owadów i minerałów. W muzeum znajdowały się również wierne repliki szkieletów dinozaurów. Obok muzeum mieścił się sklep z kolekcjami skamieniałości.

  Skamieniałość śladowa, ichnofosylium (l.mnoga: ichnofosylia) – skamieniały ślad działalności życiowej zwierzęcia (np. żerowania, drążenia w osadzie, tropy, odchody). Bunkier atomowy Szprotawa Typ MONOLIT – bunkier zlokalizowany na północnej rubieży Borów Dolnośląskich na tzw. obiekcie specjalnym byłego sowieckiego lotniska wojskowego Szprotawa-Wiechlice.

  Biostratygrafia - dziedzina stratygrafii oparta na badaniu skamieniałości. Celem klasyfikacji biostratygraficznej jest wydzielenie w skałach jednostek na podstawie analizy stratygraficznych kopalnych taksonów (skamieniałości przewodnich). Klasyfikacja ta jest możliwa w skałach zawierających skamieniałości - a więc w skałach osadowych. Ssaki Borów Niemodlińskich – obszar Borów Niemodlińskich zamieszkany jest przez typowy dla Niżu Śląskiego zespół zwierzęcy. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich stwierdzono występowanie, co najmniej 25 gatunków ssaków podlegających ochronie. W faunie tej grupy zwraca uwagę silna reprezentacja nietoperzy obserwowanych na Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich. Zarejestrowano tu 11 ich gatunków – na ogólną liczbę 25 gatunków stwierdzonych dotąd w Polsce. Wszystkie niemal nietoperze Borów Niemodlińskich to gatunki związane z ekosystemami lasów i wód, są pośród nich gatunki uznawane za rzadkie i wymierające w Polsce: nocek Bechsteina oraz nocek łydkowłosy.

  Fossillagerstätte, Fossil-lagerstätten, Fossil lagerstätten, Fossil lagerstätte – termin paleontologiczny pochodzący z języka niemieckiego (w wolnym tłumaczeniu – magazyn skamieniałości, złoże skamieniałości) oznaczający osady z nagromadzeniem wielkiej liczby doskonale zachowanych skamieniałości.

  Anonimowa kronika Szprotawy (oryg. tytuł Continuatio der Sprottauischen Notizen), spisana w XVIII wieku przez nieznanego autora. Pierwszy wpis rozpoczyna się datą z roku 1000. Składała się z kilku osobno oprawionych części. Oficjalnie znana jest tylko część pierwsza (1000-1548), którą przechowuje Muzeum Ziemi Szprotawskiej. Pozostałe uchodzą za zaginione. Kronika zawiera m.in. ogólne informacje o panujących ówcześnie władcach śląskich i wydarzeniach lokalnych w korelacji z zaobserwowanymi zjawiskami przyrodniczymi.

  Ośródka – typ skamieniałości, będący formą naturalnego odlewu pustych przestrzeni po wytrawionych elementach twardych skamieniałości wlaściwych lub po częściach miękkich organizmów. Warunkiem powstawania ośródek jest wcześniejsza lityfikacja skały otaczającej skamieniałość. Puste przestrzenie wypełnione mogą być drobnoziarnistym osadem lub, wykrystalizowanymi w tych przestrzeniach, minerałami (np. kalcytem). Odcisk – typ skamieniałości, będący zachowanym w skale negatywem zewnętrznej powierzchni miękkich i twardych części ciała organizmów, twardych części skamieniałości lub ich ośródek.

  Ptaki Borów Niemodlińskich – awifaunę lęgową Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich znamionuje duże zróżnicowanie gatunkowe, wyróżniające ten obszar na tle województwa opolskiego. Ogółem stwierdzono tutaj około 150 gatunków lęgowych co stanowi około 34% całej ornitofauny krajowej. Wiele z nich to gatunki zakwalifikowane na różnej rangi czerwonych listach gatunków zagrożonych wymieraniem – regionalnych, krajowych, europejskich. Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie – prywatne muzeum, położone we wsi Święta Katarzyna w Górach Świętokrzyskich. Placówka jest prywatnym przedsięwzięciem Ewy i Dariusza Siemońskich.

  Dodano: 21.10.2011. 00:25  


  Najnowsze