• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Jankowicach urodziły się cztery żubry

  15.06.2011. 13:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jankowicki rezerwat oraz zagroda pokazowa powiększyły się o cztery młode żubry. Najmłodszy ma pięć dni. Wkrótce zostaną wpisane do Księgi Rodowodowej Żubrów i dostaną imiona, które zgodnie z tradycją muszą zaczynać się od liter "Pl" lub "Po".  Najstarszy z czterech młodych żubrów, jakie przyszły na świat w Jankowicach, ma półtora tygodnia, najmłodszy zaledwie pięć dni. Trzy z nich urodziły się w rezerwacie w Jankowicach k. Pszczyny, do którego wstęp mają tylko naukowcy i leśnicy, ostatni w zagrodzie pokazowej wybudowanej dla turystów. Zagroda graniczy z rezerwatem. "Imion jeszcze nie mają, bo dopiero co pojawiły się na świecie. Jesteśmy w trakcie ewidencjonowania ich narodzin. Myślę, że dostaną je w przyszłym miesiącu" - wyjaśniał we wtorek PAP Wojciech Tęsiorowski, leśniczy z Leśnictwa w Międzyrzeczu.

  Rezerwat oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej powstały jako dwa odrębne obiekty - znajdują się na terenie Nadleśnictwa Kobiór. W stadzie ukrywanym przed zwiedzającymi jest obecnie 37 żubrów, w zagrodzie 6.

  Powstanie zagrody w 2006 roku było odpowiedzią na prośby turystów, którzy zjeżdżali pod bramę rezerwatu, żeby obejrzeć zwierzęta. Wejście do rezerwatu było i jest do dziś niemożliwe ze względu na procedury ochronne i ewentualne choroby, które może przywlec człowiek. Turyści mogą za to podziwiać zwierzęta w zagrodzie.

  Pierwsze cztery żubry przyjechały do Pszczyny w 1865 roku w wagonie towarowym z Rosji. Zakup nie był zbyt kosztowny. Car rosyjski w ramach wymiany otrzymał 20 jeleni. Wtedy były głównie atrakcją łowiecką. Książę Jan Henryk XI Hochberg von Pless, który pomieszkiwał na zamku w Pszczynie pozwalał do nich strzelać tylko najlepiej urodzonym, czyli książętom, królom i cesarzowi niemieckiemu Wilhelmowi II. W okresie międzywojennym stado było bardzo przetrzebione. Po wojnie rozpoczęła się odbudowa stada, ale zwierzęta nękały choroby. Rezerwat zyskał więc status ośrodka zamkniętego

  Wraz z powstaniem w 2006 roku zagrody, żubry podzielono na dwie grupy. Te z tzw. linii pszczyńskiej (genetycznie najbliższe swoim przodkom) trafiły na 10-hektarowy wybieg obejmujący częściowo las i łąkę. Żubry można oglądać przechadzając się 2-kilometrową ścieżką wokół ogrodzenia. Imiona wszystkich rozpoczynają się od liter "Pl", np. Pleo.

  Duże stado - zamknięte za wzmocnionym ogrodzeniem w rezerwacie - ma do dyspozycji 750 ha. Szefem stada jest Pliszaj, ale wielu zwierzętom nadano również imiona zaczynające się od liter "Po", co oznacza, że ich pula genowa ma związek z żubrami pochodzącymi z innych hodowli.

  Narodziny wszystkich zwierząt, zgodnie z tradycją, zostają odnotowywane w Księdze Rodowodowej Żubrów. Każdemu nadaje się m.in. imię, płeć i numer, żeby wiadomo było skąd dokładnie pochodzą. Na jej podstawie każdego roku publikowane są dane o stanie żubrów czystej krwi na świecie. Pierwszego wpisu dokonało w 1932 r. Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. W księdze pojawią się także dane dotyczące małego żubra, który przyszedł na świat w Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

  Wybudowanie ośrodka kosztowało 2,2 mln zł. W pobliżu zagrody powstała drewniana wiata widokowa a starą leśniczówkę zmodernizowano, przekształcając ją w budynek dydaktyczny. "Nie narzekamy na brak zainteresowania ze strony szkół, zwłaszcza o tej porze roku. Dzieci mogą zobaczyć żubry, poznać historię tego miejsca i obejrzeć film" - wyjaśniał leśniczy. KTP

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rezerwat pokazowy żubrów – rodzaj zwierzyńca, ogrodzonego terenu, w którym żyją żubry, raczej ułomne, nie nadające się do życia na wolności, będące pod opieką fachowych służb leśnych. Dzięki rezerwatowi można z bliska obserwować życie i zachowanie dzikich zwierząt, co w naturalnych warunkach siedliskowych jest raczej niemożliwe. W rezerwacie są najczęściej dwie zagrody: letnia (większa) i zimowa (mniejsza). Znaczne różnice obu zagród wynikają z wielkości obszarów wybiegów. Oprócz żubrów, w rezerwacie mogą być hodowane zwierzęta innych gatunków, niektóre z różnych przyczyn izolowane od siebie, np. jelenie, daniele, sarny, dziki, muflony, tarpany, a nawet łosie, koniki polskie, żubronie, wilki oraz szponiaste (np. bielik, puchacz zwyczajny). Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie – hodowla żubrów, udostępniana zwiedzającym. Położona jest w Pszczynie, na terenie zabytkowego Parku Pszczyńskiego, w części zwanej "Park Zwierzyniec". W jej skład wchodzą dwie zagrody o łącznej powierzchni ok. 10 ha wraz z infrastrukturą, m.in. paśnikami, zagrodą kwarantannową oraz magazynami karmy. Poszyna – leśniczówka i zachowawczy Ośrodek Hodowli Żubrów w Puszczy Niepołomickiej. Obecnie w rezerwacie przebywa ok. 30 żubrów. Jest to hodowla zamknięta i nie ma oficjalnego pozwolenia na zwiedzanie.

  Bolko VI Hochberg von Pless, także Bolko Fürst von Hochberg vel von Pless (ur. 1936 w Monachium) – szósty książę pszczyński, ostatni żyjący wnuk słynącej z urody księżnej Daisy (księżna Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless). Mieszka na stałe w Monachium, gdzie prowadził firmę komputerową. Obecnie jest seniorem rodziny Hochbergów. Ma jedną córkę - Felicitas. Wobec braku męskiego potomka, wolą księcia Bolka VI jest, aby w przyszłości tytuł odziedziczył jego kuzyn, Peter von Hochberg. Honorowy obywatel miasta Pszczyny. Kiwaczek lub Czeburaszek (ros. Чебурашка, Czeburaszka) – bohater opowiadań autorstwa Eduarda Uspienskiego oraz cyklu radzieckich animowanych filmów lalkowych w reżyserii Romana Kaczanowa. Pierwsze wzmianki o Kiwaczku pojawiły się we wstępie do książki Eduarda Uspienskiego Krokodyl Giena i przyjaciele. Książkowy Kiwaczek jest tropikalnym zwierzątkiem, które do dużego miasta trafiło przez przypadek. Zasnęło w skrzyni z pomarańczami, która z kolei trafiła w ręce dyrektora rosyjskiego sklepu. To właśnie ów dyrektor nazwał zwierzątko Kiwaczkiem, ponieważ zwierzątko ciągle się przewracało. Główna fabuła bajki to poszukiwanie przez Kiwaczka swojego miejsca w radzieckiej rzeczywistości.

  Rodowód – wykaz przodków danego zwierzęcia zestawiony w kolejności następujących po sobie pokoleń, obejmujący szczegółowe dane każdego z ujętych osobników, takie jak: daty i miejsca urodzenia, numery hodowlane, imiona, nazwy i ewentualnie numery hodowców (hodowli), także dane dotyczące cech użytkowych. Zagroda Lachowska "Kubalówka" lub Zagroda Podegrodzka "Kubalówka" – drewniana, lachowska zagroda, znajdująca się w Podegrodziu. Nazwa zagrody związana jest z rodziną Krzysztofa Bodzionego (założyciela zagrody), gdyż dawniej nazywano ich Kubalami.

  Rezerwat przyrody Żubrowisko - częściowy rezerwat faunistyczny położony w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, w Puszczy Pszczyńskiej nieopodal wsi Jankowice. Utworzony 31 października 1996 rozporządzeniem Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Przedmiotem ochrony jest tutejsza populacja żubrów, licząca około 30 osobników. Jest jedynym rezerwatem faunistycznym w województwie śląskim. Humanitarna ochrona zwierząt – termin wypracowany przez doktrynę prawa na oznaczenie ogółu przepisów mających na celu ochronę każdego zwierzęcia przez cierpieniem zadawanym ze strony człowieka. Jest częścią prawa ochrony zwierząt obok gatunkowej i użytkowej ochrony zwierząt.

  Rezerwat przyrody „Czeremski” (ukr.: Черемський природний заповідник) – rezerwat przyrody o powierzchni 2975,7 ha, położony na zachodniej Ukrainie, na Polesiu, utworzony 19 grudnia 2001 roku. Rezerwat położony jest w północnej części maniewickiego rejonu, w obwodzie wołyńskim, 6 km na północ od wsi Zamoście, tuż przy granicy z obwodem rówieńskim. Rezerwat Czeremski jest rezerwatem wodno-torfowiskowym w skład którego wchodzą bagna, jeziora i lasy. Został on utworzony w celu ochrony unikatowych kompleksów roślinnych typowych dla ukraińskiego Polesia. Na terenie rezerwatu ochroną objęto 44 gatunki zwierząt oraz 36 gatunków roślin wpisanych do Czerwonej Księgi Ukrainy, m.in.:

  Stado – grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej. Łączenie się osobników w stada jest najczęściej związane z rozrodem. Do zwierząt stadnych należy wiele gatunków kręgowców, głównie spośród ssaków, ptaków i ryb. U wilków i dzików stado nazywane jest watahą. Duże stado ryb to ławica.

  Żubr (Bison bonasus) – gatunek łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych. W 2012 roku światowe zasoby gatunku wynosiły około 4663 osobników, z czego 1552 z nich przebywa w hodowlach zamkniętych, a 3111 żyje w wolnych i w półwolnych stadach. Według danych z 2012 roku w Polsce żyło 1299 żubrów, z czego większość z nich w stadach wolnościowych (pięć populacji). Prawie połowa polskiej wolnej populacji skupiona jest w Puszczy Białowieskiej, ponadto dzikie żubry w Polsce spotkać można w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Boreckiej oraz w rejonie Mirosławca i Drawska Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim. W serii Sailor Moon występują trzy koty, które pomagają bohaterkom i właścicielkom, a także służą im radą. Każdy z nich ma umiejętność ludzkiej mowy i nosi symbol półksiężyca na swoim czole. Dwa starsze koty, Luna i Artemis, żyły tysiące lat przed głównym wątkiem fabuły w Księżycowym Królestwie, pełniły one funkcję doradców Królowej Serenity. Luna i Artemis pochodzą z planety Mau. Trzecia kotka Diana jest dużo młodsza i urodziła się na Ziemi. Ze względu na swoje bliskie powiązanie z Księżycem, imię każdego z nich pochodzi od greckich i rzymskich bogini księżyca: Luny, Artemis i Diany (choć kot reprezentujący Artemis jest płci męskiej).

  Selekcja – tym terminem określa się wybór zwierząt i roślin do rozmnażania, powoduje zmianę frekwencji genów w populacji. Różnicuje on zwierzęta i rośliny pod względem szansy pozostawienia potomstwa. W wyniku selekcji prowadzonej w stadzie zwierząt wyodrębnione zostają dwie grupy zwierząt: wyselekcjonowana i wybrakowana. Rezerwat przyrody im. Bolesława Hryniewieckiego – rezerwat przyrody położony na zachodnim skraju rezerwatu zamkniętego „Zaborów” utworzony w 1977 r. z inicjatywy Witolda Tyrakowskiego. Zajmuje powierzchnię 24,7 ha, jest otwarty dla turystów.

  Dodano: 15.06.2011. 13:04  


  Najnowsze