• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Więcej wody w lasach - mniejsze ryzyko powodzi

  11.06.2010. 02:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Im więcej wody pozostanie w lasach - w glebie, mokradłach lub małych zbiornikach wodnych - tym mniejsze będzie ryzyko powodzi - przekonywali uczestnicy spotkania poświęconego małej retencji wodnej na terenach leśnych.  Do 2014 roku w polskich lasach powstanie 3,3 tys. małych obiektów zatrzymujących wodę w lasach - progów, podpiętrzeń, zastawek w strumieniach leśnych. Inwestycje mają wynieść 195 mln zł; 85 proc. kosztów będzie pochodzić z unijnego Funduszu Spójności.

  9 czerwca Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Marian Pigan i wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Władysław Majka podpisali umowę w sprawie finansowania projektu. Obiekty tzw. małej retencji powstaną w 179 nadleśnictwach w całej Polsce. Podpisana w środę umowa nie dotyczy retencji w lasach górskich. Pigan podał, że Lasy Państwowe przygotowują również taki projekt.

  "Małe, nieingerujące w środowisko urządzenia, pozwolą zatrzymać wodę, by nie spływała i nie stwarzała zagrożenia powodziowego w dolnych odcinkach rzek. Oprócz poprawy środowiska i poprawy nawodnienia lasów, otrzymujemy tanim kosztem i bardzo szybko poprawę ochrony przeciwpowodziowej w kraju. To dobra informacja w obecnej, trudnej sytuacji" - powiedział Pigan.

  Lasy Państwowe chcą wykorzystać budowane przed laty urządzenia melioracyjne, które odwadniały teren do zatrzymania wody w lasach. W ramach programu będą budowały zbiorniki małej retencji wodnej przy wykorzystaniu naturalnych materiałów, bez dużej ingerencji w środowisko.

  Projekt ma pozwolić też na spowolnienie spływania wody w dół cieków. Leśnicy chcą na nich założyć progi podpiętrzające, bystrotoki, które również spowalniają spływ wód. Leśnicy chcą też przywrócić do naturalnego stanu mokradła w lasach, m.in. przez zahamowanie odpływu wód powierzchniowych.

  Wśród obiektów, które powstaną w lasach będą m.in. wykonywane tanim kosztem podpiętrzenia istniejących strumieni czy mniejszych cieków. Do stworzenia takiego progu wystarczą kłody drewna, kamienie, po których woda - po wypełnieniu podpiętrzenia - będzie spływała w dół.

  Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Lasów Państwowych Anna Wilińska poinformowała, że po wykonaniu projektu woda będzie zatrzymywana na powierzchni 30 tys. ha.

  Leśnicy szacują, że w obiektach małej retencji zostanie w zmagazynowanych ok. 31 mln m sześc. wody. Dodatkowe 60 mln m sześc. zostanie zatrzymane w glebie wokół podpiętrzeń.

  Oprócz przeciwdziałania powodziom, projekt pozwoli też na utrzymanie wody w lasach w czasie suszy - wtedy małe zbiorniki, nie pozwalając spływać wodzie, zachowają wilgoć w lasach.

  W Polsce jest 9 mln ha lasów - ponad 28 proc. powierzchni kraju. Lasy Państwowe zarządzają ok. 7.5 mln ha lasów należących do Skarbu Państwa. AGO

  PAP - Nauka w Polsce

  drag/ mow/ bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Las ochronny to las pełniące (wyłącznie lub dodatkowo) funkcję pozaprodukcyjne związane z ochroną gruntów, wód, infrastruktury oraz terenów zamieszkanych przez człowieka i zagrożonych skutkami zjawisk żywiołowych, np. powodzią. Na koniec 2006 roku łączna powierzchnia lasów ochronnych w Polsce wynosiła 3456 tysięcy ha, w tym w Lasach Państwowych 3349 tysięcy ha (47,5% powierzchni leśnej bez rezerwatów), w lasach prywatnych 80 tysięcy. ha (5%), a w lasach gminnych 27 tysięcy ha (32%). Nadleśnictwo Trzcianka – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Powierzchnia obszaru zarządzanego przez nadleśnictwo wynosi 55,09 tys. ha, z czego 43% powierzchni stanowią lasy. Lasy Mazurskie – leśny kompleks promocyjny powstały na podstawie zarządzenia nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2002 r. w oparciu o art. 13b Ustawy o lasach. Obejmuje on Puszczę Piską na powierzchni 118 216 ha.

  Nadleśniczy – pracownik instytucji Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jest podwładnym dyrektora właściwej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przełożonym leśniczego. Kieruje Nadleśnictwem – podstawową jednostką gospodarczą i organizacyjną w strukturze Lasów Państwowych. Leśne Kompleksy Promocyjne – pilotażowe obszary wdrażania proekologicznej polityki leśnej państwa, obejmujące wybrane duże zwarte obszary leśne charakterystyczne dla danego obszaru. Są jednostkami funkcjonalnymi, nie posiadającymi odrębnej administracji. Pierwsze Leśne Kompleksy Promocyjne zostały powołane zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych nr 30 z dnia 19 grudnia 1994 r. Powołanie LKP nawiązywało do ustaleń "Szczytu Ziemi" w 1992 r. w Rio de Janeiro oraz deklaracji ministrów leśnictwa w sprawie ochrony lasów w Strasburgu w 1990 r. i w Helsinkach w 1993 r. Podstawą prawną ich powstania był Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Od roku 1997 leśne kompleksy promocyjne ustanawiane są na podstawie art. 13b, ust. 1 i art. 33, ust. 1 ustawy o lasach.

  Ujęcie wody – zespół budowli i powiązanych z nimi urządzeń, przeznaczonych do poboru wody dla potrzeb gospodarczych i bytowych. Ujęcia wody ze względu na źródło, z którego pobierana jest woda, można podzielić na ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych. Nadleśnictwo Gdańsk – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Gdyni. Nadleśnictwo zarządza większością lasów otaczających Trójmiasto i całością lasów wchodzących w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

  Lasy Finlandii to 69% powierzchni kraju, a więc około 232 550 km, 60% tego areału to lasy prywatne, 25% lasy państwowe, 10% lasy przedsiębiorstw leśnych i 5% inne lasy publiczne. Lasy Państwowe położone są głównie na północy kraju, na ubogich glebach torfowiskowych. W lasach dominuje sosna, bory sosnowe zajmują 65% powierzchni leśnej. Sosny fińskie i brzozy mają cieńsze gałęzie i bardziej smukłe pnie od polskich. Inne ważne gatunki to świerk 24% i brzoza 9%. Dużo jest również topól i osik. Inne liściaste występują rzadko. Najbardziej ceniony jest świerk, ze względu na swoją dużą produkcyjność, miąższość. Nadleśnictwo Dwukoły - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

  Nadleśnictwo Koszęcin - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

  Nadleśnictwo Przedborów – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

  Nadleśnictwo Oborniki – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Nadleśnictwo Grodziec – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

  Nadleśnictwo Krotoszyn – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Nadleśnictwo Syców – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

  Nadleśnictwo Konstantynowo – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

  Dodano: 11.06.2010. 02:17  


  Najnowsze