• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wręczono Wrocławskie Magnolie

  11.05.2010. 03:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wybrano laureatów 7. edycji konkursu "Wrocławska Magnolia" na najlepszą pracę magisterską promującą ochronę środowiska we Wrocławiu. Konkurs zorganizował prezydent Wrocławia, a wręczenie nagród odbyło się 10 maja.

  W konkursie mogli wziąć udział studenci, którzy obronili w tym roku pracę magisterską. Nagrody przyznawano w pięciu kategoriach tematycznych: za prace przyrodnicze, prace technologiczno-inżynierskie, prace projektowo- planistyczne, prace z zakresu społecznych aspektów ochrony zdrowia i środowiska oraz za prace ekonomiczne.

  W dziedzinie nauk przyrodniczych za najlepszą uznano pracę Maryny Adamskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego pt. "Wpływ wybranych cmentarzy na jakość wód podziemnych". Drugie miejsce zajęła Magdalena Korkuś za pracę o parku Szczytnickim, a wyróżnienie otrzymał Piotr Jawień za pracę o zagrożeniach komarów.

  W kategorii prac projektowo-planistycznych nagrodzono "Wrocławską Magnolią" ex aequo Renatę Wites z wrocławskiego ASP za "Zestaw produktów przeznaczonych do wytwarzania przez małą firmę rodzinną" oraz Zuzannę Róg z Politechniki Wrocławskiej za pracę "Eurovelo 9 we Wrocławiu. Koncepcja zagospodarowania trasy". Drugie miejsce zajęła Emilia Zemlak, która pisała o zielonym dachu na wrocławskim lotnisku.

  W kategorii prac technologiczno-inżynierskich zwyciężyła Maria Pleśniak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za pracę "Sposoby odprowadzania wód deszczowych w miastach. Drugie miejsce przyznano Jolancie Marcie Werner za pracę o ogrzewaniu domów jednorodzinnych.

  Elżbieta Pachuta z AWF we Wrocławiu za pracę "Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów szkół podstawowych objętych wrocławskim programem szkół promujących zdrowie" zdobyła "Wrocławską Magnolię" w dziedzinie społecznych aspektów ochrony zdrowia i środowiska, a drugie miejsce przypadło Karinie Poteralskiej za pracę o wpływie palenia papierosów wśród kobiet w ciąży na płód. Wyróżnienia otrzymały również autorki prac o zażywaniu marihuany wśród studentów i uczniów szkół średnich w Polsce i w Stanach Zjednoczonych oraz praca o związku między sposobem żywienia a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

  W kategorii prac ekonomicznych pierwsze miejsce zajęła Monika Rzepecka z Politechniki Wrocławskiej - autorka pracy "Kolektory fototermiczne jako alternatywne źródła energii w mieście Wrocławiu dla systemów ochrony środowiska we Wrocławiu". Drugie miejsce zajął Michał Bławicki za pracę o finansowaniu ruchu rowerowego we Wrocławiu, a trzecie miejsce przyznano Kindze Wszołek - Lisieckiej za pracę o zwalczaniu komarów w czasie powodzi w 1997 r.

  Lista laureatów znajduje się tutaj. LT

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ulica Wita Stwosza we Wrocławiu (dawniej Platea S. Adalberti, Sancte Albrechtis Gasse, Ulbrichtsgasse, Albrechtsgasse, Albrechtstrasse) – ulica na wrocławskim Starym Mieście. Ma początek w północno-wschodnim narożniku Rynku i biegnie na wschód aż do ul. św. Katarzyny (placu Dominikańskiego), równolegle do Oławskiej. Andrzej Ziemiański (ur. 17 lutego 1960 we Wrocławiu) – polski pisarz science fiction i fantasy, z zawodu architekt. W roku 1983 ukończył Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 1984–1985 pracował w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, zaś od 1985 do 2005 w Instytucie Budownictwa Rolniczego Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Oprócz pisania, prowadzi zajęcia dla studentów z creative writing w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W Internecie posługuje się pseudonimem GIN. Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WPT UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1945 roku jako jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Od 1951 roku wszedł w skład nowopowstałej Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolniczych, biologicznych oraz ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Pałac Książąt Legnicko-Brzeskich we Wrocławiu - dawny pałac miejski, znajdujący się we Wrocławiu, przy ulicy Szewskiej 49. Obecnie siedziba Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej - akademicki zespół śpiewaczy działający przy Politechnice Wrocławskiej, powołany do istnienia przez studentów i profesorów Politechniki Lwowskiej, w 1946 roku we Wrocławiu. W ciągłości istnienia chóru, w latach: 1951-1958, nastąpiła przerwa. Zespół jest agendą studencką Politechniki Wrocławskiej.

  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF we Wrocławiu) – państwowa szkoła wyższa powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Sukiennice we Wrocławiu, zwane też Domem Kupców – nieistniejący już zespół średniowiecznych budynków w centralnej części wrocławskiego Rynku, w miejscu dzisiejszej ulicy Sukiennice. Stanowiły jeden z trzech historycznych wrocławskich domów kupieckich.

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WMW UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały 1 listopada 1945 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Kształci studentów na kierunku weterynaria, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WNŻ UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1977 roku jako najmłodszy z wydziałów wrocławskiej Akademii Rolniczej. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolno-biologicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WBHZ UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1951 roku jako Wydział Zootechniczny ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolniczych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Krakersy – grupa muzyczna powstała na początku lat 80. XX wieku we Wrocławiu. Utworzyli ją studenci i absolwenci Wydziału Elektrycznego, Elektroniki, Mechanicznego i Architektury Politechniki Wrocławskiej.

  Kościół pw. Wniebowzięcia NMP we Wrocławiu-Ołtaszynie znajduje się we Wrocławiu, w dzielnicy Krzyki przy ul. Pszczelarskiej 10, osiedle Ołtaszyn w archidiecezji wrocławskiej.

  Dodano: 11.05.2010. 03:17  


  Najnowsze