• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • WWF: 85 proc. światowych zasobów ryb zagrożonych wyginięciem

  09.02.2011. 10:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  85 proc. światowych zasobów ryb jest zagrożonych wyginięciem - alarmuje organizacja ekologiczna WWF Polska. Ekolodzy powołują się na wydany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) raport na temat stanu zasobów ryb na świecie.  Według ekologów jeśli nie podejmiemy żadnych działań, w przyszłości nie będziemy mogli cieszyć się smakiem tuńczyka czy węgorza. W ocenie Piotra Prędkiego, zajmującego się w WWF Polska zrównoważonym rybołówstwem, rosnące na świecie zapotrzebowanie na produkty rybne i nadmierny rozwój rybołówstwa stawiają pod znakiem zapytania przyszłość większości łowisk na świecie.

  "Raport FAO pokazuje pogarszający się stan zasobów ryb na świecie. Jak wynika z przedstawionych danych, 85 proc. zasobów ryb jest w pełni eksploatowanych, stale przeławianych, przełowionych lub odbudowujących się" - poinformował Prędki. "Odsetek ten jest wyższy o 5 proc. niż w 2006 r. Tymczasem rośnie zapotrzebowanie na produkty rybne na świecie - w 2008 r. średnia konsumpcja ryb wynosiła 17 kg na osobę - o 0,3 kg więcej na każdego mieszkańca globu w porównaniu z 2006 r." - wylicza.

  "Równocześnie zmalała liczba dobrze zarządzanych i stabilnych populacji, które są w stanie zagwarantować zaspokojenie rosnących potrzeb ludzi. Obecnie stad takich jest w sumie około 15 proc. - najmniej od lat 70. zeszłego stulecia" - czytamy w opinii WWF Polska. Również dane dotyczące Unii Europejskiej nie są najlepsze - 72 proc. stad jest przełowionych, z czego 59 proc. "na skraju załamania".

  Unia Europejska jest czwartym na świecie wytwórcą produktów rybnych i przez to odpowiedzialna jest za zahamowanie dalszego nadmiernego eksploatowania zasobów mórz i oceanów - uważają ekolodzy.

  Obecnie Wspólna Polityka Rybacka UE stawia sobie za cel zapobieganie przełowieniu zasobów ryb przy jednoczesnym zapewnieniu potrzeb konsumentów. Jednym z jej elementów są kwoty połowowe danych gatunków ryb w poszczególnych akwenach.

  Zdaniem WWF w nowej polityce rybackiej, nad którą trwają prace w ramach UE i która miałaby obowiązywać od 2013 r., konieczne jest objęcie wszystkich łowisk długoterminowymi planami zarządzania oraz włączenie wszystkich zainteresowanych grup w zarządzanie łowiskami na poziomie regionalnym. "Ważne, by te same zasady obowiązywały unijne statki poza wodami UE" - podkreślił Prędki.

  Długoletnie plany pozwalają na odbudowę i utrzymanie zasobów ryb na stabilnym poziomie, np. od 2008 roku objęty jest takim planem dorsz bałtycki. Pozwoliło to na odbudowę jego zasobów.

  Ekolodzy pozytywnie oceniają te działania Unii, które mają doprowadzić do zaprzestania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.

  Na stronie internetowej WWF Polska (wwf.pl) można znaleźć przewodnik "Jaka ryba na obiad". Pokazuje on, które ryby są zagrożone wyginięciem.

  "Zielone światło" na nasz stół uzyskały w przewodniku m.in.: dorsz bałtycki ze stada wschodniego, flądra, makrela, szprot, śledź, łosoś pacyficzny. W Polsce dorsz pochodzi głównie ze wschodniego stada. Wśród ryb niezagrożonych wyginięciem, ale których połowy lub hodowla zagrażają środowisku, są: dorsz bałtycki ze stada zachodniego oraz łosoś norweski hodowlany, mintaj, panga, pstrąg tęczowy, tuńczyk, gładzica, tilapia i turbot. "Czerwone światło" dano gatunkom, które są na skraju wyginięcia, jak m.in.: łosoś bałtycki, sola, węgorz, halibut atlantycki, karmazyn, tuńczyk błękitnopłetwy, rekin i płaszczki. AGO

  PAP - Nauka w Polsce

   je/ bk/ agt/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej - stanowi element Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej objęty mechanizmem wspólnego rynku. Przyczyną zainicjowania wspólnotowych przedsięwzięć w rybołówstwie była świadomość zagrożenia wyginięciem wielu gatunków ryb, kurczenia się zasobów mórz i potrzeba wprowadzenia regulacji rynku oraz kontroli wykorzystania zasobów morskich. W celu ochrony zasobów rybnych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej stosuje się specjalny instrument - globalne kwoty połowowe (ilość ryb, którą można odłowić z danego zasobu w określonym czasie), przydzielane każdemu państwu członkowskiemu i tworzące tym samym narodowe kwoty połowowe.

  Śmiertelność połowowa to odsetek ryb z danego stada zabitych wskutek połowów. Jest to jeden z głównych wskaźników używanych w planowaniu połowów w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej. Stopniowe obniżanie śmiertelności połowowej przełowionych populacji ryb ma gwarantować odbudowę tych stad w wodach Unii.

  Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych – publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów. Ukazała się po raz pierwszy w 1963 roku. Edycja Czerwonej Księgi z roku 2011 zawierała spis 59 508 gatunków (ponad 45 tysięcy gatunków zwierząt, ponad 14 tysięcy gatunków roślin oraz 18 gatunków grzybów), z których 19 265 jest zagrożonych wyginięciem. Większość z nich uzyskała status zagrożonych w wyniku działalności człowieka.

  Alokacja zasobów w gospodarce rozumiana jest przez wykaz lub wyczerpujący opis tego, co kto robi oraz kto co dostaje. Zakres możliwości alokacyjnych jest zależny od stanu techniki i wielkości zasobów w gospodarce. Ostateczna wartość alokacji zależna jest od gustów klienta, które decydują, jak ludzie oceniają to, co otrzymują.

  Alokacja zasobów w gospodarce rozumiana jest przez wykaz lub wyczerpujący opis tego, co kto robi oraz kto co dostaje. Zakres możliwości alokacyjnych jest zależny od stanu techniki i wielkości zasobów w gospodarce. Ostateczna wartość alokacji zależna jest od gustów klienta, które decydują, jak ludzie oceniają to, co otrzymują.

  Ptaki zagrożone wyginięciem – gatunki zwierząt zaliczanych do gromady ptaków uznane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów za zagrożone wyginięciem.

  Szkoła zasobów i kompetencji - jedna z głównych koncepcji zarządzania strategicznego. Zakłada, że organizacja jest zbiorem aktywów (zasobów) i kompetencji. Koncepcja ta stanowi, że strategia jest w pierwszej kolejności budowana dla całej organizacji, a dopiero w następnej kolejności dla poszczególnych dywizji czy jednostek biznesu. W przeciwieństwi do innych szkół, szkoła zasobów i kompetencji zakłada, że zasób wiedzy i umiejętności firmy są czynnikami istotniejszymi w procesie tworzenia strategii niż sytuacja w otoczeniu.

  Dodano: 09.02.2011. 10:47  


  Najnowsze