• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaawansowane symulacje prognozują ocieplenie

  22.05.2012. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań pokazują, że prawdopodobieństwo globalnego ocieplenia na naszej planecie o 3 stopnie Celsjusza do 2050 r. jest takie samo jak o 1,4 stopnia Celsjusza. W toku brytyjskich badań, zaprezentowanych w czasopiśmie Nature Geoscience, przeprowadzono blisko 10.000 symulacji klimatycznych na komputerach domowych za pomocą zaawansowanego modelu klimatycznego, aby uzyskać wyniki, które sugerują, że niepowstrzymanie emisji zmusi Ziemię do przekroczenia bariery dwóch stopni przed końcem bieżącego stulecia. Badania zostały dofinansowane z projektów WATCH i ENSEMBLE. Projekty WATCH (Woda a globalne zmiany) i ENSEMBLE (Oparte na zespołach prognozy zmian klimatu i ich oddziaływania) zostały dofinansowane na kwotę odpowiednio niemal 10 mln EUR i 15 mln EUR z tematu "Nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Jeżeli przewidywania modelu są prawidłowe, tzn. jeżeli temperatury podniosą się o trzy stopnie (powyżej średniej z lat 1900 - 1961) w ciągu kolejnych 38 lat, to będzie to największe jak dotąd tempo ocieplania się.

  "Jedynie tak duża liczba symulacji - przeprowadzonych za pomocą modelu celowo wybranego do zaprezentowania gamy zachowań - pozwala na poradzenie sobie z niepewnością obecną w złożonych systemach, takich jak nasz klimat" - twierdzi autor naczelny, dr Dan Rowlands z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wlk. Brytanii. "Mogliśmy wykonać tę pracę tylko dzięki temu, że tysiące osób poświęciło czas na przeprowadzenie tych symulacji na swoich komputerach domowych".

  Profesor Myles Allen z Wydziału Geografii i Środowiska Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz z Wydziału Fizyki zauważa: "Większość prognoz globalnego ocieplenia opiera się na szeregu wyników, które różne grupy na świecie wnoszą do porównania modelowego. Grupy te nie podejmują się zgłębienia pełnego zakresu niepewności, stąd zapotrzebowanie na badania, takie jak nasze".

  Naukowcy na całym świecie kwantyfikują i podejmują wszelkie możliwe wysiłki, aby rzucić światło na konsekwencje niepewności klimatycznych w przyszłych prognozach - stwierdził Ben Booth z Met Office Hadley Centre w Wlk. Brytanii, współautor artykułu.

  "Prace te, będące być może jak dotąd najambitniejszym przedsięwzięciem, pokazują, że obywatelski ruch naukowy wnosi olbrzymi wkład w tę dziedzinę" - zauważa dr Booth.

  Takie zespoły to innowacyjne narzędzie dla naukowców badających, co może się stać w przyszłości. Mogą również "stanowić fascynujące, nowe zasoby dla społeczności zajmujących się adaptacją i oddziaływaniem klimatycznym" - wskazuje współautor, profesor Dave Frame z Uniwersytetu Wiktorii w Wellington, wizytujący pracownik naukowy oksfordzkiego Wydziału Przedsiębiorczości i Środowiska im. Smitha.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kontrowersje wokół globalnego ocieplenia – dyskusja dotycząca natury i konsekwencji globalnego ocieplenia. Nieporozumienia dotyczą m.in. przyczyn wzrostu średniej temperatury globalnej powietrza (szczególnie od połowy XX wieku), czy trend ocieplenia jest bezprecedensowy lub w zakresie klimatycznych oscylacji i czy podawany wzrost w pełni lub częściowo nie wynika z niedokładnych pomiarów. Dodatkowe kwestie to szacunki wrażliwości klimatycznej, prognozy ocieplenia w przyszłości, konsekwencje i przeciwdziałanie. Prowadzona jest żywiołowa debata w mediach masowych i polityce, a zaangażowane są korporacje, organizacje polityczne i osoby indywidualne. Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Donosy. Dziennik liberalny to zapoczątkowana w sierpniu 1989 roku gazeta wirtualna, rozsyłana od chwili powstania za pomocą sieci komputerowych. Zawiera hasłowe informacje o najważniejszych wydarzeniach krajowych. Wydaje ją grupa osób w większości związanych z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwotnie służyła do informowania znajomych redakcji przebywających za granicą o bieżących wydarzeniach w kraju. Bardzo szybko liczba abonentów wzrosła, a doraźne przedsięwzięcie przekształciło się w stały serwis informacyjny. Głównym źródłem prezentowanych doniesień jest prasa krajowa.

  Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (często używany skrót to FUW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego prowadzący badania naukowe i kształcący w dziedzinach: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział specjalizuje się w kształceniu akademickim oraz prowadzeniu badań w dziedzinie zarządzania, wzorując się na europejskich i światowych przykładach oraz prowadząc współpracę międzynarodową.

  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (Kolegium MISMaP) - międzywydziałowa jednostka organizacyjna stworzona przez wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Kolegium MISMaP organizuje bezpłatne studia dzienne, które umożliwiają interdyscyplinarne wykształcenie. Są one prowadzone w indywidualnym toku przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych.

  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje od 1 września 2007 r. po podziale Wydziału Matematyczno-Fizycznego na dwie jednostki: Wydział Fizyki i Wydział Matematyki i Informatyki.

  Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego - powstał 1 września 2007 roku poprzez wydzielenie z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "B". Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (WDiNP UW) – największy pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Warszawskiego, kształcący około siedem tysięcy studentów w trybach dziennym, zaocznym i wieczorowym na sześciu kierunkach. Jest również organizatorem olimpiad wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wyodrębnił się z Wydziału Fizyki i Chemii 1 października 2007 roku. Wcześniej wchodził w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1951-1996) oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (do 1951 roku). Jego siedziba znajduje się przy ul. Tamka 12 w Łodzi.

  Dodano: 22.05.2012. 17:49  


  Najnowsze