• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zieleń w miastach zmniejsza zagrożenie powodziowe

  20.06.2010. 20:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zwiększanie ilości terenów zielonych w miastach i powiększanie obszarów zajmowanych przez rzeki i zbiorniki wodne to - zdaniem architekta krajobrazu Mirosława Sztuki - najlepsze metody zapobiegania powodziom w miastach. Mówił o tym 17 czerwca w Warszawie.  "Największym problemem związanym z kwestiami retencji wody w miastach jest ich zurbanizowanie, które przyczynia się do spływania wody deszczowej z ulic bezpośrednio do rzek. Przyczynia się to do nadmiernego podnoszenia się poziomu wody w zbiornikach naturalnych i uniemożliwia jej ponowne wykorzystanie, co jest szczególnie niekorzystne w sytuacji, kiedy - mimo występujących ostatnio powodzi - w Polsce mamy do czynienia z deficytem wody" - powiedział Sztuka podczas konferencji prasowej.

  Do najlepszych metod przeciwdziałania takiej sytuacji w miastach zaliczył przede wszystkich tworzenie zielonych terenów bioretencyjnych przy ulicach i drogach. "Rośliny sadzone w sąsiedztwie ulic lub pomiędzy pasami ruchu, same absorbują część wody, a resztą przefiltrowują, co pozwala na jej ponowne wykorzystanie na przykład w celach sanitarnych. Podobną funkcję pełnią także parki bioretencyjne, oferujące również mieszkańcom zielone tereny rekreacyjne oraz tzw. zielone dachy, które obsadzone roślinnością zapobiegają spływaniu części wody i umożliwiają jej odparowanie" - opowiadał architekt krajobrazu.

  Drugim problemem, który zdaniem Sztuki powinien zostać rozwiązany, jest zwiększanie obszarów zajmowanych przez rzeki i zbiorniki wodne w sąsiedztwie miast. "Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby tu przesuwanie wałów powodziowych, dobudowywanie nowych kanałów i pogłębianie już istniejących. Także odtwarzanie naturalnych terenów zielonych przy brzegach rzek, w tym również obszarów bagiennych, może stanowić naturalną ochronę przeciwpowodziową" - podkreślił Sztuka.

  Zwrócił również uwagę na ważną funkcję funkcjonujących w miastach terenów zielonych zagospodarowywanych przez mieszkańców. "W wielu miastach Azji czy Ameryki popularne są obecnie tzw. farmy miejskie, czyli rodzaj miejskich gospodarstw rolnych, gdzie możliwe są różnego typu uprawy. Sądzę, że warto byśmy docenili rolę ogródków działkowych w miastach, które w pewnym stopniu mogą być naszym wariantem +ubran farms+. Generalnie im więcej terenów zielonych w miastach, tym lepiej zapobiega to ewentualnym powodziom" - podsumował architekt krajobrazu. AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ jbr/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zieleń miejska – to tereny niezabudowane wewnątrz miasta, zajęte przez zaplanowane i utrzymane lub naturalne zespoły roślinności. Miejskie tereny zielone są najczęściej ogólnodostępne i spełniają funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne, zdrowotne i estetyczne. Przyczyniają się do poprawy jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności – są siedliskami wielu gatunków roślin i zwierząt. Zieleń w miastach jest elementem kompozycji urbanistycznej – wpływa na charakter i wygląd ulic i placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta. program Urban - (ang. Community initiative concerning urban areas - Urban) - program Inicjatywa Wspólnotowa Dotycząca Obszarów Miejskich wspólnotowy program z zakresu polityki społecznej i strukturalnej, którego nazwa pochodzi od angielskiego słowa Urban - miejski. Zainicjowany został rozporządzeniem Komisji Europejskiej na lata 1994 - 1999. Dzięki programowi możliwe było wspieranie rozwoju ekonomicznego oraz socjalnego miast przez uruchomienie środków finansowych. Program finansował też renowację infrastruktury i wyposażenia miejskiego, ochronę środowiska naturalnego, badania nad rozwiązaniem określonych problemów urbanistycznych, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców oraz podnoszenie bezpieczeństwa w miastach poprzez wspieranie współudziału mieszkańców w systemie bezpieczeństwa osiedli miejskich, a także wspieranie życia kulturalnego, sportu i rekreacji w miastach. Istotnym elementem programu było tworzenie centrów rozwoju urbanistycznego i ekonomicznego oraz biur konsultantów a także nowych miejsc pracy w miastach. Sekcje skoków do wody w Polsce – istnieją tylko w 4 miastach: Częstochowie, Katowicach, Warszawie, Rzeszowie. Skoki do wody są bardzo trudną dyscypliną sportową. Aby ją uprawiać potrzebny jest basen pływacki o głębokości minimum 4 m. Podstawowe wyposażenie basenu do skoków do wody to trampoliny o wysokościach 1m i 3m oraz wieże o wysokościach: 5- 7,5- oraz 10 metrów.

  Orszak Trzech Króli – uliczna parada organizowana w miastach Hiszpanii, w niektórych miastach Meksyku i w innych miastach świata. Podczas Orszaku, Trzej Królowie jadą ulicami miasta, rzucając dzieciom cukierki. Ruralista − specjalista w zakresie planowania przestrzennego wsi i obszarów rolnych, zwany również jako architekt terenów wiejskich. Ruralista zajmuje się również projektowaniem dla celów turystycznych terenów wypoczynkowych znajdujących się poza miastem.

  Soundwave Festival – to coroczny festiwal muzyczny odbywający się w największych miastach Australii. Trzy pierwsze edycje odbyły się w Perth, gdzie festiwal powstał. Od 2007 odbywa się on w największych miastach Australii. Festiwal oferuje występy wielu zagranicznych jak i krajowych wykonawców muzycznych, wywodzących się z różnych gatunków muzycznych, w tym z rocka, metalu oraz punku. Festiwal jest organizowany i prowadzony przez Soundwave Touring, który promuje również Harvest Festival. Ekonomiczny poziom wycieków (EPW, "OPW - optymalny poziom wycieków", "optymalny trend strat z wycieków") - poziom strat wody w sieci wodociągowej (również wieloletni trend), przy którym sumaryczne nakłady eksploatatora sieci na detekcję i usuwanie wycieków oraz koszty strat wody osiągają minimum. Jest to ekonomiczne optimum utrzymania ruchu sieci, przy którym dostawa wody /koszty eksploatacji i inwestycji/ kontynuowana jest po najmniejszych kosztach. Pojęcie optymalnego/ekonomicznego poziomu wycieków wiąże się bezpośrednio z normatywem taniej wody - wprowadzonym przez IWA dla wiejskich i miejskich sieci wodociągowych. Jeśli dostawca wody posiada wdrożony optymalny poziom wycieków i dąży do jego uzyskania w kolejnych latach wówczas woda sprzedawana odbiorcom jest najtańsza. Dostawca wody w celu osiągnięcia ekonomicznego poziomu wycieków może również używać szybszych operacyjnych metod, takich jak ekonomiczny remodelling strat.

  Wody przejściowe – wody powierzchniowe, znajdujące się w pobliżu ujścia rzek i cieśnin, które są częściowo zasolone, ale pod dużym wpływem wód słodkich. W Polsce do tych wód zaliczają się również morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Wody przejściowe ujęte zostały jako jeden z rodzajów wód powierzchniowych w artykule 5, pkt 5.1a Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne. Na całym świecie występują na terenie portów i zostały na tych terenach silnie zanieczyszczone. Obejmują szereg różnych typów siedlisk, tj. ujścia rzek, delty, laguny, przybrzeżne jeziora i stawy. Tramwaje w Polsce: W Polsce istnieje 14 sieci tramwajowych, a 1 jest w budowie. Zgodnie z polityką PZPR-u w większych miastach systemy były rozbudowywane lub modernizowane, a te w mniejszych przeznaczone były do całkowitej likwidacji. Niektóre sieci zostały zlikwidowane przez podział miasta na dwa państwa. Istniały (lub istnieją) plany przywrócenia tramwajów w niektórych miastach (np. Słubice), czy budowa zupełnie nowego systemu.

  Teofilów – osiedle Łodzi znajdujące się w zachodniej i częściowo w południowo-zachodniej części Bałut. Budowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych z tzw. "wielkiej płyty" przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Lokator". Jest to typowe blokowisko budynków 4-piętrowych oraz wieżowców. Cechą charakterystyczną Teofilowa jest jednak duży udział terenów zielonych (parki, skwery, szpalery drzew wzdłuż ulic, zieleń między blokami) i niewielki terenów niezabudowanych, na przykład w narożnikach ulic.

  Prezydent miasta – w Polsce organ władzy wykonawczej gminy w gminach miejskich powyżej 50 tys. mieszkańców, wybierany w wyborach bezpośrednich. W mniejszych miastach i gminach miejsko-wiejskich odpowiednikiem prezydenta miasta jest burmistrz, a w gminach wiejskich - wójt. W miastach na prawach powiatu prezydent pełni ponadto funkcję zarządu powiatu i wykonuje zadania starosty. Urząd prezydenta miasta występuje również w Niemczech i w Szwajcarii, przy czym w Niemczech funkcji tej odpowiada funkcja nadburmistrza (Oberbürgermeister), zaś nazwą prezydenta miasta (Stadtpräsident) określa się przewodniczącego rady miasta.

  Gra miejska – nowa forma rozrywki, rozgrywana w wielu miastach świata. Esencją gier miejskich jest wykorzystywanie przestrzeni miejskiej jako istotnego elementu rozgrywki. Łączy w sobie cechy flash mobów, happeningów ulicznych oraz gier komputerowych, RPG i harcerskich podchodów. Gry miejskie organizowane są w różnych miejscach niezależnie od siebie, głównie w dużych miastach. Przybierają zarówno formy otwarte, jak i zamknięte, wchodząc nieraz w skład ofert imprez integracyjnych dla firm. Gry miejskie powstają zarówno jako projekty w pełni niezależne, jak i komercyjne. Ich tematyka może być różnorodna, od wydarzeń historycznych, przez powieści, po historie wymyślone przez autorów gry. Susza fizjologiczna – okres, w którym roślina nie może pobierać wody z otoczenia, mimo iż woda tam występuje. Bezpośrednią przyczyną jest zbyt wysoki potencjał osmotyczny roztworu glebowego. Ilość pobieranej przez roślinę wody zależny od powierzchni absorbującej i różnicy potencjału wody. Gdy różnica potencjału jest zbyt mała roślina nie pobiera wystarczającej ilości wody.

  Wody powierzchniowe we Wrocławiu obejmują śródlądowe wody powierzchniowe, w tym przede wszystkim liczne cieki wodne (rzeki, ich ramiona boczne, mniejsze cieki, sztuczne cieki wodne w tym kanały wodne i melioracyjne), które stanowią podstawę tzw. Wrocławskiego Węzła Wodnego, oraz inne wody powierzchniowe tj. starorzecza, stawy, gliniaki i osadniki, znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Wrocław. Wody powierzchniowe zajmują około 9,6 km², co daje w przybliżeniu 3% powierzchni miasta. Nie ma we Wrocławiu dużych powierzchniowo wód stojących takich jak jeziora czy duże zbiorniki wodne. Skyline jest to ogólny lub częściowy widok na wysokie budynki i struktury składające się z wielu drapaczy chmur w mieście. Może być także opisany jako sztuczny horyzont jaki tworzą wszystkie struktury w mieście. Imponujący skyline może być także wykorzystany do pokazania siły miasta, im piękniejszy i większy widok na miasto, tym więcej pieniędzy zostało na niego wydane. Skylines są także swoistymi odciskami palca miasta, ponieważ nie ma dwóch takich samych skylines. Skylines, które są bardzo rozciągnięte z powodu wielkości miasta lub występowania miasta bliźniaczego są nazywane cityscapes. W wielu, ale nie wszystkich miastach drapacze chmur odgrywają istotną rolę w definiowaniu skyline. W bardziej zaplanowanych miastach (takich jak Minneapolis), skyline zmierza do ukształtowania sztucznej góry, z najwyższymi budynkami blisko centrum miasta.

  Dodano: 20.06.2010. 20:17  


  Najnowsze