• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Żółwie morskie znalazły bezpieczną przystań

  13.04.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Żółwie morskie wykorzystują Morskie Obszary Chronione (MOC) do schronienia się przed zagrożeniami stwarzanymi przez połowy oraz do poszukiwania pożywienia - jak pokazują nowe międzynarodowe badania. Odkrycia zaprezentowane w czasopiśmie Global Ecology and Biogeography pokazują, że ponad jedna trzecia światowej populacji żółwi zielonych zamieszkuje na terenach MOC. Te dane znacznie przewyższają przewidywania, ponieważ tylko niewielka liczba płytkich mórz została zaliczona do MOC.

  Naukowcy z Australii, Grecji, Gwadelupy, Indonezji, Kajmanów, La Reunion, Wlk. Brytanii i Włoch, pracujący pod kierunkiem Uniwersytetu w Exeter w Wlk. Brytanii, wykorzystali dane o przemieszczaniu się 145 żółwi zielonych z 28 siedlisk. Dane zostały pozyskane za pomocą intensywnego wykorzystania satelitarnej technologii śledzenia. Zdaniem naukowców żółwie zielone są w stanie przemierzyć tysiące kilometrów ze stanowisk rozrodu do żerowisk. Zespół ustalił, że 35% żółwi żeruje na terenach MOC. W sumie 21% występuje na terenach MOC objętych najściślejszą ochroną, podobnie jak na starszych terenach MOC prawdopodobieństwo występowania żółwi było wyższe.

  "Mimo ograniczeń dostępnej obecnie satelitarnej technologii śledzenia, wyniki wyraźnie pokazują, iż żerujące dorosłe okazy żółwi zielonych występują w powiązaniu z MOC znacznie częściej niż można byłoby się tego spodziewać przez przypadek" - czytamy w artykule. "Możemy w uzasadniony sposób oczekiwać, że MOC są w lepszej kondycji niż inne obszary mórz przybrzeżnych, a przez to oferują lepsze/bezpieczniejsze siedlisko dla wyeksploatowanych gatunków, zwłaszcza jeżeli istnieje pętla pozytywnego sprzężenia zwrotnego z tymi dużymi konsumentami, utrzymującymi jakość habitatu".

  MOC to obszary oceanu, na których działalność morska jest ograniczona. Za kontrolę tych obszarów odpowiedzialne są organizacje rządowe i pozarządowe (NGO). W tropikach MOC są często bogate w trawę morską i algi, którymi żywią się z kolei żółwie. Należy zauważyć, że żerowanie również pomaga w utrzymaniu tych siedlisk.

  Wyróżnia się wiele kategorii MOC, a najściślej chronione są te zarządzane wyłącznie na potrzeby naukowe.

  "W ramach naszego globalnego przeglądu ustaliliśmy, że żółwie morskie pojawiają się na terenie Morskich Obszarów Chronionych znacznie częściej niż można byłoby się tego spodziewać przez przypadek" - mówi profesor Brendan Godley z Centrum Ekologii i Ochrony Przyrody przy Uniwersytecie w Exeter. "Rozpoczęła się debata na temat wartości MOC, a nasze badania dostarczają niezbitych dowodów na ich skuteczność w zapewnianiu bezpiecznych żerowisk dla dużych organizmów morskich, takich jak żółwie zielone. Prace w zakresie śledzenia satelitarnego, w których prowadzeniu Uniwersytet w Exeter odegrał wiodącą rolę, umożliwiają ocenę wartości MOC w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie było to możliwe".

  Wypowiadając się na temat wyników badań, brytyjski Minister ds. Rybołówstwa, Richard Benyon, stwierdził: "Badania rozwikłują niektóre z zagadek spowijających cykl życiowy żółwi morskich, których przemieszczanie się przez długi czas było zagadką. Wyniki pozwolą nam lepiej zarządzać oceanami i chronić siedliska żółwi, które mają zasadnicze znaczenie dla ich przetrwania".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Żółw zielony, żółw jadalny (Chelonia mydas) – gatunek gada z rodziny żółwi morskich. Nazwa żółw zielony pochodzi od koloru ich tkanki tłuszczowej. Często spotyka się go na pełnym morzu w stadach. Cholestaza - zespół objawów klinicznych i biochemicznych wywołanych różnymi czynnikami prowadzącymi do mechanicznego zatrzymamia odpływu żółci lub czynnościowego upośledzenia czynności wydzielniczej wątroby. Cholestazę można tłumaczyć również jako zastój żółci (łac. cholestasis = zastój żółci) wskutek jej obniżonej syntezy i sekrecji do dwunastnicy.
  Kamień żółciowy - złóg (ciało stałe) powstały w drogach żółciowych (pęcherzyku żółciowym lub przewodach żółciowych) z wytrącenia składników żółci. Obecność takich złogów określa się jako kamicę żółciową.

  Żółw żółtogłowy, żółw złotogłowy (Indotestudo elongata) – gatunek żółwia z rodziny żółwi lądowych (Testudinidae). Żółw zatokowy (Lepidochelys kempii) – zagrożony wyginięciem gatunek gada z rodziny żółwi morskich (Cheloniidae). Często jego kolisty karapaks jest szerszy niż dłuższy. Tak jak wszystkie żółwie z nadrodziny Chelonioidea, również składa jaja na suchym lądzie, a ich liczba dochodzi do 300 sztuk. Występuje głównie na zachodzie Atlantyku, choć spotykany jest również u wybrzeży Afryki i Morza Śródziemnego. Rzadko kiedy schodzi głębiej niż na 50 metrów. Głównymi przyczynami spadku wielkości populacji są zbieranie jaj oraz kłusownictwo. Jednak wiele organizacji pracuje nad jego ochroną i zniwelowaniem niebezpieczeństw na niego czyhających.

  Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazurzaste (Trionychidae) – rodzina gadów z podrzędu żółwi skrytoszyjnych. Niekiedy bywają też nazywane naleśnikowymi żółwiami (pancake turtles). Do żółwiakowatych należą niektóre spośród największych współczesnych słodkowodnych żółwi. Wiele z nich jest też przystosowanych do życia w wodach brachicznych. Żółwiaki występują obecnie w Afryce, Azji, Ameryce Północnej. Zapalenie dróg żółciowych (łac. cholangitis) – choroba występująca najczęściej łącznie z zapaleniem pęcherzyka żółciowego, rozwija się w wyniku utrudnienia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego, czego przyczyną z kolei może być kamica dróg żółciowych.

  Żółwiak szanghajski (Rafetus swinhoei), określany też nazwą żółwia Jangcy – gatunek dużego żółwia z rodziny żółwiaków (Trionychidae), jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem żółwi – znajduje się na opracowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Przetrwania Żółwi (The Turtle Survival Alliance) liście 25 najbardziej zagrożonych żółwi świata.

  Dodano: 13.04.2012. 16:37  


  Najnowsze