• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 90. rocznica urodzin prof. Romana Stanisława Ingardena

  19.06.2010. 11:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Centralnym punktem odbywającego się w dniach 19 - 22 czerwca w Instytucie Fizyki UMK 42. Sympozjum Fizyki Matematycznej będzie uroczysta sesja poświęcona jubileuszowi 90. rocznicy urodzin prof. Romana S. Ingardena, twórcy toruńskiej szkoły fizyki matematycznej.

  Sympozjum "Quantum Channels, Quantum Information - Theory & Applications" rozpocznie się 19 czerwca o godz. 10.45. Sesja poświęcona prof. Ingardenowi odbędzie się  20 czerwca w godz. 11.00-17.00.  Obrady odbywać się będą w Instytucie Fizyki UMK. Udział w sympozjum  zapowiedziało stu fizyków i matematyków z najważniejszych polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Uczestnicy sympozjum poruszą zagadnienia   kwantowej teorii informacji,  klasycznej i kwantowej teorii grawitacji, mechaniki kwantowej i relatywistycznej astrofizyki.

  Prof. Roman Stanisław Ingarden ur. się 1 października 1920 r. w Zakopanem. Jego ojcem jest prof. Romana Witold Ingarden,  profesor filozofii uniwersytetów we Lwowie i Krakowie. Uczony jest fizykiem matematycznym specjalizującym się w optyce geometrycznej, statystycznej i kwantowej oraz termodynamice statystycznej i teorii informacji, ze szczególnym uwzględnieniem termodynamiki i dynamiki informacyjnej i geometrii informacyjnej. Jak informuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Ingarden jest  pionierem niezmiernie dziś popularnej kwantowej teorii informacji. Jego zainteresowania fizycznymi aspektami teorii informacji sięgają początku lat 60-tych. Jest bodaj pierwszym, który użył terminu "kwantowa teoria informacji" w podsumowującej wcześniejsze badania, wielokrotnie dziś cytowanej publikacji Quantum Information Theory. Wiele  prac uczonego i jego uczniów, powstałych w Zakładzie Fizyki Matematycznej, weszło na trwałe do kanonu literatury z zakresu kwantowej teorii informacji i dynamiki układów otwartych.

  W latach 1921-1926 prof. Ingarden mieszkał w Toruniu, następnie we Lwowie, gdzie w 1938 roku rozpoczął studia z fizyki, zakończone z uwagi na działania wojenne w 1946 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował następnie na Uniwersytecie Wrocławskim - tu w 1954 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1964 roku profesora zwyczajnego - oraz równolegle w Instytucie Matematycznym PAN (1950-1956) jako szef grupy optyki geometrycznej i w Instytucie Fizyki PAN (1956-1966) jako szef Zakładu Fizyki Niskich Temperatur. Zajmował się wówczas m.in. informacyjnym podejściem do zagadnień termodynamicznych, w tym informacją bez prawdopodobieństwa. W 1966 roku prof. Ingarden przeniósł się na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tu  dwa lata później organizował tworzony wówczas Instytut Fizyki i objął stanowisko jego dyrektora, które piastował do roku 1978. W 1970 r. był pomysłodawcą i pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma ,,Reports on Mathematical Physics", powoływanego do życia przez Instytut Fizyki UMK i Polskie Towarzystwo Fizyczne. Jako visiting professor pracował w instytucjach naukowych wielu krajów, m.in. USA, Japonii, Niemiec i Francji. W 1991 r. prof. Ingarden przeszedł na emeryturę. W latach 90. wydał dwie monografie z fizyki matematycznej oraz dwie książki historyczno-filozoficzne. W 1996 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa UMK. Zafascynowany językiem i kulturą japońską, do dziś pracuje jako wykładowca w Pracowni Języka i Kultury Japońskiej UMK, którą pomagał współtworzyć.
  Prof. Ingarden należy do wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Jest autorem i współautorem ok. 100 oryginalnych prac z fizyki matematycznej oraz kilkunastu podręczników i skryptów z tej dziedziny.

  Dwumiesięcznik ,,Reports on Mathematical Physics", gdzie opublikowano pionierską pracę prof. Ingardena z kwantowej teorii informacji, jest jednym z dwóch periodyków redagowanych w Zakładzie Fizyki Matematycznej Instytutu Fizyki UMK. Drugie wydawnictwo to  ,,Open Systems and Information Dynamics". Tytuły te  znajdują się na liście filadelfijskiej Thomson Scientific Master Journal List, obejmującej najbardziej wpływowe periodyki naukowe. Dodatkowo ,,Open Systems and Information Dynamics" należy do grupy czterech (spośród 60) najwyżej punktowanych polskich czasopism naukowych w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Więcej informacji nt. konferencji na stronie http://www.fizyka.umk.pl/zfmis/smp42/
   ESZ

  PAP - Nauka w Polsce


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jerzy Andrzej Przystawa (ur. 29 kwietnia 1939 w Czortkowie, zm. 3 listopada 2012 we Wrocławiu) – polski naukowiec, fizyk, profesor dr hab., specjalista kwantowej teorii ciała stałego, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim (były kierownik Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej i Teorii Wielu Ciał w Instytucie Fizyki Teoretycznej). Maciej Lewenstein (ur. 1955 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk o specjalności fizyka statystyczna, optyka kwantowa, sieci neuronowe. Magister Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z 1978. Doktorat w Essen University (promotor prof. Fritz Haake) w 1983. Rozprawę habilitacyjną wykonał w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w 1986. Pracował jako PostDoc z laureatem Nagrody Nobla, prof. Royem Glauberem na Uniwersytecie Harvarda, potem zatrudniony był w Saclay (francuskim Centrum Badań Jądrowych - CEA), następnie jako profesor na Uniwersytecie w Hanowerze. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Fotoniki (ICFO) w Castelldefels i Katalońskiej Instytucji Badań i Studiów Zaawansowanych w Barcelonie. Tytuł profesorski otrzymał 11 maja 1993 w dziedzinie nauk fizycznych. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Roman Stanisław Ingarden (ur. 1 października 1920 w Zakopanem, zm. 12 lipca 2011 w Krakowie) – polski fizyk matematyczny specjalizujący się w optyce i termodynamice statystycznej, syn filozofa Romana Witolda Ingardena, ojciec architekta Krzysztofa Ingardena oraz lekarza weterynarii Jacka Ingardena. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii.

  Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Optyki Atomowej – (w skrócie ZOA) zakład w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS) UJ. Powstał w 1962 roku. W 2003 roku wydzielił się z ZOA Zakład Fotoniki.

  Fizyka chemiczna – dział fizyki, który zajmuje się badaniem fizycznych aspektów zjawisk chemicznych. Tradycyjnie do fizyki chemicznej zalicza się spektroskopię, niektóre aspekty mechaniki kwantowej oraz elementy fizyki ciała stałego i fizyki roztworów. W zasadzie całość zagadnień fizyki chemicznej jest zawarta w chemii fizycznej i podział zagadnień na fizykę chemiczną i chemię fizyczną jest bardzo umowny. Praktycznie biorąc z fizyką chemiczną ma się do czynienia wtedy gdy fizycy zajmują się chemią, zaś z chemią fizyczną wtedy gdy chemicy adaptują techniki i teorie fizyczne do swoich celów. Fred Alan Wolf (ur. 3 grudnia 1934) – fizyk teoretyczny i pisarz z zakresu fizyki kwantowej, świadomości i ich powiązań. Jest popularyzatorem nauki na Discovery Channel i autorem wielu książek. Jego teorie dotyczące wzajemnych relacji świadomości i fizyki kwantowej zostały określone w Newsweeku jako "z pogranicza nauki."

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – jeden z ośrodków badań z dziedziny fizyki Polskiej Akademii Nauk, znajduje się w dzielnicy Krakowa Bronowicach przy ulicy Walerego Eliasza-Radzikowskiego 152. Został utworzony w roku 1955 dzięki staraniom prof. Henryka Niewodniczańskiego. W roku 1988 Instytutowi nadano imię prof. Henryka Niewodniczańskiego. Współtwórcą Instytutu w jego obecnym kształcie był prof. Marian Mięsowicz.

  Artur Ekert (ur. 19 września 1961 we Wrocławiu) – fizyk prowadzący badania w zakresie podstaw mechaniki kwantowej oraz kwantowego przetwarzania informacji. Obecnie zajmuje on stanowiska profesora fizyki kwantowej na wydziale Matematyki Uniwersytetu Oksfordzkiego a także profesora honorowego Lee Kong Chian (Lee Kong Chian Centennial Professor) na Narodowym Uniwersytecie Singapuru oraz dyrektora Centrum Technologii Kwantowych działającego w ramach tego uniwersytetu.

  Andrzej Dragan (ur. 1978) – polski fotograf pochodzący z Konina, zdobywca wielu krajowych i międzynarodowych nagród, doktor fizyki (praca z optyki kwantowej), adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Katarzyna Hałkowska - polska matematyk, specjalizują się w algebrze, algebrze uniwersalnej i logice matematycznej. Jest absolwentką i pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (od 1994 roku Uniwersytet Opolski). Przez wiele lat współpracowała z prof. Jerzym Słupeckim i u jego boku uzyskała kolejno stopnie naukowe: doktora oraz doktora habilitowanego na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora. W latach 2002-2008 sprawowała funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto wykładała w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

  Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) to międzyuczelniana jednostka badawcza mieszcząca się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oficjalne otwarcie laboratorium nastąpiło w 2002 roku. Bronisław Żurawski - doktor nauk fizycznych, kierownik Pracowni Metod Komputerowych w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; autor wielu publikacji z zakresu chemii i fizyki teoretycznej, informatyki, kształcenia kadr i Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

  Nagroda Sakurai (J. J. Sakurai Prize for Theoretical Particle Physics) – nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego przyznawana za wybitne osiągnięcie w teorii fizyki cząstek elementarnych. Nagroda ta uważana jest za jedną z najbardziej prestiżowych w dziedzinie fizyki. Przyznawana jest corocznie od 1985 roku.

  Dodano: 19.06.2010. 11:18  


  Najnowsze