• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Astronomiczne atrakcje w Izerskim Parku Ciemnego Nieba

  20.05.2010. 02:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wykłady astronomiczne, wystawy astrofotografii i teleskopowe obserwacje nieba będą atrakcjami "Astronomicznego dnia" w Izerskim Parku Ciemnego Nieba. Impreza odbędzie się 22 maja w schronisku Sklarna w czeskiej miejscowości Jizerka i polskiej Stacji Turystycznej Orle.

  W obydwu ośrodkach spotkania z astronomią rozpoczną obserwacje Słońca. Następnie będzie można wysłuchać kilku prelekcji specjalistów z Instytutu Astronomii UWr m.in. "Słońce - nasza gwiazda" Michała Herlendera, "Piaski Marsa" dr Urszuli Bąk- Stręślickiej i "Gwiazdy nie rodzą się samotnie" dra Marka Stręślickiego, z kolei dr Ewa Niemczura przedstawi "Wielkie teleskopy naszych czasów". Uczestnicy spotkań w obydwu krajach poznają również historię Izerskiego Parku Ciemnego Nieba.

  Po serii spotkań teoretycznych goście stacji Turystycznej Orle wraz z inż. Zbigniewem Kamińskim z Nadleśnictwa Świeradów wezmą udział w spacerze do Jizerki, podczas którego będą mogli poznać przyrodę Gór Izerskich. W Jizerce od godz. 21 będzie można wspólnie obserwować niebo. Możliwe będzie zarówno podglądanie ciał Układu Słonecznego - Księżyca, Wenus, Marsa i Saturna, jak i obiektów znajdujących się daleko w kosmosie: mgławic, galaktyk, gromad gwiazd.

  Organizatorzy zastrzegają jednak, że obserwacje będą możliwe tylko przy bezchmurnym niebie. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w Orlu odbędzie się pokaz astronomicznego filmu dokumentalnego "W niebo wpatrzeni".

  W Jizerce na uczestników astronomicznego dnia będą czekały również wystawa astrofotografii, pokaz techniki i teleskopów astronomicznych, obserwacje obiektów naziemnych i specjalna ścieżka dydaktyczna.

  Izerski Park Ciemnego Nieba (IPCN) powstał 4 listopada 2009 roku - jest pierwszym tego typu parkiem w Europie. IPCN zajmuje powierzchnię prawie 75 km kw., po polskiej i czeskiej stronie Gór Izerskich. Podobnie jak inne parki ciemnego nieba na świecie jest miejscem, które przybliża problem zanieczyszczenia światłem i daje możliwość obserwowania nocnego nieba pełnego gwiazd.

  Przy utworzeniu Parku pracowali specjaliści z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Nadleśnictw Świeradów i Szklarska Poręba oraz Instytutu Astronomicznego Republiki Czeskiej, Obszaru Krajobrazu Chronionego Jizerskie Hory, Dyrekcji Regionalnej Lasów Republiki Czeskiej w Libercu.

  Szczegółowy program imprezy i więcej informacji na temat Izerskiego Parku Ciemnego Nieba można znaleźć tutaj. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Izerski Park Ciemnego Nieba (IPCN, cz. Jizerská oblast tmavé oblohy JOTO) – polsko-czeski transgraniczny park ciemnego nieba, znajdujący się w Górach Izerskich w Sudetach, w województwie dolnośląskim, zaś po stronie czeskiej w kraju libereckim. Utworzony został 4 listopada 2009 roku, zajmuje powierzchnię około 7500 ha. Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” – polski park ciemnego nieba, znajdujący się w Bieszczadach Zachodnich, w województwie podkarpackim. Utworzony został 8 marca 2013 roku w Lutowiskach i zajmuje powierzchnię 113 846,41 ha, obejmując obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz dwóch parków krajobrazowych: Cisniańsko-Wetlińskiego i Doliny Sanu. Park ciemnego nieba – obszar terenu wyznaczony do ochrony przed zanieczyszczeniem światłem ciemności nocnej, wyjątkowego środowiska naturalnego. Obszary takie, jak w przypadku klasycznych rezerwatów przyrody, pełnią nie tylko funkcje ekologiczne, ale również edukacyjne. W ramach ochrony środowiska naturalnego powstają też rezerwaty ciemności. Obecnie parki ciemnego nieba nie posiadają w Polsce podstawy prawnej, powoływane są na podstawie umowy między instytucjami państwowymi w porozumieniu z odpowiednimi władzami gminnymi. W chwili obecnej parki i rezerwaty ciemnego nieba istnieją w Ameryce Północnej i Europie, większość w Kanadzie i USA.

  Cordoba Durchmusterung – atlas nieba i katalog gwiazd opracowany na podstawie obserwacji prowadzonych w argentyńskim obserwatorium astronomicznym w Cordobie. Katalog Cordoba Durchmusterung posiada symbol CoD i jest kontynuacją katalogu Bonner Durchmusterung. Zawiera przybliżone współrzędne 613 953 gwiazd jaśniejszych od 10 w obszarze nieba południowego od δ= -23° do δ= -90°. CalSky - serwis internetowy udostępniający dane astronomiczne oraz generujący prognozy zjawisk astronomicznych. CalSky został założony w 1991 roku przez Arnolda Barmettlera. Posiada rozbudowaną bazę danych obiektów astronomicznych (np. gwiazdy zmienne, supernowe, satelity) oraz zaawansowane funkcje m.in. obliczanie wszelkiego rodzaju efemeryd, generowanie map nieba, predykcja przelotów satelitów, prognoza pogody, itp. CalSky posiada również funkcję kalendarza astronomicznego, w którym prezentowane są wybrane przez użytkownika wybrane zjawiska astronomiczne wraz z dokładnym opisem.

  Bonner Durchmusterung – atlas nieba i katalog gwiazd. Pozycje gwiazd odnoszą się do 1855 roku. Pierwszą część katalogu opracowano w obserwatorium w Bonn pod kierownictwem astronoma niemieckiego Friedricha Argelandera. Katalog Argelandera zawierał pozycję 324 188 gwiazd nieba północnego do 9,5. Zakres współrzędnych deklinacyjnych katalogu zawierał się w δ= -2° do δ= +90°. Druga część Katalogu została opracowana przez astronoma Eduarda Schönfelda, współpracownika Argelandera, zawierała pozycję 133 659 gwiazd nieba południowego w pasie δ= -2° do δ= -23°. Oznaczenia liczbowe gwiazd uszeregowano w pasach deklinacyjnych co 1°. Katalog oznacza się symbolem BD (stosowane są też SD i DM). Kontynuacją katalogu DB jest opracowanie katalogu Cordoba Durchmusterung. Palomar Observatory Sky Survey (Atlas palomarski) – fotograficzny atlas nieba. W 1949 rozpoczęto prace nad atlasem przy wsparciu National Geographic Society w obserwatorium astronomicznym na Mount Palomar. Zdjęcia do atlasu zostały zrobione teleskopem Schmidta o średnicy 1,2 metra. Mapy fotograficzne zawierały zdjęcia gwiazd do 21 w dwóch dziedzinach spektralnych, w niebieskiej i czerwonej. Atlas pokrywa obszar nieba w zakresie od δ= -33° do δ= +90°. Atlas zawiera 1872 karty i 936 zdjęć. W 1985 roku rozpoczęto prace nad ulepszoną wersją atlasu w trzech barwach oraz zasięgu do 22.

  Mapa nieba – przedstawienie na płaszczyźnie gwieździstego nieba, jako widzialnego sklepienia niebieskiego. Siatki odwzorowań kartograficznych służą do określenia współrzędnych astronomicznych ciał niebieskich (deklinacji i rektastencji) w układzie równikowo-południkowym. Skala takich map pokazywana jest w mierze kątowej (np. skala deklinacji 1 stopień = 1,5 mm). Gwiazdy te są przedstawiane znakami kartograficznymi, uzależnionymi od ich jasności. Ponadto sporządza się także fotograficzne "mapy nieba" – montaże zdjęć fotograficznych poszczególnych części nieba na siatce kartograficznej, pozbawione nazw i oznaczeń gwiazd oraz gwiazdozbiorów. Sloan Digital Sky Survey (SDSS) – jeden z najważniejszych przeglądów nieba w historii astronomii. Nazwa projektu jest związana z Fundacją im. Alfreda P. Sloana. Program obserwacyjny został rozpoczęty w roku 2000 i do chwili obecnej przyniósł odkrycie m.in. 930 tysięcy galaktyk oraz ponad 120 tysięcy kwazarów po przejrzeniu ponad 1/4 całego nieba. Program będzie kontynuowany do roku 2014.

  Ockopirmus, Ukkapirmas (prus.) – według Hieronima Maleckiego bóg nieba i gwiazd, względnie nieba i ziemi, utożsamiany z Saturnem. Epitet najwyższego boga nieba Dievsa, oznaczający dosłownie - Pierwszy ze wszystkich.

  XEphem – zaawansowany program astronomiczny dla systemów uniksowych. Posiada funkcje np. wykreślania map nieba, generowania wykresów, obliczania efemeryd, symulacji zjawisk astronomicznych.

  Planetarium w Muzeum Techniki w Warszawie – znajduje się w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki. Prezentuje prelekcje astronomiczne. Posiada specjalną aparaturę, za pomocą której na wewnętrznej kopule są odtwarzane obrazy nieba widocznego z północnej półkuli Ziemi. Można zobaczyć, jak niebo wygląda o danej porze dnia i roku. Efemerydy – dane, najczęściej tabelaryczne, dotyczące przebiegu przyszłego zjawiska astronomicznego, np. pozorne położenie Słońca, Księżyca i planet na niebie w określonym czasie i w określonym miejscu na Ziemi. Efemerydy zawierają również dane o ważnych zjawiskach astronomicznych, takich jak zaćmienie Słońca i Księżyca, retrogradacji, czasie gwiazdowym i pozycje węzłów księżyca, położenie i układ gwiazd lub innych ciał niebieskich w wybranym dniu.

  Wszystkie psy idą do nieba 2 (ang. All Dogs Go to Heaven 2) – amerykański film animowany. Jest to kontynuacja filmu pt. Wszystkie psy idą do nieba z 1989 roku. The Great Atlas of the Sky - Jubilee Edition, for the 400th Anniversary of Telescope Astronomy – największy na świecie (stan na lipiec 2011) tradycyjny (niefotograficzny) atlas nieba.

  Dodano: 20.05.2010. 02:17  


  Najnowsze