• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centrum Cyklotronowe powstanie przy Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

  11.08.2010. 03:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Centrum Cyklotronowe Bronowice powstanie przy Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego (IFJ) Polskiej Akademii Nauk. Będzie pierwszym w Europie Środkowej centrum radioterapii protonowej, w którym będzie można m.in. nieinwazyjnie leczyć skomplikowane nowotwory.

  Wraz z początkiem sierpnia przedstawiciele Instytutu podpisali umowę, dzięki której belgijska firma dostarczy IFJ cyklotron protonowy wraz z infrastrukturą budowlaną.

  Jak czytamy na stronie internetowej PAN, w Centrum będą prowadzone eksperymenty w dziedzinie fizyki jądra atomowego, m.in. badania struktury jąder atomowych, gigantycznego rezonansu dipolowego i kwadrupolowego, a także oddziaływania nukleon-nukleon oraz podstawowych symetrii fizyki jądrowej.

  W ośrodku będą również prowadzone prace rozwojowe w zakresie fizyki radiacyjnej, radiobiologii oraz inżynierii materiałowej.

  W pierwszej fazie naukowcy planują instalację i uruchomienie cyklotronu o nazwie "Proteus C-235" wraz z infrastrukturą techniczną. Dzięki niemu możliwe będzie utworzenie centrum radioterapii protonowej gałki ocznej. Nowoczesny cyklotron umożliwi leczenie głębiej położonych guzów w okolicy nerwu wzrokowego oraz guzów pozagałkowych. Zgodnie z planami naukowców terapii poddanych zostanie 150 pacjentów rocznie.

  W drugiej fazie prac przy nowym cyklotronie zainstalowane będą stanowiska z obracanym ramieniem -tzw. gantry - do protonoterapii najtrudniej leczących się nowotworów zlokalizowanych w dowolnej części ciała człowieka. "Ze względu na swój nieinwazyjny charakter, tego typu terapia jest szczególnie rekomendowana do leczenia dzieci. Jedno stanowisko gantry umożliwi poddanie terapii do 500 pacjentów rocznie" - czytamy na stronie internetowej PAN.

  Radioterapia i badania naukowe będzie prowadzone przy współudziale wielu czołowych ośrodków onkologicznych i uniwersyteckich tworzących konsorcjum "Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej" (NCRH). W skład konsorcjum wchodzą m.in.: Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska, Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Świerku. Koordynatorem konsorcjum jest Instytut Fizyki Jądrowej PAN.

  Koszt budowy i wyposażenia Centrum wyniesie około 138 milionów złotych. 116 mln zł stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Przyznano je w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  W uroczystości podpisania umowy między IFJ a belgijską firmą Ion Beam Applications uczestniczyli m.in.: Raoul Delcorde - ambasador Belgii w Polsce, prof. Jerzy Szwed - podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Wojciech J. Stec - wiceprezes PAN. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tadeusz Adam Kozłowski (ur. 1939, zm. 17 maja 2013) – polski fizyk eksperymentator, specjalista w zakresie fizyki jądrowej, adiunkt w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, a także pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, w Rosji, Instytutu Fizyki Jądrowej (PSI) w Villigen w Szwajcarii. Wieloletni wykładowca na uniwersytetach i politechnikach w Szwajcarii, Holandii i USA. Autor i współautor licznych publikacji w prasie specjalistycznej. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – instytut naukowy istniejący w latach 1982 - 2011 zajmujący się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej, itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Po włączeniu w jego skład Instytutu Energii Atomowej POLATOM nadano mu nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie – krakowski oddział Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

  Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach – gliwicki oddział Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – jeden z ośrodków badań z dziedziny fizyki Polskiej Akademii Nauk, znajduje się w dzielnicy Krakowa Bronowicach przy ulicy Walerego Eliasza-Radzikowskiego 152. Został utworzony w roku 1955 dzięki staraniom prof. Henryka Niewodniczańskiego. W roku 1988 Instytutowi nadano imię prof. Henryka Niewodniczańskiego. Współtwórcą Instytutu w jego obecnym kształcie był prof. Marian Mięsowicz. Cezary Anatol Pawłowski (ur. 1895 w Łomży, zm. 28 grudnia 1981 w Warszawie) – polski fizyk (specjalność – radiologia ogólna i przemysłowa, miernictwo radiologiczne, ochrona radiologiczna), uczeń Marii Skłodowskiej-Curie, współtwórca Centrum Onkologii w Warszawie i animator rozwoju fizyki medycznej w Polsce, związany z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską.

  Jerzy Antoni Janik (ur. 30 kwietnia 1927 we Lwowie, zm. 20 marca 2012) – polski fizyk, prof. zw. dr, specjalizował się w fizyce neutronowej, długoletni pracownik naukowy Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie, członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Norweskiej Akademii Nauk i Literatury, doktor honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor honorowy Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. Przewodniczący Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU. Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne - centrum badawczo-dydaktyczne przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 85 (na Kampusie Morasko). Służy także innym uczelniom z terenu Poznania: Uniwersytetowi Medycznemu, Uniwersytetowi Przyrodniczemu i Politechnice Poznańskiej. Działa we współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej PAN i dwudziestoma instytucjami naukowymi z całego świata.

  Mieczysław Rajmund Chorąży (ur. 31 sierpnia 1925 w Janówce) – polski lekarz, onkolog, profesor, doktor honoris causa dwóch polskich uczelni, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, oddziale Instytutu im. Marii Curie Skłodowskiej.

  Janina Dziukowa z domu Grzymałowska (ur. 1927, zm. 17 października 2013) – polski radiolog, prof. dr hab., nestorka powojennej radiodiagnostyki onkologicznej w Polsce, twórczyni i kierowniczka Zakładu Radiodiagnostyki Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na warszawskim Ursynowie.

  Sławomir Wronka – polski aktor dziecięcy, fizyk, doktor, były pracownik naukowy Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, starszy specjalista Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

  Dodano: 11.08.2010. 03:18  


  Najnowsze