• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • EUMINAfab otwarta dla przedsiębiorców i naukowców

  07.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Infrastruktura EUMINAfab (Europejska infrastruktura na potrzeby mikro- i nanoprodukcji oraz charakteryzacji) otworzyła swe wirtualne podwoje i zapewnia teraz naukowcom z instytucji naukowych oraz przedsiębiorstw dostęp do urządzeń i specjalistycznej wiedzy w zakresie mikro- i nanootechnologii.

  Koordynowana przez Instytut Technologii w Karlsruhe (KIT) z siedzibą w Niemczech w ramach programu "NANOMICRO - nauka, technologia, systemy" struktura EUMINAfab łączy doświadczenie naukowe z umiejętnościami technologicznymi oraz dostarcza rozwiązań wiodącym, europejskim instytucjom badawczym i przedsiębiorstwom.

  "Czerpiąc z naszego obszernego portfolio technologii miniaturyzacji, użytkownicy uzyskują konkretne mikro- i nanotechnologiczne rozwiązania interesujących ich problemów na potrzeby projektów rozwojowych, którymi się zajmują" - wyjaśnia kierownik projektu, dr Matthias Kautt z KIT.

  Użytkownicy EUMINAfab mogą czerpać specjalistyczną wiedzę z 36 nowoczesnych obiektów, działających przy 10 instytucjach znajdujących się w 8 państwach członkowskich UE. Dostęp do informacji jest bezpłatny, o ile użytkownicy wyrażą zgodę na publikację w ramach projektu także wyników swoich badań.

  Partnerzy EUMINAfab twierdzą, że mikro- i nanotechnologie umożliwiają opracowywanie nowych materiałów, sposobów działania i funkcjonalności. Z uwagi na ich wyjątkowość, naukowcy przypisują tym dwóm dopełniającym się nawzajem dyscyplinom kluczową rolę w innowacji w wielu dziedzinach. Dzięki EUMINAfab naukowcy i projektanci mają dostęp do nowych rozwiązań umożliwiających analizowanie i przetwarzanie wielu funkcjonalnych materiałów.

  Zdaniem partnerów projektu, użytkownicy mają możliwość wyboru spośród szerokiego wachlarza opcji, w tym także uzyskania dostępu do konkretnych urządzeń, testowania i oceniania przyszłych technologii w samodzielnie wskazanych warunkach. Na liście opcji znajduje się również opracowanie zharmonizowanych rozwiązań technicznych i łańcuchów procesów, które są dostosowane do określonych potrzeb. Celem projektu jest mikro- i nanostrukturyzacja oraz cienkowarstwowe osadzanie (wbudowywanie cienkich warstw w powierzchnie), modelowanie i charakteryzacja.

  Z dniem 1 września naukowcy i projektanci zostali zaproszeni do składania propozycji projektów za pośrednictwem witryny projektu. Wykonalność techniczna, znaczenie naukowe i oryginalność propozycji będą oceniane niezależnie, a wybrani kandydaci uzyskają dostęp do EUMINAfab.

  Finansowe wsparcie w kwocie maksymalnie 6 mln EUR przez kolejne trzy lata ma pochodzić z Siódmego Programu Ramowego (7PR). Fundusze te mają być przeznaczone na wykorzystanie lub wspólną obsługę obiektów oraz na niektóre koszty podróży.

  EUMINAfab zapewnia również specjalistyczną wiedzę i poufność dla badań spoza domeny publicznej, ale wówczas użytkownicy mają samodzielnie pokrywać koszty.

  Komisja Europejska oświadczyła, że finansowanie pomoże europejskim naukowcom i przedsiębiorcom uzyskać łatwiejszy dostęp do technologii, aby móc je sprawnie przekształcać w produkty, zdobywając w ten sposób rzeczywistą przewagę nad konkurencją.

  Wśród partnerów EUMINAfab znaleźli się Centro Ricerche Fiat SCpA z Włoch, Commissariat Ă  l'Energie Atomique z Francji, Fundación TEKNIKER z Hiszpanii oraz National Physical Laboratory z Wlk. Brytanii.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  EUMINAfab:
  http://www.euminafab.eu/

  Instytut Technologii w Karlsruhe:
  http://www.kit.edu/english/

  Źródło danych: EUMINAfab; Instytut Technologii w Karlsruhe
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z EUMINAfab i Insytutu Technologii w Karlsruhe

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK - toruński ośrodek badawczy, którego celem ma być badanie i rozwój nowoczesnych technologii. W zamyśle jego pomysłodawców ma się on przyczyniać do szybszego i sprawniejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w regionie oraz do rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, jak również ma być on łącznikiem świata nauki ze światem biznesu. Do końca 2012 roku ośrodek będzie wyposażany w specjalistyczną aparaturę. Centrum ma zacząć funkcjonować w 2013 roku.

  Wikipedystka:Wheel Systems: WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa. WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci:

  RINGrid jest akronimem, który oznacza "Remote Instrumentation In Next-generation GRIDs" (ang. Zdalny dostęp do urządzeń naukowych w gridach następnej generacji). Prezentuje architekturę, która integruje urządzenia naukowe z e-Infrastrukturą. Projekt z jednej strony łączy obecny state-of-the-art oraz technologie najbliższej przyszłości, a z drugiej dostarcza koncepcyjny model architektury złożony z brakujących elementów wspartych przez środowisko gridowe. RINGrid jest projektem sponsorowanym przez Unię Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego pod numerem 031891. Google Art Project – przedsięwzięcie internetowe, dzięki któremu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zrobionych w wysokiej rozdzielczości zdjęć dzieł sztuki znajdujących się w zbiorach partnerskich muzeów – uczestników inicjatywy.

  PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem.

  DSL (ang. Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka, rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Standardowa prędkość odbierania danych waha się od 128 kb/s do 50 Mb/s, w zależności od zastosowanej technologii DSL w danym kraju. Dla technologii ADSL prędkość wysyłania danych jest niższa od prędkości ich odbierania, natomiast prędkości te są symetryczne w technologii SDSL. Wynalazcą modemów DSL był Joseph W. Lechleitter, pracownik firmy Bellcore, który zademonstrował projekt budowy tych urządzeń w latach 80 XX w..

  Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii.

  Dodano: 07.09.2009. 15:11  


  Najnowsze