• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Firmy biotechnologiczne Europy Środkowej spotkają się w Łodzi

  18.04.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Działalność stowarzyszenia środkowoeuropejskich firm biotechnologicznych zostanie zainicjowana 12 maja w Łodzi podczas Środkowoeuropejskich Targów Biotechnologii i Innowacyjnej Biogospodarki - BioForum 2011. Pomysłodawcami stowarzyszenia są Węgrzy. W projekcie uczestniczy polska firma Bio-Tech Consulting, główny organizator jubileuszowego, 10. BioForum.

  Jak poinformowała PAP w imieniu organizatora targów Edyta Wodzińska, w Środkowej Europie, w takich krajach jak Polska, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, działa łącznie ponad 200 firm biotechnologicznych. Razem będą one mogły przedstawić ofertę, która przyciągnie uwagę największych rynków biotechnologicznych - amerykańskiego i azjatyckiego. Wspólna reprezentacja na światowych biznesowych imprezach tego sektora () umożliwi firmom naszego regionu szybsze wejście w obieg światowej biotechnologii.

  Wodzińska zaznacza, że zdobycie zauważalnej pozycji w tym konkurencyjnym sektorze gospodarki zajęłoby poszczególnym firmom oddzielnie o wiele więcej czasu, a dla większości małych i słabszych firm nie byłoby w ogóle osiągalne. Stowarzyszenie, podobnie jak BioForum, zdynamizuje także współpracę pomiędzy firmami będącymi członkami stowarzyszenia.

  Zdaniem organizatorów BioForum, dla małych i średnich przedsiębiorców, ważna jest możliwość budowania zdrowej relacji biznesowej z większymi spółkami. Stowarzyszenie ułatwi małym firmom promocję, podpisywanie partnerskich umów licencyjnych z dużymi partnerami biznesowymi, pozyskiwanie nowych klientów. Wiele spółek potrzebuje również pomocy przy uzyskiwanie grantów rządowych na badania i rozwój, prowadzenie działalności oraz udział w międzynarodowych targach branżowych. "Te problemy będzie pomagać rozwiązywać stowarzyszenie, pełniące również funkcję informacyjną" - twierdzi Ferenc Darvas, jeden z inicjatorów projektu.

  Węgrzy Erno Duda i Ferenc Darvas mają duże doświadczenie biznesowe i odnieśli znaczące sukcesy w sektorze biotechnologii. Oprócz prowadzenia własnych firm zajmują również kierownicze stanowiska w Hungarian Biotechnology Association.

  Targi BioForum od 10 lat stanowią platformę dla generowania nowych firm biotechnologicznych oraz wspierania nowoczesnej biogospodarki krajów Środkowej Europy. Targi dają szansę tworzenia sieci współpracy, łączenia i rozwijania zasobów oraz kompetencji związanych z rozwojem innowacyjnej biotechnologii. BioForum Central European Business Forum of Biotechnology & Innovative BioEconomy wraz z imprezami towarzyszącymi odbędzie się w dniach 11-12 maja w Centrum konferencyjno-biznesowym hotelu andel's w Łodzi.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Decyzję o utworzeniu Polskiej Rady Biznesu podjęto na spotkaniu grupy przedsiębiorców w kwietniu 1992 roku w Warszawie. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu prezesów zarządów największych polskich firm i działających w Polsce firm zagranicznych. Podstawę tej decyzji stanowiło przekonanie, iż najpoważniejszym przedsiębiorcom i pracodawcom potrzebna jest reprezentacja będąca wiarygodnym i liczącym się partnerem w kontaktach z administracją państwową. Postanowiono, iż Stowarzyszenie będzie miało charakter apolityczny, a jego członkami mogą zostać właściciele lub prezesi zarządów dużych prywatnych przedsiębiorstw polskich lub działających w Polsce firm zagranicznych, którzy spełnią kryteria członkostwa i wyrażą gotowość osobistego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

  Blu-ray Disc Association – stowarzyszenie firm zajmujących się rozwojem i promocją formatu Blu-ray. Przynależy do niego 170 firm.

  Strategiczna polityka handlowaCzęsto zauważamy bardzo ciekawe zjawiska, gdy obserwujemy rząd w roli agenta wspierającego duże krajowe firmy na rynku międzynarodowym. Działania te mają z reguły na celu zwiększenie konkurencyjności firm krajowych w ich rywalizacji z firmami zagranicznymi, a polegają zazwyczaj na bezpośrednich lub pośrednich formach subsydiowania, które obniżają koszty produkcji firm krajowych w relacji do kosztów firm zagranicznych.

  Tieto (wcześniej TietoEnator) jest międzynarodową firmą wytwarzającą oprogramowanie. Jest aktywna w około 30 krajach, aktualnie zatrudnia ponad 18 000 pracowników z branży informatycznej, głównie inżynierów oprogramowania. Należy do największych firm europejskich tworzących oprogramowanie na zlecenie. Tieto, oprócz rynku oprogramowania, działa na rynku outsourcingu, świadcząc usługi firmom w zakresie obsługi sieci komputerowych, serwerów, baz danych, bezpieczeństwa informacji, itd. Głównym rynkiem operacji firmy jest bankowość, opieka zdrowotna, telekomunikacja i multimedia oraz energetyka. Firma TietoEnator powstała z połączenia dwóch skandynawskich firm: Tieto Corp. z Finlandii i Enator AB ze Szwecji, 7 lipca 1999. Po połączeniu firma rozpoczęła swoją ekspansję na Europę, głównie poprzez przejęcia mniejszych firm z branży, czym zdobywała sobie większy rynek i zmniejszała liczbę konkurentów.

  Tieto (wcześniej TietoEnator) jest międzynarodową firmą wytwarzającą oprogramowanie. Jest aktywna w około 30 krajach, aktualnie zatrudnia ponad 18 000 pracowników z branży informatycznej, głównie inżynierów oprogramowania. Należy do największych firm europejskich tworzących oprogramowanie na zlecenie. Tieto, oprócz rynku oprogramowania, działa na rynku outsourcingu, świadcząc usługi firmom w zakresie obsługi sieci komputerowych, serwerów, baz danych, bezpieczeństwa informacji, itd. Głównym rynkiem operacji firmy jest bankowość, opieka zdrowotna, telekomunikacja i multimedia oraz energetyka. Firma TietoEnator powstała z połączenia dwóch skandynawskich firm: Tieto Corp. z Finlandii i Enator AB ze Szwecji, 7 lipca 1999. Po połączeniu firma rozpoczęła swoją ekspansję na Europę, głównie poprzez przejęcia mniejszych firm z branży, czym zdobywała sobie większy rynek i zmniejszała liczbę konkurentów.

  Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE) - stowarzyszenie z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowane w 1999 roku. Stowarzyszenie powstało przy współpracy z niemiecką organizacją Initiative-Europa (Towarzystwo Wspierania Odpowiedzialności Ewangelickiej w Gospodarce Europy Środkowej i Wschodniej - Fördergeselschaft für evangelische Verantwortung in der Wirtschaft Mittel- und Osteuropa e.V.), która pomagała tworzyć tego typu stowarzyszenia także w innych państwach powstałych po rozpadzie ZSRR, by ułatwić kontakty międzynarodowe przedsiębiorców ewangelickich, a także promować etykę ewangelicką w gospodarce.

  Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) (en.The Association of Municipalities Polish Network „Energie Cités”) jest pozarządową organizacją non-profit, od 1994 r. współpracującą z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej. Członkami Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej Polski, a członkami wspierającymi firmy prywatne i inne stowarzyszenia. Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci „Energy Cities” mającej siedzibę w Besançon we Francji. Ponadto od 2009 r. Stowarzyszenie działa jako pierwsza w Polsce Organizacja Wspierająca „Porozumienie Burmistrzów"

  Dodano: 18.04.2011. 00:40  


  Najnowsze