• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IChF PAN będzie nagradzał młodych chemików Złotym Medalem Chemii

  01.04.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Złoty Medal Chemii - wyróżnienie dla twórcy najlepszej w danym roku pracy licencjackiej lub inżynierskiej będzie przyznawał Instytut Chemii Fizycznej PAN. Laureat - oprócz medalu i nagrody pieniężnej - będzie mógł bezpłatnie prowadzić badania w laboratoriach Instytutu.

  "Chcemy wysłać młodym chemikom jasny przekaz: zależy nam na was, bo bez was nauka w Polsce przestanie istnieć. Zostańcie z nami, tu zróbcie doktorat, a zagranicę pojedźcie - ale na staż podoktorski" - wyjaśnia dyrektor naukowy IChF PAN prof. Robert Hołyst.

  Złoty Medal Chemii każdego roku będzie trafiał do autora najlepszej pracy licencjackiej lub inżynierskiej w dziedzinie chemii, pogranicza chemii i fizyki bądź biologii. Oprócz medalu, dla laureata przewidziano pulę nagród i wyróżnień pieniężnych w wysokości ok. 10 tysięcy złotych.

  Poza tym, laureat Złotego Medalu Chemii będzie miał możliwość odbycia długoterminowej praktyki w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, który pokryje wszystkie koszty prowadzonych przez niego badań. "W czasie praktyki będzie można dołączyć do wybranego zespołu badawczego, a także realizować własne pomysły badawcze" - czytamy w komunikacie przesłanym przez IChF.

  Jak zapewniają twórcy konkursu, jeśli laureat będzie studiował poza Warszawą, kilkumiesięczną praktykę będzie mógł odbyć w okresie wakacyjnym. W takiej sytuacji Instytut może pokryć część kosztów zakwaterowania w Warszawie.

  W konkursie zostaną też przyznane nagrody pieniężne za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca oraz kilka wyróżnień.

  Termin nadsyłania prac do pierwszej edycji konkursu "Złoty Medal Chemii" upłynie 1 października. Do konkursu będzie można nadsyłać prace licencjackie z roku akademickiego 2010/11, realizowane zarówno na uniwersytetach, jak i na politechnikach.

  "Ufundowanie Złotego Medalu Chemii zbiega się z ustanowieniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu Diamentowy Grant dla wyróżniających się licencjatów. Prawdziwe źródła konkursu tkwią jednak w tradycjach naszego Instytutu" - podkreśla prof. Hołyst.

  Przypomina, że każdego roku w IChF PAN odbywa praktyki 70-90 studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i innych uczelni. Rezultatem pracy licencjatów są nierzadko publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych wydawanych w USA, Wielkiej Brytanii lub Niemczech, a także zgłoszenia patentowe.

  Konkurs "Złoty Medal Chemii" zostanie oficjalnie ogłoszony w czerwcu, wtedy też będą opublikowane dalsze szczegóły na jego temat.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Medal Kołosa – wyróżnienie przyznawane co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksperymentalnej lub teoretycznej chemii fizycznej. Medal Kołosa przyznawany jest od 1998 roku w celu upamiętnienia życia i pracy badawczej Włodzimierza Kołosa przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Ceremonia wręczenia medalu łączy się z wygłoszeniem przez laureata wykładu dla doktorantów Wydziału Chemii UW.

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (w skrócie IChF PAN) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Obecnie tematyka badań w IChF jest skoncentrowana wokół aktualnych problemów fizykochemii. Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

  Karol Lesław Grela (ur. 23 listopada 1970 w Warszawie) – polski chemik organik, profesor, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami syntezy organicznej, metatezy olefin i chemii metaloorganicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1994 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1998 roku w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (promotor prof. Mieczysław Mąkosza). Następnie odbył staż podoktorski (1999–2000) w Instytucie Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) w Mülheim (Niemcy) pod kierunkiem prof. Aloisa Fürstnera. Habilitacja w IChO PAN w 2003. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskany w 2008. Od 2012 roku związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie jest nauczycielem akademickim. Kieruje badaniami naukowymi zespołu w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nowych Technologii III na warszawskiej Ochocie.

  Katedra Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej – jedna z 13 katedr Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej usytuowana w budynku "Chemia A". Katedra kształci w zakresie chemii nieorganicznej, chemii kwantowej i teoretycznej, chemii bionieorganicznej, chemii ciała stałego i krystalografii (dawniej: dyfrakcyjne metody badań strukturalnych). Kierownikiem Katedry jest obecnie prof. dr hab. inż. Barbara Becker.

  Instytut Chemii Organicznej PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Tematyka badań w IChO jest skoncentrowana wokół problemów współczesnej chemii organicznej. Jednostka posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

  Wydział Chemiczny (W-3) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w sierpniu 1945 roku jako Wydział Chemii Technicznej. W 1947 roku wydział stał się Oddziałem Chemii Technicznej na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii (wspólnym Uniwersytetu i Politechniki). W 1957 roku oddział został ponownie przekształcony w wydział. Przyjął on nazwę, którą nosi do dziś. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".

  Medal Wiktora Kemuli – medal przyznawany wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) i Komitet Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej. Medal jest przyznawany razem z dyplomem okolicznościowym.

  Dodano: 01.04.2011. 00:40  


  Najnowsze