• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Joanna Oracz poznaje tajemnice najkrótszych błysków światła

  19.07.2010. 04:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dzięki pracy badawczej Joanny Oracz, studentki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, naukowcy będą mogli w przyszłości korzystać z mikroskopów dających znacznie lepszą jakość obrazu. Oracz bada rozbłyski światła, zwane laserami impulsowymi, a to od ich parametrów w dużej mierze zależy jakość obrazu uzyskiwanego pod mikroskopem laserowym. Za prowadzone badania studentka IV roku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego została wyróżniona w pierwszej edycji konkursu "Dziewczyny przyszłości - śladami Marii Skłodowskiej-Curie".

  "Badam lasery impulsowe, czyli źródła światła, które wysyłają promieniowanie przez zaledwie bardzo krótką chwilę czasu. Można je nazwać rozbłyskami" - mówi PAP Joanna Oracz.

  Podczas rozdania nagród "Dziewczynom przyszłości" prof. Ryszard Sosnowski z Instytutu Problemów Jądrowych, wyjaśniał, że czas wyświetlania tych rozbłysków jest tyle razy krótszy w stosunku do sekundy, ile razy sekunda jest krótsza w stosunku do milionów lat.

  "Zajmuję się charakterystyką takich impulsów. Ponieważ są to zjawiska świetlne do niedawna najkrótsze z możliwych, to w zasadzie nie dysponujemy już krótszymi wydarzeniami, za pomocą których moglibyśmy mierzyć czas ich trwania. Dlatego konieczne jest stosowanie do tego specjalnych technik" - wyjaśnia rozmówczyni PAP.

  Do badania najkrótszych rozbłysków i określenia długości ich trwania naukowcy stosują więc np. metodę autokorelacji.

  "Oprócz charakterystyki czasowej impulsów zajmujemy się też ich kształtowaniem, czyli możliwością zmiany parametrów takiego rozbłysku. Możemy np. spowodować, że jeden impuls będzie dłuższy, a po nim będzie następował krótszy" - opisuje młoda badaczka.

  Zapewnia, że wiedza o laserach impulsowych będzie przydatna wszędzie tam, gdzie takich impulsów się używa. "Znajdują one zastosowanie w wielu różnych dziedzinach. Jedną z nich jest np. mikroobróbka materiałów. Dzięki temu, że impulsy trwają bardzo krótko, moc chwilowa osiągana przez nie jest bardzo duża - może być porównywalna z mocą elektrowni" - tłumaczy Oracz. Dodaje, że dzięki tej właściwości rozbłysków naukowcy mogą odkrywać bardzo ciekawe własności materiałów.

  "Lasery impulsowe mogą być również wykorzystywane przy kontroli reakcji chemicznych. Mnie jednak przede wszystkim interesuje zastosowanie laserów impulsowych w mikroskopach" - mówi laureatka konkursu.

  Oracz zbudowała specjalny układ optyczny, który służy do badania impulsów. Jak opisuje, układ ten równocześnie charakteryzuje i kształtuje te impulsy. Najpierw bada dany impuls, określa jego fazę i amplitudę spektralną, a następnie pozwala na zadanie pożądanych parametrów impulsu, otrzymanie potrzebnego profilu czasowego.

  "Ten układ znajduje zastosowanie przede wszystkim w mikroskopii. Okazuje się, że uzyskiwana jakość obrazu w dużym stopniu zależy od tego, jakie będą parametry impulsu. Mikroskop, nad którym zamierzam w przyszłości pracować, poprawia znacznie jakość obrazowania i prawdopodobnie ten układ zostanie w nim wykorzystany" - mówi rozmówczyni PAP.

  Badania nagrodzone w konkursie "Dziewczyny przyszłości", które Oracz prowadziła w zespole naukowym prof. Czesława Radzewicza zostały już zakończone. Laureatka zapowiada, że na razie chciałaby się skupić na mikroskopii, która będzie tematem jej pracy magisterskiej. "Nawiązałam już współpracę z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego i mam nadzieję, że uda nam się w tym zakresie coś ciekawego zrobić" - dodaje badaczka.

  ***

  Do pierwszej edycji konkursu "Dziewczyny przyszłości - śladami Marii Skłodowskiej-Curie" zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i redakcję miesięcznika ELLE zgłoszono 131 prac studentek kierunków matematycznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych.

  Pierwsze miejsce zajęła Malwina Strenkowska z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród wyróżnionych znalazła się również Agata Szade z Zakładu Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

  agt/bsz/kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (Kolegium MISMaP) - międzywydziałowa jednostka organizacyjna stworzona przez wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Kolegium MISMaP organizuje bezpłatne studia dzienne, które umożliwiają interdyscyplinarne wykształcenie. Są one prowadzone w indywidualnym toku przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. GRB 080916C – rozbłysk gamma odkryty przez kosmiczne obserwatorium GLAST 16 września 2008. Energia rozbłysku równa się energii ok. 9000 eksplodujących supernowych i była skoncentrowana głównie w dwóch dżetach, które poruszały się z prędkością wynoszącą 99,9999% prędkości światła. Jest to jeden z najpotężniejszych odkrytych dotychczas rozbłysków gamma. Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został powołany 12 września 1949 roku. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są dwa Instytuty, w skład których wchodzi 15 zakładów naukowych.

  Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instytut funkcjonuje od 1970 roku. Obecnie dyrektorem jest dr hab. Dariusz Słapek, kierownik Zakładu Historii Starożytnej. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (często używany skrót to FUW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego prowadzący badania naukowe i kształcący w dziedzinach:

  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Został powstały 15 lutego 1965 jako piąty wydział w strukturze organizacyjnej UMCS. Na wydziale pracuje 134 nauczycieli akademickich, w tym: 21 profesorów (8 z tytułem naukowym), 70 doktorów, 43 magistrów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

  GRB 980425 – rozbłysk gamma trwający ok. 30 s, emitowany również w zakresie fal dłuższych niż gamma (promieniowanie rentgenowskie, ultrafioletowe, optyczne, podczerwone czy radiowe). Rozbłysk nastapił niemal w tym samym czasie, co pobliski wybuch supernowej SN 1998bw, dostarczając pierwszych dowodów na to, że rozbłyski gamma mogą być powiązane z wybuchami supernowych.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - (WCh UMCS) jeden z 11. wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział ten istnieje od 1 lutego 1989 r., kiedy to został wyodrębniony z dawnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

  Dodano: 19.07.2010. 04:18  


  Najnowsze