• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydat w konkursie Popularyzator Nauki 2010 - dr Jan Grabski

  10.11.2010. 09:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Najlepsze inwestycje to inwestycje w dzieci czyli w naszą przyszłość. Inwestycja w naukę to również bardzo dobra inwestycja. Czy jest zatem inwestycja lepsza niż w naukę dzieci? Na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej staramy się to robić najlepiej jak potrafimy i na ile czas nam na to pozwala - mówi dr Jan Grabski. Twórca cyklu popularyzatorskiego "Jak to działa?" jest kandydatem - w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VI edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  O swojej misji mówi żartobliwie "skrzywienie genetyczne". Jego dziadek i matka byli nauczycielami, on sam również się zdecydował na taki wybór drogi zawodowej. Jako nauczyciel uważa popularyzację nauki za swoją powinność, szczególnie - popularyzację nauki wśród dzieci.

  Dr Jan Grabski ściśle współpracuje z warszawskim Festiwalem Nauki. W 2003 r. przystąpił do organizacji festiwalowej imprezy "Jak to działa?". Był motorem i mózgiem wszystkich edycji. W opinii dyrektora Festiwalu, dra hab. Macieja Gellera, bez jego entuzjazmu i samozaparcia żadna z tych imprez z pewnością by się nie odbyła.

  Dr Grabski wraz z dr Markiem Pawłowskim z Instytutu Problemów Jądrowych jest głównym organizatorem interakcyjnej wystawy "LHC - jak to działa". Zainaugurowana na Festiwalu Nauki jest obecnie prezentowana w wielu miastach Polski przy współudziale lokalnych ośrodków naukowych i administracyjnych. W prezentacjach uczestniczą studenci, doktoranci i pracownicy lokalnych uczelni lub szkół licealnych a także, jako eksperci, inżynierowie, pracownicy i doktoranci uczestniczący w pracach CERN-u. Informacje o wystawie pojawiły się nie tylko Halamach polskiej prasy, ale i w periodyku CERN Courier. W tym roku kontynuowana była ta wędrująca interaktywna impreza (http://jtd.edu.pl). Dotychczas odwiedziła 12 miast, gdzie oglądało ją ponad 50 tys. osób.

  "Będzie jeszcze wędrować w roku przyszłym, bo są jeszcze chętni. Niewykluczone, że zawita także poza granice Polski" - obiecuje w rozmowie z PAP dr Grabski.

  Spotkania popularyzatorskie "Jak to działa?" na przestrzeni kilku lat pokazały widzom zastosowania fizyki i techniki w urządzeniach codziennego użytku, w urządzeniach supermarketów, pod żaglami i skrzydłami i w medycynie. Odkrywały tajemnice promieniotwórczości, telefonii XXI wieku i Wielkiego Zderzacza Hadronów. Interaktywne pokazy, wykłady i warsztaty pozwalały poznać uczestnikom festiwalu zarówno fizyczne podstawy działania nowoczesnych urządzeń, jak i rozwiązania techniczne w nich stosowane.

  "Dla Festiwalu Nauki imprezy te były niezwykle cenne, bowiem pokazywały istotną rolę nauki w naszym codziennym życiu uzmysławiając społeczeństwu, często nieuświadamianą więź pomiędzy badaniami podstawowymi a życiem codziennym" - ocenia dyr. Geller.

  Podkreśla, że każda z edycji była wspólnym przedsięwzięciem pracowników naukowych, studentów i doktorantów oraz kilkunastu firm produkujących omawiane urządzenia. Autorem koncepcji był jednak zawsze dr Grabski. Wydarzenia spotkały się z zainteresowaniem tysięcy gości festiwalowych.

  W trzech ostatnich latach dr Grabski był także autorem dwudniowych imprez "Mini Festiwal" i "Festiwal Nauki Małego Człowieka" - dedykowanych dzieciom i młodzieży. W Auli Wydziału Fizyki PW i na otaczającym ją terenie gromadziły się wówczas placówki naukowe Warszawy, których pracownicy próbowali "zarazić" najmłodszych potrzebą zadawania pytań i znajdowania rozwiązań. Pokazywali, że nauka może być ciekawa, a wręcz pasjonująca. (http://minifestiwal.edu.pl).

  Festiwal Nauki Małego Człowieka wciąż się rozrasta. W 2010 roku uczestniczyło w nim kilka tysięcy dzieci. W festiwalową popularyzację nauki zaangażowało się ponad dwustu prezenterów - w tym dorośli, studenci i młodzież szkolna.

  Dodatkowym efektem programu "Jak to działa - Fizyka pod żaglami i skrzydłami" są także morskie rejsy w ramach międzynarodowych regat Tall Ship Races, organizowanych dla młodzieży przez Sail Training Association. Studenci i doktoranci pokazują tu pomysłowe doświadczenia fizyczne nawiązujące do sytuacji żeglarskich. Pokazy te są organizowane na pokładzie żaglowca w czasie pobytu w portach, dla innych załóg oraz dla tłumów odwiedzających je mieszkańców i turystów. Festiwal Nauki na żaglowcu Pogoria został doceniony przez międzynarodowe jury regat, które przyznało mu specjalny dyplom. Informacje o tej imprezie pojawiły się w międzynarodowym periodyku poświęconym regatom Tall Ship Races.

  Na liście popularyzatorskich osiągnięć fizyka jest też współpraca z innymi pasjonatami popularyzacji i edukacji. W 2002 roku dr Grabski po raz pierwszy przygotowywał uczniów szkoły im St. Staszica do międzynarodowego konkursu "Turniej Młodych Fizyków". Odtąd corocznie otrzymuje dyplomy z podziękowaniami, wyrazy wdzięczności zamieszczono też na stronie internetowej szkoły ( http://tmf.staszic.waw.pl/2002supporters.html ). W 2010 r. kontynuował współpracę przy przygotowaniach uczniów szkoły im St. Staszica do tego konkursu.

  Dr Grabski jest Członkiem Honorowym Koła Naukowego Fizyków, pomaga w przygotowaniach do corocznego Pikniku Naukowego, odbywającego się w czerwcu w Warszawie. Współorganizował imprezę na Pikniku Naukowym 2010.

  "Swe działania podejmuje z niezwykłą życzliwością, unikając osobistego rozgłosu" - podkreśla dyrektor warszawskiego Festiwalu Nauki dr hab. Maciej Geller, rekomendując kandydaturę dr Grabskiego. Pod rekomendacją podpisał się rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Włodzimierz Kurnik.

  "Plany? Ciągnąć dalej ten wózek. Może jeszcze chciałbym zrobić letnią szkołę (przedszkole) fizyki dla dzieci, które na zajęciach na Politechnice przygotowywałyby pokazy fizyczne. Pokazy te prezentowałyby potem na Festiwalu Nauki Małego Człowieka, przekazując zdobyta wiedze odwiedzającym. Planuję także kolejną wędrującą imprezę +Jak to działa?+ poświęconą energii XXI wieku" - zdradza PAP Jan Grabski.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Warszawski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Początkowo czas trwania Festiwalu obejmował jeden weekend, edycja która odbyła się w 2011 roku trwała 10 dni (od 16 do 25 września). FN jest współzałożycielem i członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką EUSCEA. Dolnośląski Festiwal Nauki, do 2000 Wrocławski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się pod koniec września i w październiku na Dolnym Śląsku, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Festiwal organizowany jest od 1998 roku, a obecną nazwę ma od 2001. Pierwszy festiwal z 1998 obejmował imprezy naukowe we Wrocławiu (3 dni), Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu (1 dzień). Kolejne edycje stawały się z reguły coraz dłuższe i obejmujące więcej miast, tak że XV Festiwal w 2012 trwał 22 dni i oprócz w/w miast odbywa się także w Zgorzelcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Bystrzycy Kłodzkiej i Ząbkowicach Śląskich. Organizatorami są uczelnie dolnośląskie i lokalne jednostki PAN, przy współudziale różnych instytucji kultury i firm. Inicjatorką powstania i głównym koordynatorem Festiwalu w pierwszych latach była prof. Aleksandra Kubicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. W edycji w 2011 roku odbyło się przeszło 1200 imprez naukowych, które łącznie odwiedziło ponad 110 tys. osób.

  Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania. Maciej Mikołaj Geller (ur. 6 grudnia 1941 w Warszawie) – polski fizyk, wykładowca akademicki, działacz opozycji w okresie PRL, popularyzator nauki, dyrektor Warszawskiego Festiwalu Nauki.

  Popularyzacja nauki (popularyzacja wiedzy) – działania mające na celu uprzystępnienie wyników badań naukowych oraz przedstawienie problemów nauki szerokiej publiczności, podejmowane poza systemem szkolnictwa, jako jego uzupełnienie i wzbogacenie. Głównymi formami popularyzacji nauki są publikacje popularnonaukowe w postaci książek oraz publikacje i audycje w prasie, radiu, telewizji i w Internecie. Socjologia nauki (socjologia wiedzy naukowej) to jeden z działów szczegółowych socjologii. Jak ujął przedmiot zainteresowań tej nauki szczegółowej Paweł Rybicki : „Socjologia nauki nie ujmuje nauki w znaczeniu wytworów i systemów wiedzy, nie docieka bezpośrednio ich zawartości. Socjologia zajmuje się ludźmi uprawiającymi naukę, ich działalnością, stosunkami społecznymi, jakie zawiązują się między ludźmi nauki w ramach ich działalności, wreszcie powiązaniem tych ludzi i ich ugrupowań z szerszą społecznością.”

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Dodano: 10.11.2010. 09:04  


  Najnowsze