• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydat w konkursie Popularyzator Nauki 2010 - Kamil Złoczewski

  02.11.2010. 09:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kamil Złoczewski zaprasza na spotkania z niebem tych, którzy z ciekawością spoglądają w górę. Zdradza tajemnice kosmosu, przybliża odkrycia wielkich astronomów i pracę współczesnych naukowców. Równie poważnie traktuje seminaria badawcze, jak i wykłady na Uniwersytecie Dzieci i organizację obozów edukacyjnych. Od lipca pracuje w Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Propagator wiedzy i umiejętności z zakresu astronomii obserwacyjnej jest kandydatem - w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VI edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Kamil Złoczewski ukończył astronomię na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorantem Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN. Uczestniczy w projekcie "Cluster AgeS Experiment" - CASE poświęconym wyznaczeniu wieku i odległości do gromad kulistych gwiazd z fotometrycznych i spektroskopowych obserwacji gwiazd podwójnych.

  Jego zainteresowania naukowe obejmują ruchy własne gwiazd w gromadach kulistych, gromady gwiazd w galaktyce spiralnej M33 oraz gwiazdy kataklizmiczne. W ramach hobby zajmuje się obserwacjami meteorów, wędrówkami po górach; lubi gotować, śpiewa w Chórze Wydziału Fizyki UW. Przede wszystkim jednak popularyzuje zagadnienia astronomii obserwacyjnej.

  W tym roku organizował konkurs SkyQuest - Wakacyjne spotkanie z niebem (http://skyquest.astropolis.pl/ ). Był głównym koordynatorem konkursu z ramienia Polskiego Towarzystwa Meteorowego oraz Pracowni Komet i Meteorów. Współpracuje z czasopismem "Kosmos - Tajemnice Wszechświata".

  Podczas Dnia Otwartego Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN (17 września tego roku) Złoczewski organizował zajęcia komputerowe w bibliotece i wygłosił wykład pt. "Teleskopy używane przez polskich astronomów".

  Pięciokrotnie wygłaszał wykłady popularne i przeprowadził warsztat z udziałem najmłodszych pasjonatów astronomii. Słuchaczy Uniwersytetu Dzieci zabrał w "Podroż w kosmiczne przestworza" i na spotkanie z "Kopernikiem - wielkim odkrywcą", pomagając im "Poznać Układ Słoneczny". Podczas seminarium Polskiej Sieci Bolidowej w Wyszkowie przedstawił "Misję astrometryczną - GAIA". O "Historii Perseidów" i "Niezwykłych sąsiadach Drogi Mlecznej" mówił na Ogólnopolskim Zlocie Miłośników Astronomii. W planach ma kolejne wykłady w Olsztynie, Włodawie, Tyczynie.

  Dla popularyzacji swojej dyscypliny Złoczewski wykorzystuje audycje radiowe. W Radiu TOK FM mówił o złączeniu Wenus z Księżycem, w Radiu EURO o astronomicznej wiośnie, w "Trójce" o przesileniu letnim, w PR 1 o lipcowych rojach meteorów, pierwszym amatorskim widmie, meteorach i Polskiej Sieci Bolidowej. W PR 4 zabrał słuchaczy w "Czwarty Wymiar" i opowiadał o konkursie SkyQuest i Perseidach, podobnie jak w serwisie informacyjnym Radia dla Ciebie.

  W 2009 roku prowadził bardzo aktywną działalność edukacyjno-popularyzatorską. Obserwacji nieba i meteorów uczył m.in. uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Gdyni. Wygłosił wykłady dotyczące astronomii ogólnej. Współorganizował XX Obóz Astronomiczny, gdzie prowadził wykłady, zajęcia oraz nocne obserwacje meteorów.

  Podczas akcji obserwacyjnej "Projektu Perseidy 2009" (PP2009) był odpowiedzialny za kontakt z mediami. Motywował i zachęcał do obserwacji miłośników astronomii zrzeszonych na forach internetowych Astro-Forum.org i astro4u. Brał udział w programach telewizyjnych i radiowych, konsultował informacje, szkolił uczestników projektu PP2009, prezentował techniki liczenia meteorów i prowadził wykłady - m.in. o planetach pozasłonecznych.

  W latach 2008 i 2009 współorganizował dwudniowe "Seminarium dla Nauczycieli Fizyki - Astronomia w szkołach ponadpodstawowych" oraz "Dzień Otwarty" w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN, w ramach Warszawskiego Festiwalu Nauki. Między czerwcem a wrześniem 2009 roku był zaangażowany w konkurs dla miłośników astronomii "Odkryj swój Wszechświat", organizowany przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne i czasopismo "Wiedza i Życie". Jako juror w konkursie oceniał ponad 300 prac obserwacyjnych i artystycznych pod kątem merytorycznym. Wykonał dokumentację zdjęciową prac oraz przygotowywał wyróżnione prace do prezentacji na wystawie.

  Wraz z prof. Bożeną Czerny i dr Agnieszką Janiuk opisał konkurs dla czasopisma "Postępy Fizyki", a w skróconej wersji dla czasopisma "Urania - Postępy Astronomii", skierowanego do miłośników astronomii i zawodowych astronomów.

  Od lipca 2009 roku na łamach internetowego forum polskich miłośników astronomii "Astro - Forum" informuje o bieżących odkryciach z tematyki bliskiej działalności naukowej. Na tym samym forum popularyzował obserwacje planet pozasłonecznych dokonane przez miłośników astronomii. Jednocześnie prowadził bloga dotyczącego tych działań - "Planeta dla każdego". Informował i udzielał wskazówek dotyczących redukcji danych obserwacyjnych zebranych za pomocą przetworników CCD.

  Jego wykłady popularne cieszą się dużym powodzeniem. Frapujące są już same tytuły: "Niezwykli sąsiedzi Drogi Mlecznej", "Energia z kosmosu", "Żyć w kosmosie i przetrwać" (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika), "Planety pozasłoneczne - w poszukiwaniu drugiej Ziemi", "Jak złapać spadającą gwiazdę?" (VII Bałtycki Festiwal Nauki), "Zaćmienia w roku 2008", "Dlaczego Pluton nie jest planetą?" (Szkoły Elektryczne i Elektroniczne w Gdańsku).

  Równie ciekawie brzmią tematy publikowanych przez Złoczewskiego artykułów popularnonaukowych: "Czy czeka nasz deszcz Leonidów?", "Obserwacje Perseidów" (Vademecum Miłośnika Astronomii), "Międzynarodowy Rok Astronomii 2009: obchody międzynarodowe oraz inicjatywy lokalne. Kilka luźnych uwag na temat popularyzacji astronomii" (Postępy Fizyki, Urania - Postępy Astronomii).

  Od marca 2007 roku Złoczewski jest koordynatorem ds. obserwacji wizualnych meteorów w stowarzyszeniu "Pracownia Komet i Meteorów" (PKiM). "W ramach tej funkcji informuję i zachęcam do obserwacji meteorów na stronach internetowych Stowarzyszenia, periodyku +Cyrqlarz+ oraz mediach" - tłumaczy.

  Przez 10 lat pracy w Pracowni Komet i Meteorów Złoczewski współorganizował 6 obozów astronomicznych oraz 8 seminariów (w tym dwukrotnie warsztaty) poświęconych tematyce meteorowej. W tym czasie pełnił funkcję prezesa pracowni (lata 2003-2005) oraz redaktora "Cyrqlarza" (lata 2005-2007). Dwukrotnie (czerwiec 2005 r. i 2006 r.) organizował i prowadził tygodniowe Warsztaty Astronomiczne Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Stacji Obserwacyjnej Obserwatorium Astronomicznego UW w Ostrowiku. W listopadzie 2007 i 2008 roku wygłosił wykłady dla laureatów stypendium Funduszu.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Urania – miesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej, ukazujący się od roku 1922 do roku 1998. Urania powstała w trzy lata po założeniu Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jako jego oficjalny organ. W roku 1998 pismo połączyło się z kwartalnikiem Postępy Astronomii wydawanym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne i jego kontynuacją jest dwumiesięcznik Urania – Postępy Astronomii. Biblioteka Uranii – seria wydawnicza wydawana przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) w Krakowie od 1990 roku, związana z czasopismem Urania - Postępy Astronomii. Najnowszą z pozycji (nr 31) wydało Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Seria obejmuje książki dotyczące astronomii. W szczególności przez kilkanaście lat w jej ramach był wydawany bardzo szczegółowy kalendarz astronomiczny zawierający efemerydy dla planet i różnych innych ciał niebieskich. Pracownia Komet i Meteorów (PKiM) to organizacja astronomiczna zrzeszająca miłośników astronomii z całej Polski. PKiM zajmuje się badaniem małych ciał Układu Słonecznego, głównie aktywnością rojów metorowych. Prowadzona działalność obejmuje obserwacje wizualne, teleskopowe, fotograficzne, video oraz radiowe.

  Maciej Bielicki (ur. 18 września 1906 w Warszawie, zm. 27 listopada 1988 tamże) – polski astronom, dr hab., wieloletni współpracownik Briana Marsdena. Docent Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, wychowawca wielu pokoleń studentów astronomii. Specjalizował się w obliczaniu orbit komet, meteorów i sztucznych satelitów Ziemi. Współtwórca Katalogu orbit komet jednopojawieniowych. Aktywny obserwator nieba, stworzył w Warszawie stację wizualnych obserwacji sztucznych satelitów. Członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii od 1922 roku. Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) – finał wojewódzkich konkursów wyłaniający najlepszy referat z zakresu astronomii i astronautyki. Odbywa się on w Grudziądzu. Konkurs skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowanej astronomią lub astronautyką. W czasie seminarium uczestnicy mają możliwość przedstawienia swojej pracy profesjonalnemu jury oraz rówieśnikom biorącym w nim udział. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne

  Urania–Postępy Astronomii – dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe z połączenia się „Uranii” i „Postępów Astronomii”, wydawane wspólnie pod patronatem PTA i PTMA od 1998 roku. Zachowana została numeracja ciągła Uranii. Marcin Antoni Kubiak - profesor doktor habilitowany astronomii, specjalność astrofizyka, tytuł profesorski otrzymał 25 kwietnia 1994. Członek Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk, uczestnik projektu soczewkowania grawitacyjnego OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment), współodkrywca między innymi układu planetarnego OGLE-2006-BLG-109. Autor znanej książki "Gwiazdy i materia międzygwiazdowa" przeznaczonej dla studentów astronomii. Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1986-2008. Prezes Fundacji Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika. Edytor kwartalnika naukowego Acta Astronomica.

  Wieża Braniborska w Zielonej Górze – zabytkowa wieża widokowa, a obecnie budynek Instytutu Astronomii im. Jana Keplera (dawniej Centrum Astronomii im. Jana Keplera lub Zielonogórskie Centrum Astronomii) wchodzący w skład Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mieszczą się w niej także Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Wybudowana w latach 1859/1860 początkowo była restauracją-winiarnią z wieżą widokową. Mocno zaniedbana, została w 1988 roku gruntownie odrestaurowana. W 2005 roku przebudowano szczyt wieży, zwieńczając ją obrotową kopułą, pod którą umieszczono teleskop. Fundacja Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika – fundacja naukowa stawiającą sobie za cel wspieranie astronomii polskiej poprzez: tworzenie bazy materialnej, finansowanie prac badawczych, fundowanie stypendiów zagranicznych i krajowych, rozpowszechnianie wiedzy astronomicznej w społeczeństwie oraz aktywizowanie i konsolidację środowiska astronomicznego.

  Astronomia optyczna jest działem astronomii obserwacyjnej badającym promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie światła widzialnego oraz pobliskich zakresów widma elektromagnetycznegopodczerwieni i ultrafioletu, docierające od ciał niebieskich. Obecnie obiektami badań astronomii optycznej są planety Układu Słonecznego, księżyce, planetoidy, gwiazdy, gromady gwiazd, mgławice i całe Galaktyki. Współczesne teleskopy nie są jeszcze w stanie obserwować (poza nielicznymi wyjątkami) planet pozasłonecznych, planowane są jednak urządzenia oraz misje kosmiczne, mające na celu takie badania (E-ELT, Terrestrial Planet Finder). Astronomia optyczna posługuje się kilkoma zasadniczymi metodami obserwacji:

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii.

  Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Zielonogórskiego (OA UZ) – część Instytutu Astronomii w ramach Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obserwatorium góruje nad miastem Zielona Góra i znajduje się na najwyższym punkcie Wzgórza Zielonogórskiego 203 metry n.p.m., około 2 km od centrum miasta. Obecny taras widokowy wraz z teleskopem znajduje się na wysokości 231 metrów n.p.m. Michał Kusiak, ur. w Żywcu, student astronomii (stan marzec 2011) na WFAiIS Uniwersytu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako jeden z rzeszy miłośników astronomii, zaangażowanych w przeszukiwanie komet na zdjęciach dostarczanych przez koronografy misji SOHO i STEREO, odkrył ponad 100 komet, w tym dwutysięczną kometę odnalezioną na zdjęciach sondy SOHO.

  Krzysztof Goździewski – polski astronom (ur. w 1963 roku w Przasnyszu). Od 1997 roku pracuje w Katedrze Astronomii i Astrofizyki, Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się mechaniką nieba, układami planetarnymi, astrofizyką obserwacyjną oraz metodami numerycznymi, obliczeniami w środowiskach wieloprocesorowych, systemem operacyjnym Unix. Opracował metodę GAMP (Genetic Algorithm with MEGNO Penalty), wykorzystującą więzy stabilności w modelowaniu obserwacji wielokrotnych układów planetarnych (np. w odniesieniu do prędkości radialnych, astrometrycznych, chronometrażowych). Brał udział w odkryciach planet pozasłonecznych: HD 160691 e, HD 102272 b, 14 Herculis c oraz weryfikacji systemów planetarnych HD 82943, HD 128311, HD 37124, HD 191760, HR 8799, HU Aquarii, nu Octantis. Muzeum Keplera – muzeum założone w Międzynarodowym Roku Astronomii 2009 dzięki hojności właściciela lokalu pani Jitki Steinwaldovej, oraz wsparciu Czeskiej Społeczności Astronomicznej i Agencji ProVás oraz wsparciu finansowym Magistratu Miasta Stołecznego Pragi i ProVás.

  Henryk Cugier (ur. 5 lipca 1951 r. w Świdnicy) - polski astronom specjalizujący się w astrofizyce, nauczyciel akademicki i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, drugi dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii na tejże uczelni w latach 2002-2008. International Meteor Organization (IMO) – organizacja astronomiczna założona w 1988 roku, zrzeszająca kilkuset członków. Celem IMO jest międzynarodowa koordynacja prac na polu amatorskiej astronomii meteorowej i tym samym propagacja wiedzy o meteorach, rojach meteorowych i materii międzyplanetarnej wśród obserwatorów-amatorów.

  Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Fizyki i Astronomii UWr.

  Dodano: 02.11.2010. 09:04  


  Najnowsze