• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydat w konkursie Popularyzator Nauki 2010 - Krzysztof Orliński

  06.11.2010. 09:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wszystko jest chemią - twierdzi Krzysztof Orliński, nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej i dziennikarz naukowy. Swoim uczniom i czytelnikom chce pokazać, że chemia to nie tylko "wybuchy" i zagrożenie dla środowiska. Pisze przekrojowe szkice i artykuły, w których omawia historię odkryć i zastosowania poszczególnych dziedzin chemii. Redaktor kandyduje - w kategorii Dziennikarz/Instytucja nienaukowa - w VI edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  "Wszystko zaczęło się od potrzeby prostego wytłumaczenia i zainteresowania przedmiotem moich uczniów. W ten sposób zaczęły powstawać pierwsze szkice popularnonaukowe. Po latach wróciłem (czytałem go w dzieciństwie) do +Młodego Technika+ i napisałem kilka listów z wyjaśnieniami i rozszerzeniem publikowanych artykułów. Widocznie spodobały się redakcji, ponieważ zaproponowano mi współpracę" - tak początki swojej działalności popularyzatorskiej wspomina Krzysztof Orliński.

  Chemię nazywa swoim "konikiem"; od najmłodszych lat nie wyobrażał sobie bardziej fascynującej dyscypliny wiedzy. Właściwie wszystko, w warunkach ziemskich, jest dla niego chemią - deklaruje.

  "Moją motywacją jest chęć pokazania owej trudnej dziedziny wiedzy od bardziej przystępnej strony i wyjaśnienie, że chemia to nie tylko wybuchy, zatrucia i zanieczyszczenie środowiska" - opowiada.

  Przepis Orlińskiego na udaną popularyzację jest prosty: przede wszystkim lubić to, co się robi. Dodaje, że najprzyjemniejszą rzeczą jest samo pisanie tekstu, najtrudniejszą zaś znalezienie niewyeksploatowanego jeszcze tematu.

  Od 2007 roku Orliński jest stałym współpracownikiem zasłużonego dla krzewienia kultury technicznej oraz popularyzacji wiedzy technicznej i ścisłej miesięcznika "Młody Technik". Pisze w nim artykuły z dziedziny chemii.

  W latach 2007-2010 ukazywał się cykl jego artykułów z serii "Parada pierwiastków"( http://www.mt.com.pl/?id=pp ) opisujących własności, historię odkryć i zastosowania wszystkich pierwiastków chemicznych. Obecnie rozpoczęła się publikacja cyklu "Parada tworzyw sztucznych" przedstawiająca "wczoraj, dziś i jutro" materiałów syntetycznych.

  Od 2008 prowadzi dział e-chemia, w którym publikuje filmy i opisy doświadczeń chemicznych zamieszczane na płytach dołączanych do miesięcznika. Jego inne artykuły dotyczyły o historii chemii: "150 lat spektroskopii" ( http://mt.com.pl/?id=12&ar=wsp&art=3054) i "100 lat chromatografii" (http://mt.com.pl/?id=12&ar=wsp&art=3195) oraz elektrochemii. Jeden z nich pt. "140 lat układu okresowego" stał się hitem numeru w marcu 2009 roku.

  Od stycznia 2011 przejmuje prowadzenie stałego działu chemicznego. "Z informacji otrzymywanych od redakcji +Młodego Technika+ wynika, iż moje teksty i sfilmowane doświadczenia znalazły uznanie u czytelników i cieszą się sporą popularnością" - mówi z satysfakcją.

  W 2010 roku podjął współpracę z dwumiesięcznikem "Chemia w Szkole" (http://edupress.pl/chemia-w-szkole.php ), w którym opublikował tekst o baterii z Bagdadu. W przyszłości zostanie opublikowany jego artykuł o pierścieniach Lieseganga.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Historia chemii – dział historii nauki wyróżniony na podstawie badanej dziedziny jaką jest chemia. Opisuje przebieg powstawanie teorii i odkryć chemicznych. CHEMIK nauka-technika-rynek - czasopismo naukowo-techniczne popularyzujące problemy chemii i przemysłu chemicznego, w tym zagadnienia badawcze oraz ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju przemysłu. W czasopiśmie są publikowane artykuły dotyczące m.in. problemów chemii stosowanej, metod kontroli procesów i zarządzania produkcją (z uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy), zagadnień organizacyjno-prawnych, problemów współpracy nauki z przemysłem. Roczny cykl wydawniczy obejmuje wydania tematyczne: Chemia teoretyczna to dział chemii zaliczany do chemii fizycznej, zajmujący się zagadnieniami związanymi z wiedzą chemiczną od strony teoretycznej, tj. bez wykonywania eksperymentów na stole laboratoryjnym. Nie znaczy to jednak, że chemia teoretyczna ignoruje wyniki eksperymentalne - zazwyczaj stara się jednak z lepszym lub gorszym skutkiem wyjaśniać te wyniki i przewidywać efekty przyszłych eksperymentów.

  Polish Journal of Chemistry – nieistniejący polski miesięcznik naukowy, wydawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, ukazujący się w latach 1921–2009 (do roku 1977 jako Roczniki Chemii), poświęcony problemom chemii podstawowej (m.in. chemia fizyczna, chemia teoretyczna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, biochemia, chemia leków, chemia polimerów i biopolimerów); według Journal Citation Reports 2011 – IF 0,393. Chemical Communications (powszechnie znane jako ChemComm, popularnie używa się także skrótu Chem. Commun.) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z chemii. Jak sama nazwa wskazuje, w czasopiśmie tym znajdują się głównie najświeższe wiadomości ze świata chemii w postaci krótkich artykułów. Zawiera także tzw. Focus Articles (zwięzłe artykuły o tematyce interdyscyplinarnej) oraz Feature Articles (recenzowane artykuły podsumowujące najświeższe dokonania w dziedzinie chemii). Wydawane jest przez Royal Society of Chemistry. Impact factor tego czasopisma wynosił w 2012 r. 6,378.

  Polskie Towarzystwo Chemiczne – stowarzyszenie naukowe skupiające osoby zawodowo lub tylko amatorsko związane z chemią. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i popularyzacja ich wśród społeczeństwa. Chemia fizyczna, fizykochemia – jeden z głównych działów chemii zajmujący się poznaniem zjawisk fizycznych występujących w trakcie i na skutek przemian (reakcji) chemicznych. Chemia fizyczna zajmuje się także własnościami fizycznymi związków chemicznych wynikającymi bezpośrednio z ich struktury chemicznej. Ze względu na najwyższy spośród głównych działów chemii stopień użycia metod matematycznych jest też działem najbliższym fizyce. Zob. też fizyka chemiczna.

  Journal of the American Chemical Society (skrót oficjalny J. Am. Chem. Soc., popularnie używa się także skrótu JACS) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z każdej dziedziny chemii. Wydawane jest od 1879 roku przez American Chemical Society. Czasopismo to w swojej historii pochłonęło dwa inne czasopisma naukowe: Journal of Analytical and Applied Chemistry w lipcu 1893 oraz American Chemical Journal w styczniu 1914. Zgodnie z danymi Instytutu Filadelfijskiego, JACS jest najczęściej cytowanym czasopismem ogólnochemicznym drukującym artykuły źródłowe. Jego impact factor wynosił w 2012 10,677. Czułość jest jednym z parametrów opisujących metodę analityczną w chemii. Czułość określa w jaki sposób niewielka zmiana stężenia oznaczanej substancji wpływa na sygnał wyjściowy stosowanego urządzenia pomiarowego. Czułość może opisywać wyłącznie metody porównawcze, w zakresie wyznaczonym przez opracowanie krzywej kalibracyjnej. Pod względem matematycznym czułość odpowiada współczynnikowi kierunkowemu krzywej kalibracyjnej.

  Molecules – czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z dziedziny chemii organicznej (syntezy chemicznej) oraz chemii produktów naturalnych. Wydawane jest od 1996 roku przez międzynarodową organizację Molecular Diversity Preservation International (MDPI) w języku angielskim jako czasopismo o otwartym dostępie.

  Dodano: 06.11.2010. 09:04  


  Najnowsze