• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydatka w konkursie Popularyzator Nauki 2010 - dr Dagmara Sokołowska

  07.11.2010. 09:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dr Dagmara Sokołowska popularyzuje nauki przyrodnicze głównie wśród młodzieży na każdym etapie edukacji. Przybliża fizykę słuchaczom Uniwersytetu Dzieci, uczniów podstawówek zachęca do zdrowej rywalizacji w konkursach fizycznych, gimnazjalistów i licealistów przygotowuje do olimpiad i wskazuje, gdzie mogą zdobyć wiedzę wykraczającą poza program szkolny. Nowoczesną metodyką nauczania przyrody dzieli się z nauczycielami. Adiunkt z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Dagmara Sokołowska kandyduje w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VI edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Dwa razy w roku dr Sokołowska organizuje bezpłatną Akademię Fizyki dla uczniów z województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego. W czerwcu 2010 r. odbyła się siódma już sesja dla szkół ponadgimnazjalnych i piąta dla gimnazjów - wzięło w niej udział ok. 170 gimnazjalistów i ok. 240 uczniów liceów i techników.

  Jak wyjaśnia pomysłodawczyni, wykłady są prowadzone przez pracowników, doktorantów i magistrantów Instytutu Fizyki UJ. Zazwyczaj jeden wykład sesji ponadgimnazjalnej wygłaszany jest przez zagranicznego gościa w języku angielskim.

  Dr Sokołowska stworzyła Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych - Świetlik ( http://www.swietlik.edu.pl ). Konkurs jest organizowany przy współudziale Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i pod patronatem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Promuje wiedzę przyrodniczą i rozwija zdolności przyrodnicze i badawcze uczniów - ich zmysł obserwacyjny, myślenie analityczne i zdolności dedukcyjne. W tegorocznej III edycji wzięło udział 12 699 uczniów z 556 szkół.

  Do testu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych, a zadania i czas ich rozwiązywania są dostosowane do wieku uczestników. Innowacją jest zaproponowany przez dr Sokołowską pomysł wykonywania przed konkursem doświadczeń przyrodniczych, do których odnośniki w formie pytań pojawiają się potem w testach.

  "Każda grupa wiekowa otrzymuje osobny zestaw opisów doświadczeń, opatrzonych komentarzami wyjaśniającymi istotę obserwowanych zjawisk i praw przyrody. Uczniowie mogą wykonywać eksperymenty w klasach lub w domu; doświadczenia są bezpieczne i nie wymagają specjalnych nakładów finansowych: przeprowadza się je przy użyciu przyrządów i materiałów codziennego użytku" - opisuje naukowiec.

  Kolejna jej inicjatywa to Otwarte Warsztaty z Fizyki. Ich program obejmuje praktyczną naukę rozwiązywania zadań z fizyki na poziomie rozszerzonego programu szkolnego, z naciskiem na te działy fizyki, które powszechnie uważane są za najtrudniejsze. Pojawiają się także wielopoziomowe zadania teoretyczne w rodzaju zadań olimpijskich i konkursowych. Uczestnicy warsztatów wykonują też doświadczenia.

  Od inauguracji zajęć Uniwersytetu Dzieci (UD) w Polsce dr Sokołowska wspomaga ten projekt prowadząc warsztaty z fizyki dla jego słuchaczy. Od roku szkolnego 2010/2011 uczestniczy w projekcie pod nazwą - Planeta Szkoła, gdzie przybliża nauczycielom nowoczesne metody nauczania przyrody. W ramach współpracy z Fundacją PAIDEIA i UD prowadziła w trzyosobowym zespole pokazy z fizyki na Pikniku Naukowym 2009 Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

  Dr Sokołowska uczyła fizyki z elementami astronomii w V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Przygotowywała kilkanaścioro uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej oraz do Międzynarodowego Konkursu Fizycznego "Lwiątko". Dziesięcioro z nich otrzymało tytuł finalisty, a trzech - tytuł laureata olimpiady.

  W grudniu 2007 r. uczestniczyła w Krakowie w pilotażowym projekcie Nobliści 2050 skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekt polegał na współpracy tandemów przedstawicieli nauk "twardych" (np. fizyka, chemia, literaturoznawstwo) i nauk "miękkich" (np. socjologia, psychologia). Miał na celu przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów nauk "twardych" z praktycznym wykorzystaniem technik komunikacji charakterystycznych dla nauk "miękkich".

  Dr Sokołowska cykliczne bierze udział w akcjach popularyzujących fizykę w krakowskim społeczeństwie - bądź jako współorganizatorka (Jarmark Fizyczny 2004 i 2006), bądź jako osoba prowadząca pokazy (Dni Otwarte Instytutu Fizyki UJ 2002, Festiwal Nauki 2003, Małopolska Noc Naukowców 2008, 2010). We wrześniu 2010 r. była kierownikiem merytorycznym warsztatów i pokazów interaktywnych z fizyki i przyrody w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (ok. 1700 uczestników w wieku 3-70 lat).

  Od 2005r. jest członkinią redakcji Fotonu (http://www.if.uj.edu.pl/Foton/ )- kwartalnika dla nauczycieli i studentów fizyki oraz uczniów, wydawanego przez Instytut Fizyki UJ. Od maja 2008 r. redaguje i publikuje w kwartalniku Neutrino. Zamieściła kilka wpisów na blogu "Świat - jak to działa?". Jest autorką artykułu "Entuzjazm pilnie poszukiwany" ("Tygodnik Powszechny", 20 września 2009).

  Badaczka bierze udział w projektach współfinansowanych przez UE: Secure i Fibonacci (w ramach 7. PR) oraz Wiking i Feniks (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Dotyczą one nowoczesnych metod nauczania oraz popularyzacji nauk ścisłych.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii.

  Zakład Optyki Atomowej – (w skrócie ZOA) zakład w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS) UJ. Powstał w 1962 roku. W 2003 roku wydzielił się z ZOA Zakład Fotoniki. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych. Józef Sienkiewicz (ur. 1954 w Pasłęku) – fizyk, specjalista z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki atomowej, fizyki komputerowej oraz informatyki stosowanej, profesor zwyczajny na Politechnice Gdańskiej. W latach 2008 do 2012 dziekan na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, od roku 2012 – prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Fizyki i Astronomii UWr.

  Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Fizyki i Astronomii UWr.

  Andrzej Dyrek (ur. 17 listopada 1961 w Krakowie) – polski fizyk i informatyk, wykładowca Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1997 roku nauczyciel fizyki i informatyki w V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, opiekun wielu finalistów i laureatów Olimpiady informatycznej. Jest autorem kilku podręczników do nauki informatyki w gimnazjum i liceum.

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ – w obecnej formie powstał 1 września 2003 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ. Robert Rafał Gałązka (ur. 1937 w Warszawie) – współczesny polski naukowiec, profesor nauk fizycznych ze specjalnością fizyka ciała stałego, profesor zwyczajny w Instytucie Fizyki PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

  Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku. Olimpiada astronomiczna – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Jerzy Kreiner z Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

  Marek Szopa (ur. 1958) – profesor fizyki, pracownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Rady Naukowej kierunku Ekonofizyka.

  Dodano: 07.11.2010. 09:04  


  Najnowsze