• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maksymilian Sokołowski z Krosna wygrał 54. Olimpiadę Astronomiczną

  14.03.2011. 11:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Maksymilian Sokołowski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie został zwycięzcą 54. Olimpiady Astronomicznej, rozstrzygniętej w niedzielę w Chorzowie.


  Jej laureaci będą m.in. reprezentować Polskę na międzynarodowej olimpiadzie, która latem po raz pierwszy także odbędzie się w chorzowskim planetarium.

  Pięciu laureatów tegorocznej ogólnopolskiej olimpiady astronomicznej przedstawiono podczas niedzielnej uroczystości w Planetarium Śląskim. W finałowych zmaganiach uczestniczyło 24 uczniów z całej Polski.

  Organizatorzy dorocznej olimpiady podkreślają, że choć jej zadania są z roku na rok trudniejsze, startujący w zawodach licealiści z reguły świetnie sobie z nimi radzą.

  Drugie miejsce w 54. olimpiadzie astronomicznej zajął Jakub Klencki z I LO w Łodzi, trzecie Eryk Lipka z I LO w Krośnie, czwarte Michał Glanowski z I LO w zespole szkół w Wadowicach, piąte Miłosz Jakubek z I LO w Kołobrzegu. Zwycięzca otrzymał m.in. zestaw srebrnych numizmatów, poświęconych układowi planetarnemu, a pozostali laureaci - cenne lornetki.

  Uczestnicy olimpiady co roku muszą wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i umiejętnościami praktycznymi. Zmagania mają trzy etapy: pierwszy to praca domowa, oceniana w szkole. Kolejne dwa etapy to zadania do samodzielnego wykonania, pod kontrolą nauczycieli i w ograniczonym czasie.

  Zawody finałowe odbywają się w Planetarium Śląskim. Jednym z zadań jest przeprowadzenie samodzielnej obserwacji astronomicznej, jeśli pozwalana na to pogoda. Są też zadania sprawdzające znajomość wyglądu nieba, rozwiązywane pod sztucznym niebem planetarium.

  Tematyka olimpiady wiąże ze sobą astronomię, fizykę i astronomiczne aspekty geografii. Często nawiązuje do najnowszych wydarzeń astronomicznych. Duża liczba zadań rachunkowych wymaga od uczestników dobrego opanowania matematyki.

  Przykładowe zadania polegają np. na określeniu czasu i położenia miejsca obserwacji na podstawie wyświetlonego fragmentu nieba czy wskazaniu, jak będzie wyglądało np. zaćmienie księżyca obserwowane z jego powierzchni (chodzi o określenie zakrycia tarczy słońca).

  W trakcie finałowych zmagań ich uczestnicy mogą korzystać z pomocy naukowych dostarczonych przez organizatorów - tablic fizyczno-astronomicznych, map nieba itp. Planetarium udostępnia też olimpijczykom sprzęt do samodzielnej obserwacji nieba.

  Olimpiadę Astronomiczną od ponad 50 lat organizuje Planetarium Śląskie w Chorzowie przy pomocy m.in. resortu edukacji, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Komitetu Astronomii PAN, Fundacji Astronomii Polskiej i sponsorów.

  Na przełomie sierpnia i września tego roku w Chorzowie odbędzie się organizowana od pięciu lat Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki, w której będą rywalizować najlepsi młodzi astronomowie i astrofizycy z całego świata. Ta odbywająca się pod egidą Międzynarodowej Unii Astronomicznej impreza po raz pierwszy odbędzie się w Europie. W poprzednich olimpiadach rywalizowały reprezentacje ok. 30 krajów.

  W ubiegłorocznej międzynarodowej olimpiadzie w Pekinie polska reprezentacja zdobyła złoty i dwa srebrne medale. Uczestnicy zmierzyli się z siedemnastoma zadaniami teoretycznymi oraz dwoma praktycznymi - obserwacjami astronomicznymi i ich analizą. Do zadań praktycznych Polacy przygotowują się także podczas krajowej olimpiady, w Chorzowie. MAB

  PAP - Nauka w Polsce

  pad/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Olimpiada astronomiczna – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Jerzy Kreiner z Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

  Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu – planetarium, którego oficjalna nazwa w momencie otwarcia brzmiała: Ludowe Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium (LOAiP), zostało powołane w 1964 roku, uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Krakowie. Istniało wówczas w Polsce tylko jedno duże Planetarium Śląskie w Chorzowie.

  Planetarium – obiekt lub urządzenie służące do odtwarzania wyglądu nieba w różnych szerokościach geograficznych oraz ruchów ciał niebieskich, a także zespół urządzeń i obiektów przeznaczonych do nauczania i popularyzacji astronomii.

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów.

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów.

  Planetarium Śląskie – największe i najstarsze planetarium i obserwatorium astronomiczne w Polsce. Zostało założone 4 grudnia 1955 roku w ówczesnym Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku (obecnie nazywany również Parkiem Śląskim) położonym w Chorzowie.

  Olimpiada języka łacińskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku 1982. Przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Organizatorem zawodów jest Polskie Towarzystwo Filologiczne – Societas Philologa Polonorum. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Marian Szarmach z Katedry Filologii Klasycznej UMK. Jej uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością przekładu tekstu łacińskiego na język polski, znajomością gramatyki łacińskiej oraz lektury obowiązkowej i dodatkowej.

  Dodano: 14.03.2011. 11:04  


  Najnowsze