• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa olimpiada astronomiczna w 2011 r. w Chorzowie

  17.11.2010. 08:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Organizowana od pięciu lat międzynarodowa olimpiada astronomiczna po raz pierwszy w tym roku odbędzie się w Europie. Najlepsi młodzi astronomowie i astrofizycy z całego świata rywalizować będą w Planetarium Śląskim w Chorzowie.

  Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki organizowana jest od 2007 r. pod egidą Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Startują w niej licealiści - laureaci krajowych olimpiad z tej dziedziny wiedzy. W poprzednich takich olimpiadach rywalizowały najwyżej pięcioosobowe reprezentacje ok. 30 krajów.

  Komitet organizacyjny Międzynarodowej Olimpiady tworzy pięć państw: Tajlandia, Indonezja, Iran, Chiny i Polska. Międzynarodowy konkurs odbył się już w czterech krajach założycielskich, w tym roku we wrześniu w Chinach. W przyszłym roku piąta edycja olimpiady przypada zatem Polsce.

  Planetarium Śląskie w Chorzowie organizuje ogólnopolskie olimpiady astronomiczne od 51 lat. Jak podkreślił podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach pełniący funkcję dyrektora tej placówki Lech Motyka, jej atutem jest m.in. sprzęt pozwalający olimpijczykom na samodzielne obserwacje astronomiczne, które zwyczajowo są jednym z zadań konkursu.

  Motyka przewiduje przyjazd ok. 150 uczestników z 30 krajów. Jak podkreślił, z logistycznego punktu widzenia, nie będzie to łatwe przedsięwzięcie. "Trzeba m.in. oddzielić uczestników olimpiady od ich opiekunów i zadbać, by nie było między nimi łączności. Opiekunowie będą musieli znać zadania konkursowe, by móc je przetłumaczyć" - wyjaśniał.

  Szef Planetarium relacjonował, że podobne kwestie organizacyjne, traktowane były przy poprzednich Międzynarodowych Olimpiadach niesłychanie poważnie. Już na lotniskach olimpijczykom i ich opiekunom m.in. odbierano komórki. Nie przeszkodziło to jednak uczestnikom z Polski brylować w międzynarodowym towarzystwie.

  W tegorocznej olimpiadzie w Pekinie, polska reprezentacja zdobyła złoty medal i dwa srebrne. Uczestnicy musieli zmierzyć się z siedemnastoma zadaniami teoretycznymi oraz dwoma zadaniami praktycznymi - obserwacjami astronomicznymi i ich analizą. Do zadań praktycznych Polacy mogli już się przygotować podczas tegorocznej olimpiady krajowej.

  W marcu tego roku jedno z zadań chorzowskiego finału polegało na określeniu - za pomocą aparatury planetarium - czasu i położenia miejsca obserwacji na podstawie wyświetlonego fragmentu nieba. Na kopule chorzowskiego planetarium pokazano wtedy niebo, które można było później obserwować nad Pekinem podczas Międzynarodowej Olimpiady 23 września.

  W Chinach złoty medal zdobył Przemysław Mróz z Warszawy, który w krajowym finale w marcu był drugi, natomiast srebrny medal zdobył laureat szczebla ogólnopolskiego Damian Puchalski z Torunia. Trzecie miejsce - i w Chorzowie i w Pekinie - wywalczył Maksymilian Sokołowski z Krosna.

  Laureaci krajowego szczebla olimpiady przyznawali, że zależało im na dostaniu się do finałowej piątki, właśnie po to, by wyjechać na olimpiadę międzynarodową. Puchalski deklarował, że potrzeba do tego kilku lat interesowania się przedmiotem i co najmniej dwóch lat przygotowań do samej olimpiady.

  Pierwotnie planowano, że przyszłoroczna Międzynarodowa Olimpiada odbędzie się w Gdańsku - uświetniając obchody 400. rocznicy urodzin gdańskiego astronoma Jana Heweliusza; ostatecznie jednak wybrano Chorzów. Olimpiada potrwa od 25 sierpnia do 4 września. Koszt jej organizacji to ok. 1,5 mln zł, z czego ponad połowę sfinansuje samorząd woj. śląskiego. Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczy na ten cel 600 tys. zł. ANP

  PAP - Nauka w Polsce

  mtb/ ls/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada astronomiczna – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Jerzy Kreiner z Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Olimpiada chemiczna – coroczny konkurs organizowany od 1954 roku zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Chociaż olimpiada jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, to mogą w niej brać udział również uczniowie klas gimnazjalnych. Stanowi też krajowe eliminacje na międzynarodową olimpiadę chemiczną. W skład drużyny na olimpiadę międzynarodową wchodzą 4 osoby – zwycięzca i 3 osoby które uzyskały najwięcej punktów obliczonych według wzoru L = 3NIII + NII + Pm + Pl + Pw, gdzie L to całkowita liczba punktów, N - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi uzyskanemu odpowiednio w III i II etapie, Pm – punkty za medalowe miejsce w poprzednich olimpiadach międzynarodowych (20 punktów za każdy medal), Pl – punkty za tytuł laureata w poprzednich olimpiadach (20 punktów za każdy tytuł), Pw – punkty za tytuł wyróżnionego w poprzednich olimpiadach (10 punktów za każdy tytuł). Międzynarodowa olimpiada filozoficzna (ang. International Philosophy Olympiad, IPO) — międzynarodowa olimpiada przedmiotowa dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana co roku w maju przez jeden z uczestniczących w niej krajów. Po raz pierwszy odbyła się w 1993 roku w Bułgarii. W latach 1997 i 2005 Olimpiady odbywały się w Warszawie.

  Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (szczecińska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1996/1997 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Początkowa funkcjonowała jako olimpiada zachodniopomorska, jednak w 2000 uzyskała status olimpiady ogólnopolskiej. Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (pułtuska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od 2003 roku. W latach 2000-2002 organizator przeprowadził dwie edycje Konkursu Wiedzy o Europie, a 18 lipca 2002 r. w drodze konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uzyskał zgodę na organizację olimpiady w latach kolejnych.

  Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. Olimpiada Geograficzna – polska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974, a w latach 1991–2010 jako Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna (czyli olimpiada wiedzy o morzu). Z inicjatywą jej założenia wystąpiła prof. Anna Dylikowa, która aż do swojej tragicznej śmierci w 2000 pozostawała przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. Obecnie funkcję tę sprawuje prof. Teresa Madeyska. W latach 1991 – 2010 dwa pierwsze etapy obu olimpiad pozostawały wspólne, na III etapie przeprowadzane były osobne zawody, uczniowie zakwalifikowani do III etapu mogli brać udział w obu olimpiadach i uzyskać podwójne tytuły. Finaliści i laureaci stopnia centralnego byli zwolnieni z pisania egzaminu maturalnego z geografii i posiadali przywileje przy rekrutacji na niektóre kierunki studiów (byli przyjmowani poza kolejnością).

  Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej (w skrócie Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna, MOL, akronim angielski - IOL) – jedna z najnowszych (rozgrywana od 2003 roku) olimpiad przedmiotowych należących do grupy międzynarodowych olimpiad naukowych, podczas której rozgrywane są zarówno zawody indywidualne, jak i drużynowe. Olimpiada fizyczna – jedna z polskich olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W chwili obecnej zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim. Pięciu najlepszych zawodników bierze udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej. Dawniej olimpiada składała się z czterech etapów: przedwstępnego, wstępnego, okręgowego i ogólnopolskiego.

  Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – odpowiednik olimpiady matematycznej zorganizowany przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej dla gimnazjalistów po zmianach w polskim systemie oświatowym.

  Olimpiada – okres pomiędzy dwoma następującymi po sobie igrzyskami. Zazwyczaj trwał około 4 lat. Co tyle lat odbywały się starożytne igrzyska w Olimpii i właśnie stąd wywodzi się nazwa tego okresu. Olimpiada była często wykorzystywana w starożytności (a także później) jako jednostka chronologiczna lub odnośnik w chronologii. Najbardziej znany zapis za pomocą olimpiady dotyczy założenia Rzymu. Miało się to odbyć wedle Warrona w "trzecim roku VI Olimpiady". Z czasem słowo "olimpiada" w użyciu powszechnym zaczęło powoli tracić swoje dawne znaczenie i wyrównywać się pojęciowo z "igrzyskami". Należy jednak pamiętać, że impreza sportowa organizowana co cztery lata oficjalnie nosi właśnie miano "igrzysk olimpijskich", a nie "olimpiady".

  Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – coroczna olimpiada przedmiotowa, przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów,
  przy współpracy z: Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – polska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Dodano: 17.11.2010. 08:04  


  Najnowsze