• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska o krok bliżej do Europejskiego Obserwatorium Południowego ESO

  03.10.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Instrukcja negocjacyjna, która formalnie rozpocznie starania o wstąpienie Polski do wiodącej europejskiej organizacji astronomicznej ESO, ma powstać w ciągu 30 dni - informuje Polskie Towarzystwo Astronomiczne po spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 


  Instrukcja ma być przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  "Wynik spotkania jest bardzo pozytywny; ministerstwo jest zdecydowane formalnie rozpocząć ścieżkę negocjacyjną, czyli przedstawić rządowi propozycję instrukcji negocjacyjnej i powołania zespołu negocjacyjnego" - powiedział PAP dr hab. Maciej Mikołajewski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

  "Wejście naszego kraju do ESO to będzie swego rodzaju skok cywilizacyjny dla polskiej astronomii, dla polskiej nauki, dla polskich inżynierów. Współczesna nauka i rozwój kraju jest ściśle związany ze współpracą międzynarodową. W tym roku obchodzimy Rok Jana Heweliusza, z okazji 400. rocznicy urodzin gdańskiego astronoma. Heweliusz współpracował z czołowymi zagranicznymi astronomami swoich czasów, z pewnością gdyby żył dzisiaj, budowałby ESO!" - dodał Mikołajewski.

  Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) to jedna z najważniejszych na świecie organizacji zajmujących się badaniami kosmosu. Posiada nowoczesne obserwatoria astronomiczne na półkuli południowej na terenie Chile. Położone w Andach i na pustyni Atakama teleskopy to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie instrumentów współczesnej astronomii.

  ESO nie spoczywa na laurach i inwestuje w kolejne przyszłościowe instrumenty. Reprezentuje Europę w globalnym projekcie ALMA, w ramach którego zbudowana zostanie olbrzymia sieć radioteleskopów pracujących w zakresie fal milimetrowych i submilimetrowych. 16 anten ALMA już działa.

  Drugim przyszłościowym projektem ESO jest 40-metrowej klasy teleskop optyczny E-ELT. Jest on obecnie w zaawansowanej fazie projektowania, a konstrukcja rozpocznie się w najbliższych latach. Gdy E-ELT rozpocznie pracę, będzie "największym okiem świata na niebo". Dla porównania największe obecnie teleskopy optyczne mają po około 10 metrów średnicy.

  Członkostwo w ESO oznacza nie tylko dostęp dla polskich astronomów do najnowszych teleskopów, ale także szansę dla polskich firm na konkurowanie przy projektach budowy nowych teleskopów i instrumentów dla nich. Na nowe miejsca pracy mogą liczyć młodzi astronomowie, inżynierowie i informatycy.

  ESO chętnie widziałoby nasz kraj w swoich szeregach, gdyż Polska to ostatni z dużych europejskich krajów, który nie należy do tej organizacji. We wrześniu ESO delegowało swojego przedstawiciela na zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Dr Leonardo Testi przedstawił możliwości naukowe i organizacyjne, jakie uzyska polska astronomia, gdy nasz kraj stanie się członkiem ESO.

  Już w 2008 roku prof. Tim de Zeeuw, dyrektor generalny ESO, powiedział portalowi Astronomia.pl: "Będzie nam bardzo miło przyjąć polskich kolegów do społeczności użytkowników ESO, integrując w ten sposób ten istotny kierunek badań w Polsce z Europejskim Obszarem Badań".

  Mimo braku członkostwa Polski, ESO już udostępnia swoją witrynę internetową w polskiej wersji językowej. Znaleźć ją można pod adresem http://www.eso.org/public/poland - mówi Krzysztof Czart z portalu Astronomia.pl, polski koordynator Sieci Popularyzacji Nauki ESO.

  PAP - Nauka w Polsce

  ast/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – organ przedstawicielski szkolnictwa wyższego, który współdziała z ministrem ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej oświata i wychowanie, przywrócony 5 maja 2006 roku w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Studia Europejskie - kwartalnik naukowy wydawany przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i upowszechniający informacje na temat założeń, przebiegu oraz rezultatów procesów integracji europejskiej. Periodyk jest miejscem prezentacji aktualnego stanu badań w zakresie europeistyki i studiów europejskich. Stanowi forum wymiany myśli i poglądów dla środowisk zajmujących się w Polsce szeroko rozumianą problematyką europejską. Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem naczelnym "Studiów europejskich" jest Dariusz Milczarek. Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa.

  Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki założone w 2005 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Dodano: 03.10.2011. 00:04  


  Najnowsze