• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Astronomiczne będzie przyznawać nową nagrodę

  19.09.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Medal Bohdana Paczyńskiego będzie przyznawać Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) wybitnym naukowcom związanym z polską astronomią. Nową nagrodę ustanowiono podczas zakończonego niedawno zjazdu PTA w Gdańsku.  Medal im. Paczyńskiego ma być najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez PTA. Jego laureatem będzie mógł zostać naukowiec posiadający stopień profesora nadany przez prezydenta RP.

  "Ta nagroda ma być szczególnym wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia w astronomii" - powiedział podczas ostatniego walnego zebrania PTA prof. Edwin Wnuk, jeden z pomysłodawców nowej nagrody.

  Prof. Wnuk został wybrany do kapituły medalu, która raz na dwa lata będzie mogła podjąć decyzję o przyznaniu nagrody. Poza poznańskim astronomem do kapituły zostali wybrani: prof. Marek Abramowicz, prof. Jerzy Kreiner i prof. Józef Smak. W pracach zespołu, zgodnie z przyjętym podczas zebrania regulaminem nowej nagrody, będzie uczestniczyła również prof. Bożena Czerny, która została właśnie wybrana na stanowisko prezesa PTA.

  Prof. Bohdan Paczyński urodził się 8 lutego 1940 roku w Wilnie, a zmarł 19 kwietnia 2007 roku w Princeton. Jest uznawany za najwybitniejszego współczesnego polskiego astronoma oraz jedną z najważniejszych postaci nowożytnej nauki.

  Wiedzę astronomiczną zdobywał na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obronił doktorat w 1964 roku. Profesorem został w roku 1979. Przez wiele lat był związany z Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN, a od roku 1982 aż do śmierci pracował na Uniwersytecie w Princeton, w Stanach Zjednoczonych.

  Rozwinął wiele gałęzi astronomii i astrofizyki. Zajmował się m.in. teorią ewolucji gwiazd oraz badał błyski gamma. Był także związany z projektem ASAS, w którym zmienność gwiazd jest monitorowana dzięki instrumentom automatycznym.

  Paczyński zajmował się również o mikrosoczewkowaniem grawitacyjnym. Metodę tę zastosowano również do odkrywania planet pozasłonecznych i obecnie jest ona rozwijana w ramach projektu OGLE, którego Paczyński był jednym z twórców, a który obecnie jest prowadzony przez astronomów z Uniwersytetu Warszawskiego. Astronom był również inicjatorem wielu innych przedsięwzięć, w tym polskiego projektu "Pi of the Sky".

  Bohdan Paczyński otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym Henry Norris Russell Lectureship - najwyższe wyróżnienie Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego, przyznawane za życiowy dorobek naukowy. Był także uznawany za polskiego kandydata do Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Jego imię od 2004 roku nosi jedna z planetoid (o numerze 11755).

  Pierwszy medal im. Paczyńskiego zostanie przyznany najprawdopodobniej w 2013 roku, podczas kolejnego zjazdu PTA, który ma się odbyć w warszawskim Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN.

  PAP - Nauka w Polsce

  ast/ agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Medal Bohdana Paczyńskiego - nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki. Mogą ją otrzymać naukowcy polscy oraz zagraniczni. Nagroda została ustanowiona podczas zjazdu PTA w Gdańsku, który odbył się w dniach od 11 do 14 września 2011 r. Po raz pierwszy nagrodę przyznano podczas zjazdu PTA w Warszawie, który odbył się w dniach 11-14 września 2013 r. Pierwszym laureatem został profesor Martin Rees. Warszawska szkoła astronomiczna – określenie stosowane w odniesieniu do grupy astronomów warszawskich, będących wychowankami profesorów Stefana Piotrowskiego (1910-1985) i Włodzimierza Zonna (1905-1975), pracujących w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Doktoranci Stefana Piotrowskiego do dziś kierują zakładami mechaniki nieba i astrofizyki w warszawskim Centrum Badań Kosmicznych PAN. Najwybitniejszym przedstawicielem tej szkoły był Bohdan Paczyński (1940-2007). Medal im. Profesora Zygmunta Czubińskiego - jest wyróżnieniem honorowym, przyznawanym za wybitne prace naukowe mające charakter regionalnych monografii geobotanicznych, których podstawą jest oryginalna koncepcja naukowa. Ustanowiono go w 2000 r podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jego Pomysłodawcą był prof. Janusz Bogdan Faliński. Kapituła nadaje Medal raz na 3 lata. Po raz pierwszy wyróżnienia wręczono w 2001 roku na Ogólnopolskim Zjeździe PTB w Poznaniu. Wraz z medalem wręczany jest dyplom.

  Grzegorz Pojmański (ur. 16 kwietnia 1959 w Warszawie,prof. dr hab.) – polski astronom, pracownik Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 roku wraz z profesorem Bohdanem Paczyńskim stworzył projekt ASAS (All Sky Automated Survey). Z pomocą ASAS Pojmański odkrył dwie nowe komety: C/2004 R2 (ASAS) i C/2006 A1 (Pojmanski). Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku.

  Bohdan Paczyński (ur. 8 lutego 1940 w Wilnie, zm. 19 kwietnia 2007 w Princeton) – polski astronom i astrofizyk. W swoich badaniach zajmował się głównie teorią ewolucji gwiazd, dysków akrecyjnych, mikrosoczewkowania grawitacyjnego oraz rozbłyskami gamma. (11755) Paczynski (2691 P-L) – planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce w ciągu 3,68 lat w średniej odległości 2,38 j.a. Została odkryta 24 września 1960 roku przez Cornelisa i Ingrid van Houten. Nazwa planetoidy została nadana na cześć światowej sławy polskiego astronoma Bohdana Paczyńskiego.

  Projekt Hungarian Automated Telescope Network (HATNet) – międzynarodowy program badawczy mający na celu wykrywanie i badanie planet pozasłonecznych metodą obserwacji tranzytów oraz badania jasnych gwiazd zmiennych. Program wykorzystuje sześć w pełni automatycznych teleskopów. Sieć rozpoczęła pracę w 2003 roku, projekt stworzyli jeszcze w 1999 r. węgierscy astronomowie z inicjatywy Bohdana Paczyńskiego; obecnie zarządza nim Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Dariusz Czyż (ur. 1965) – szopkarz krakowski, z zawodu mechanik. W Konkursie szopek krakowskich bierze udział od 1970 roku. Jest laureatem I nagrody w roku 1981. W innych latach zdobył kilka nagród II i III. Specjalizuje się w szopkach małych. Jest wnukiem wybitnego szopkarza – Stanisława Paczyńskiego. Jego prace znajdują się w kolekcji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Aleksander Schwarzenberg-Czerny – polski astronom, profesor doktor habilitowany. Syn Władysława. Ukończył studia astronomiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z astrofizyki, habilitacja – 1990, tytuł profesorski otrzymał w 2002 roku. Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Nagroda Nemmersa to wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe lub kulturalne przez Uniwersytet Northwestern, ustanowione dzięki pośmiertnej darowiźnie byłego profesora Northwestern, Erwina Essera Nemmersa oraz jego brata Frederica. Nagrody z ekonomii i matematyki przyznawane są od 1994 roku co dwa lata. W 2004 roku została ustanowiona trzecia nagroda w dziedzinie muzyki. Wraz ze wzrostem zasobów funduszu nagrody będą oferowane w kolejnych dziedzinach. Laureaci zazwyczaj spędzają 10 tygodni gościnnie oferując wykłady na Uniwersytecie Northwestern w dziedzinie, z której zostali wyróżnieni.

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Dodano: 19.09.2011. 00:04  


  Najnowsze