• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Portal Astronomia.pl ma 10 lat

  17.10.2011. 12:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Astronomia.pl, portal poświęcony astronomii i badaniom kosmosu, obchodzi 10. urodziny. Serwis zadebiutował się w internecie 17 października 2001 roku. Dzisiaj korzystają z niego nie tylko miłośnicy astronomii, ale znacznie szerszy krąg czytelników, cytują go także dziennikarze i media ogólne.

  Jak podaje przedstawiciele portalu ( www.astronomia.pl ), ma on wraz ze swoimi serwisami dodatkowymi zasięg na poziomie 100 tysięcy odwiedzin miesięcznie.

   

  Twórcami portalu są Krzysztof Czart i Jan Pomierny. W momencie powstawania portalu pierwszy z nich kończył studia astronomiczne, a drugi był gimnazjalistą. Obecnie obaj są doświadczonymi popularyzatorami astronomii, działającymi w różnych inicjatywach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Z portalem związane jest jednak większe grono osób, które współpracowały z redakcją w różnych okresach.

  W ciągu 10 lat istnienia portalu redakcja przygotowała prawie 3000 nowinek z zakresu astronomii, astronautyki i badań kosmosu. W bazie portalu znajduje się też kilkaset artykułów popularnonaukowych wyjaśniających różne zagadnienia astronomiczne.

  Portal opisuje nie tylko najważniejsze światowe odkrycia na polu badań Wszechświata, ale stara się także przedstawiać badania polskich astronomów, działalność polskich astronomicznych placówek edukacyjnych, stowarzyszeń i klubów miłośników astronomii. Serwis zawiera forum dyskusyjne, galerię zdjęć, bazę literatury astronomicznej, astronomiczny słownik angielsko-polski i polsko-angielski.

  Astronomia.pl promuje w Polsce różne międzynarodowe projekty z zakresu edukacji i popularyzacji astronomii. Do największych tego typu inicjatyw należy zaangażowanie w działania Międzynarodowego Roku Astronomii 2009.

  Co pewien czas portal organizuje ogólnopolskie konkursy z nagrodami od astronomicznych widokówek, po teleskopy. Sam też zdobył konkursowe laury - w roku 2006 został wyróżniony w konkursie Popularyzator Nauki, zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Polską Agencję Prasową. Otrzymał też dyplom uznania za współpracę z Programem Interklasa.

  "Naszym okrętem flagowym jest oczywiście portal, który można znaleźć pod adresem www.astronomia.pl. Prowadzimy jednak też kilka serwisów dodatkowych, takich jak witryna z biografiami astronomów - www.kopernik.pl, czy serwis o polskich planetariach - www.planetarium.pl. Wspieramy także internetową aktywność miłośników astronomii, udostępniając nieodpłatnie miejsce na naszym serwerze na ciekawe witryny o kosmosie. Ich kolekcję można znaleźć pod adresem www.astrowww.pl" - mówi Krzysztof Czart, redaktor naczelny portalu Astronomia.pl.

  PAP - Nauka w Polsce

  ast/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Urania – miesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej, ukazujący się od roku 1922 do roku 1998. Urania powstała w trzy lata po założeniu Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jako jego oficjalny organ. W roku 1998 pismo połączyło się z kwartalnikiem Postępy Astronomii wydawanym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne i jego kontynuacją jest dwumiesięcznik Urania – Postępy Astronomii. Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) – finał wojewódzkich konkursów wyłaniający najlepszy referat z zakresu astronomii i astronautyki. Odbywa się on w Grudziądzu. Konkurs skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowanej astronomią lub astronautyką. W czasie seminarium uczestnicy mają możliwość przedstawienia swojej pracy profesjonalnemu jury oraz rówieśnikom biorącym w nim udział. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne AstroNET – Polski Portal Astronomiczny – portal internetowy o tematyce astronomicznej, w szczególności poświęcony badaniom kosmosu, astronautyce i zjawiskom astronomicznym. Portal działa od 1 września 2000 i jest prowadzony przez redaktorów związanych z Klubem Astronomicznym Almukantarat. Opublikowano w nim ponad 5 tysięcy artykułów, 7 tysięcy zdjęć i skatalogowano ponad tysiąc stron internetowych o tematyce astronomicznej.

  Urania–Postępy Astronomii – dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe z połączenia się „Uranii” i „Postępów Astronomii”, wydawane wspólnie pod patronatem PTA i PTMA od 1998 roku. Zachowana została numeracja ciągła Uranii. Dyskusja wikiprojektu:Astronomia/1: Moja propozycja podziału obiektów astronomicznych poniżej. Może to być jakiś artykuł, od którego wychodzą linki do podartykułów. Przy każdej poniższej kategorii powinny znajdować się listy zbiorcze, by można sobie nawigować w artykułach o obiektach astronomicznych w danej kategorii. Pewnie wiele „podartykułów” już istnieje, trzeba je tylko zebrać na jakiejś stronie i stworzyć do nich linki. Też na portalu astronomia jest coś podobnego.

  Biblioteka Uranii – seria wydawnicza wydawana przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) w Krakowie od 1990 roku, związana z czasopismem Urania - Postępy Astronomii. Najnowszą z pozycji (nr 31) wydało Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Seria obejmuje książki dotyczące astronomii. W szczególności przez kilkanaście lat w jej ramach był wydawany bardzo szczegółowy kalendarz astronomiczny zawierający efemerydy dla planet i różnych innych ciał niebieskich. Astronomia praktyczna – dział astronomii zajmujący się teorią przyrządów astronomicznych, metodami obserwacyjnymi i ich optymalizacją. Głównym celem jest opracowanie metod wyznaczania współrzędnych. Astronomia praktyczna została wyparta przez bardziej nowoczesną geodezję satelitarną.

  Międzynarodowy Rok Astronomii – rok 2009 ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rokiem astronomii. Okazją do tego była rocznica 400 lat od pierwszego użycia teleskopu przez Galileusza. Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd.

  Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) – stowarzyszenie naukowe, założone w 1923 r., z siedzibą w Warszawie. Zrzesza astronomów zawodowych, członkiem stowarzyszenia może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów astronomicznych, albo opublikowała co najmniej jedną pracę naukową z dziedziny astronomii.

  Mechanika nieba – dział astronomii zajmujący się badaniem i formułowaniem matematycznej teorii ruchu ciał niebieskich.

  Vademecum miłośnika astronomii - kwartalnik popularnonaukowy, poświęcony popularyzacji astronomii, ukazujący się od 1991 r. Wydawany jest przez wydawnictwo naukowe VEGA w nakładzie około 1400 egzemplarzy. Zodiak w astronomii – pas na sferze niebieskiej w płaszczyźnie ekliptyki o szerokości ok. 16°. W jego obszarze znajduje się widoczne z Ziemi Słońce zataczające w ciągu roku pełen obieg. Kąt pełny (360°) podzielony został na 12 równych części, stąd w astronomii wyróżnia się 12 znaków zodiaku. W rzeczywistości gwiazdozbiorów widocznych w płaszczyźnie ekliptyki jest 13 i mają one różne rozmiary. Dlatego nie można jednoznacznie utożsamiać znaków zodiaku z gwiazdozbiorami.

  Dodano: 17.10.2011. 12:19  


  Najnowsze