• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Marciniec autorem Biblii hydrosiliowania

  28.10.2009. 19:21
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Znalezienie nowych reakcji katalitycznych, dzięki którym będą mogły powstać zupełnie nowe materiały to cel badań, którymi zajmuje się prof. Bogdan Marciniec z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor jest jednym z tegorocznych laureatów nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najwybitniejszych polskich naukowców.

  Nagrodę w kategorii "badań na rzecz rozwoju nauki" prof. Marciniec odebrał z rąk minister nauki, prof. Barbary Kudryckiej, 22 października podczas uroczystej gali w warszawskim Zamku Królewskim.

  Jak mówił w laudacji na cześć zwycięzcy prof. Krzysztof Matyjaszewski, chemia - którą zajmuje się laureat - staje się powoli centralną nauką. Przypomniał, że wśród naukowców pierwsza książka prof. Marcińca poświęcona procesom hydrosiliowania określana jest mianem "Biblii hydrosiliowania" (hydrosiliowanie, to reakcja chemiczna, która prowadzi do powstania wiązania węgiel-krzem - PAP), a kolejna będzie Nowym Testamentem. "Myślę, że jest to wspaniały opis prac prof. Marcińca" - powiedział prof. Matyjaszewski.

  "Celem moich badań jest poszukiwanie nowych katalitycznych reakcji (...) zawierających takie pierwiastki, jak krzem, bor i german. Zmierza to do opracowania wydajnych procesów będących podstawą tzw. zielonej chemii (dział chemii zmniejszający ryzyko zanieczyszczenia środowiska - PAP), co następnie może być szeroko stosowane np. w produkcji bio- czy nanomateriałów" - tłumaczył PAP profesor.

  Mówiąc o swojej pracy Marciniec podkreślił, że jej efekty "nie będą widoczne w najbliższej przyszłości, ale stwarzają szansę na przygotowanie zupełnie nowych materiałów". Jako przykład profesor podał materiały organiczne do zastosowania w elektronice.

  Prof. Bogdan Marciniec urodził się w 1941 roku. Studia matematyczno-fizyczno-chemiczne ukończył w 1970 roku na UAM. Stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii nieorganicznej uzyskał w 1970 roku, w 1986 roku tytuł profesora. Podczas swojej pracy naukowej współtworzył 11 książek, ponad 270 publikacji i artykułów naukowych drukowanych w przeważnie w zagranicznych czasopismach specjalistycznych.

  Efektem zaawansowanych badań podstawowych z zakresu chemii krzemu prowadzonych przez prof. Marcińca są konkretne prace wdrożeniowe. Jest autorem ponad 100 patentów i zgłoszeń patentowych oraz 42 opracowań technologicznych.

  Od 1987 jest kierownikiem Zakładu Chemii Metaloorganicznej Wydziału Chemii UAM. W latach 1985-1988 pełnił funkcję dziekana Wydziału Chemii UAM, był również rektorem tej uczelni między rokiem 1988 a 1990. Pełni funkcję członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.

  W 1990 roku utworzył Fundację UAM, a w 1995 roku pierwszy w Polsce Poznański Park Naukowo-Technologiczny, którego jest dyrektorem. Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami naukowymi, m.in. zAmerican Chemical Society; Międzynarodową Unią Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry). Jest przedstawicielem Polski w "Mirror Group" Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej Chemii.

  Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe i Medalu Jędrzeja Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Został również odznaczony m.in. Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Tegorocznymi laureatami nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostali również: prof. Romuald Będziński w kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki i prof. Bogdan Marciniec w dziedzinie badań na rzecz rozwoju nauki.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Karol Lesław Grela (ur. 23 listopada 1970 w Warszawie) – polski chemik organik, profesor, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami syntezy organicznej, metatezy olefin i chemii metaloorganicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1994 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1998 roku w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (promotor prof. Mieczysław Mąkosza). Następnie odbył staż podoktorski (1999–2000) w Instytucie Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) w Mülheim (Niemcy) pod kierunkiem prof. Aloisa Fürstnera. Habilitacja w IChO PAN w 2003. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskany w 2008. Od 2012 roku związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie jest nauczycielem akademickim. Kieruje badaniami naukowymi zespołu w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nowych Technologii III na warszawskiej Ochocie. Bogumił Kazimierz Brzezinski (ur. 22 maja 1943) − chemik polski, profesor dr hab. W 1967 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował następnie na tej uczelni, w 1972 obronił doktorat, w 1982 habilitował się. W 1991 został profesorem nauk chemicznych. Obecnie kieruje Zakładem Biochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1975−76 w ramach Stypendium Fundacji Aleksandra Humboldta odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Monachium. Wielokrotnie odbywał staże na Uniwersytecie im. Alexandra Humbolta w Berlinie. Przez lata współpracował z Prof. Zundelem. W latach 1990−1996 był prodziekanem Wydziału Chemii UAM. Prof. Brzezinski jest promotorem 9 prac doktorskich. Katedra Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej – jedna z 13 katedr Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej usytuowana w budynku "Chemia A". Katedra kształci w zakresie chemii nieorganicznej, chemii kwantowej i teoretycznej, chemii bionieorganicznej, chemii ciała stałego i krystalografii (dawniej: dyfrakcyjne metody badań strukturalnych). Kierownikiem Katedry jest obecnie prof. dr hab. inż. Barbara Becker.

  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya. Andrzej Kotarba – polski chemik, doktor habilitowany nauk chemicznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w katalizie, chemii materiałów i chemii powierzchni. Od 2009 roku kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor lub współautor ponad 60 publikacji.

  Wydział Chemiczny (W-3) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w sierpniu 1945 roku jako Wydział Chemii Technicznej. W 1947 roku wydział stał się Oddziałem Chemii Technicznej na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii (wspólnym Uniwersytetu i Politechniki). W 1957 roku oddział został ponownie przekształcony w wydział. Przyjął on nazwę, którą nosi do dziś. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A". Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego – honorowe odznaczenie nadawane od roku 2001 za osiągnięcia z zakresu chromatografii i technik pokrewnych, przyznawane corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chromatografii przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) na podstawie nominacji Komisji Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych KChA PAN.

  Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE) – niepubliczna wyższa uczelnia z siedzibą w zamku suskim zwanym Małym Wawelem. Powstała w 2001 roku i prowadzi studia na trzech wydziałach: Turystyki i Rekreacji, Informatyki oraz Nauk Społecznych, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Janusz Sondel, kanclerzem Maria Grzechynka. Wśród kadry dydaktyczno-naukowej są m.in. prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, prof. dr hab. Jan Rusek, prof. dr hab. Andrzej Pankowicz (do 2011 roku, zmarł).

  Medal Kołosa – wyróżnienie przyznawane co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksperymentalnej lub teoretycznej chemii fizycznej. Medal Kołosa przyznawany jest od 1998 roku w celu upamiętnienia życia i pracy badawczej Włodzimierza Kołosa przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Ceremonia wręczenia medalu łączy się z wygłoszeniem przez laureata wykładu dla doktorantów Wydziału Chemii UW. Instytut Chemii Organicznej PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Tematyka badań w IChO jest skoncentrowana wokół problemów współczesnej chemii organicznej. Jednostka posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

  Dariusz Rott (ur. 23 maja 1965) – polski literaturoznawca i kulturoznawca, prof. dr hab. nauk humanistycznych, prof. zwyczajny Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie oraz profesor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, członek prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Dodano: 28.10.2009. 19:21  


  Najnowsze