• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. UJ Adam Bielański skończył 99 lat, wciąż jest aktywny zawodowo

  15.12.2011. 09:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Adam Bielański, znakomity chemik, członek PAN i PAU skończył w środę 99 lat. Wciąż jest aktywny zawodowo, a jego największym marzeniem jest uzyskanie grantu na nowy chromatograf gazowy.
  Adam Bielański urodził się 14 grudnia 1912 r. w Krakowie. Jest absolwentem UJ. Tytuł magistra uzyskał w 1936 r., a doktorat obronił w 1945 r. Od 1955 r. profesor nadzwyczajny, a od 1962 r. profesor zwyczajny.

  Jest autorem podręczników akademickich z zakresu chemii nieorganicznej i fizycznej, w szczególności wielokrotnie wznawianej "Chemii ogólnej i nieorganicznej", którą w roku 1984 zastąpiły "Podstawy chemii nieorganicznej". Podręcznik ten stanowi podstawę nauczania chemii nieorganicznej na wielu polskich uczelniach.

  Prof. Bielański jest pionierem i twórcą polskiej i krakowskiej szkoły katalizy. Jak mawiają jego uczniowie to ,,profesor profesorów". Od 1983 r. pracuje w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Jest doktorem honoris causa AGH i Uniwersytetu Wrocławskiego, honorowym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  ,,Profesor Bielański wciąż prowadzi działalność naukową i pisze podręczniki. Jest aktywny. Chętnie spotyka się ze studentami, włącza się w organizowane na wydziale Dni Otwarte i w promocję chemii. Jego wiedza i umiejętności są ogromne" - powiedziała PAP dziekan Wydziału Chemii UJ prof. Grażyna Stochel.

  Uczeń jubilata - prodziekan Wydziału Chemii UJ prof. Zbigniew Sojka - podkreśla niezwykłą charyzmę prof. Bielańskiego. ,,Pan profesor ma talent współżycia ze wszystkimi ludźmi oraz umiejętność zjednywania innych i przekonywania do swoich racji za pomocą autorytetu. Cechuje go duża pogoda ducha. Profesor Bielański ciągle ma otwarty umysł, od czasu kiedy przeszedł na emeryturę trzy raz zmienił tematykę badawczą, bo zawsze umiał znaleźć w najnowszych trendach jakieś inspiracje do własnych badań" - powiedział PAP prof. Sojka.

  W krótkim filmie zrealizowanym z racji urodzin przez Kronikę Filmową UJ jubilat powiedział, że jego największym marzeniem jest, by udało mu się wraz ze współpracowniczkami uzyskać grant na chromatograf gazowy. ,,Wtedy wiele rzeczy będzie jeszcze można zbadać i to w sposób ciekawy" - mówił.

  Pytany o receptę na długie życie profesor powiedział, że gotowego przepisu nie ma. Wszystkim radzi gimnastykę i chodzenie na piechotę. ,,Na pewno jest ważne, by człowiek, który dochodzi do siedemdziesiątki i zaczyna być traktowany jako emeryt nie zmienił trybu życia. Wycofanie się z wszystkiego, brak kontaktu z kolegami, zwłaszcza tymi młodszymi, to jest chyba początek starości" - powiedział w filmie prof. Bielański.

  ,,Profesor tryska energią i wciąż nowymi pomysłami. Jest osobą nieprzeciętną. Codziennie jest gdzieś na uczelni, na wykładzie albo w PAN i jak sam mówi nie poddaje się upływowi czasu" - mówił PAP Maciej Zborek z Archiwum UJ, współautor projektu ,,Pamięć Uniwersytetu".

  PAP - Nauka w Polsce

  wos/ abe/  bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zbigniew Sojka (ur. 28 czerwca 1955 w Lubaczowie) – polski chemik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2003–2009 kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ. Od 2000 roku kierownik Zespołu Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego oraz Wydziałowo-Środowiskowej Pracowni Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego, Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych. Andrzej Kotarba – polski chemik, doktor habilitowany nauk chemicznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w katalizie, chemii materiałów i chemii powierzchni. Od 2009 roku kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor lub współautor ponad 60 publikacji. Adam Bielański (herbu Lewart; ur. 14 grudnia 1912 w Krakowie) – polski chemik, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, a następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny PAU, przewodniczący honorowy Komitetu Chemii PAN. Od roku 1983 pracuje w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, gdzie jest kierownikiem grupy badawczej "Chemiczne i katalityczne własności stałych heteropolikwasów".

  Bogumił Kazimierz Brzezinski (ur. 22 maja 1943) − chemik polski, profesor dr hab. W 1967 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował następnie na tej uczelni, w 1972 obronił doktorat, w 1982 habilitował się. W 1991 został profesorem nauk chemicznych. Obecnie kieruje Zakładem Biochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1975−76 w ramach Stypendium Fundacji Aleksandra Humboldta odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Monachium. Wielokrotnie odbywał staże na Uniwersytecie im. Alexandra Humbolta w Berlinie. Przez lata współpracował z Prof. Zundelem. W latach 1990−1996 był prodziekanem Wydziału Chemii UAM. Prof. Brzezinski jest promotorem 9 prac doktorskich. Stanisław Zieliński (ur. 1920, zm. 10 czerwca 2010) – polski chemik, profesor zwyczajny doktor habilitowany, specjalista w dziedzinie katalizy i chemii koordynacyjnej, prodziekanem Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Zakładu Chemii Ogólnej i Syntezy Katalizatorów na Wydziale Chemii UAM.

  Karol Lesław Grela (ur. 23 listopada 1970 w Warszawie) – polski chemik organik, profesor, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami syntezy organicznej, metatezy olefin i chemii metaloorganicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1994 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1998 roku w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (promotor prof. Mieczysław Mąkosza). Następnie odbył staż podoktorski (1999–2000) w Instytucie Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) w Mülheim (Niemcy) pod kierunkiem prof. Aloisa Fürstnera. Habilitacja w IChO PAN w 2003. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskany w 2008. Od 2012 roku związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie jest nauczycielem akademickim. Kieruje badaniami naukowymi zespołu w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nowych Technologii III na warszawskiej Ochocie. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Katedra Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej – jedna z 13 katedr Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej usytuowana w budynku "Chemia A". Katedra kształci w zakresie chemii nieorganicznej, chemii kwantowej i teoretycznej, chemii bionieorganicznej, chemii ciała stałego i krystalografii (dawniej: dyfrakcyjne metody badań strukturalnych). Kierownikiem Katedry jest obecnie prof. dr hab. inż. Barbara Becker. Peter William Atkins (ur. 1940) − angielski chemik. Profesor chemii w kolegium Lincoln College Uniwersytetu w Oxfordzie. Pisarz mający na koncie wiele książek popularnonaukowych oraz podręczników akademickich z różnych dziedzin chemii m.in.: Physical Chemistry, Inorganic Chemistry oraz Molecular Quantum Mechanics, które należą do najbardziej popularnych podręczników z tej dziedziny. Niektóre z nich przetłumaczone zostały na język polski np. "Chemia fizyczna", "Podstawy chemii fizycznej", "Chemia ogólna: Cząsteczki, Materia, Reakcje".

  Adam Andrzej Hulanicki (ur. 31 maja 1929) – polski chemik, specjalista w zakresie chemii analitycznej, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent PAN, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

  Zbigniew Jerzy Galus (ur. 7 lipca 1934 w Szczaworyżu) – polski chemik, specjalista w zakresie chemii nieorganicznej, elektrochemii i elektroanalizy, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty PAN.

  Lechosław Łomozik (ur. 22 kwietnia 1942 w Kromolicach) − polski chemik, profesor dr hab. specjalizujący się w dziedzinie chemii bionieorganicznej oraz chemii koordynacyjnej, kierownik Zakładu Chemii Koordynacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jerzy Pisuliński (ur. 1965) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2008 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy zagranicznej, od 2012 kierownik katedry Prawa Cywilnego UJ. Związany z katedrą od 1987. Członek Komisji prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności.

  Kazimierz Marian Lankosz (ur. 1948), doktor habilitowany nauk prawnych (promotor prof. Stanisław Edward Nahlik), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ, wiceprzewodniczący International Law Association (ILA), członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktor honoris causa Uniwersytetu Gutenberga w Moguncji. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 1996 roku. W jego skład wchodzi osiem instytutów i trzy katedry. W roku akademickim 2009/2010 na WZiKS kształci około 5,5 tys. studentów. Od lutego 2009 jego siedziba znajduje się na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Łojasiewicza 4. Dziekanem wydziału jest dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ.

  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 2004 roku. Powstał on po odłączeniu od Wydziału Filologicznego. W jego skład wchodzi 17 katedr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów. Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Renata Przybylska. Profesor emeritus (z łac., skrót prof. em., l. mn. professores emeriti) – profesor emerytowany, zwykle przed przejściem na emeryturę zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego, najczęściej nadal pracujący na swojej macierzystej uczelni jako honorowy profesor pomocniczy, który prowadzi głównie seminaria magisterskie i doktorskie, rzadziej regularne wykłady dla studentów. Profesorów emerytów zatrudniają również prywatne szkoły wyższe.

  Elwira Marszałkowska-Krześ (ur. 1962) – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Wykładowca Collegium Polonicum w Słubicach. Członek Rady Legislacyjnej X kadencji.

  Dodano: 15.12.2011. 09:19  


  Najnowsze