• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt polskich astronomów na gali Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

  29.02.2012. 07:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Polski projekt SOLARIS będzie jednym z pięciu przedsięwzięć naukowych, które zostaną zaprezentowane w środę w Brukseli na gali z okazji 5-lecia Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Minister nauki Barbara Kudrycka cieszy się z tego wyróżnienia toruńskich naukowców, a przewodnicząca ERC prof. Helga Nowotny ma nadzieję, że polska prezentacja zachęci innych naukowców do starania się o grant ERC.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) powstała w 2007 roku w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej; jest ogólnoeuropejską organizacją, do której zadań należy stymulowanie, wspieranie i finansowanie badań naukowych.

  Obchody jubileuszu ERC odbędą się 29 lutego i 1 marca w Brukseli. Spotkają się tam m.in. przedstawiciele najważniejszych organizacji naukowych ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Brazylii, Indii i Republiki Afryki Południowej. W programie znalazło się również kilka sesji naukowych. Pięć wybranych projektów finansowanych przez ERC zostanie przedstawionych podczas gali, która odbędzie się na zakończenie pierwszego dnia konferencji.

  Znalezienie się w tym gronie to dla astronomów z toruńskiego Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN duże wyróżnienie, ponieważ zostali oni wybrani spośród 2200 innych zespołów, których prace ERC finansowała podczas swojej dotychczasowej działalności. W Brukseli polskie przedsięwzięcie przedstawi jego szef, prof. Maciej Konacki.

  Projekt SOLARIS poza grantem ERC otrzymał dofinansowanie również od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki.

  Jednym z celów projektu jest poszukiwanie planet pozasłonecznych obiegających gwiazdy podwójne. Na potrzeby tych badań toruńscy astronomowie budują sieć robotycznych teleskopów, które dzięki zlokalizowaniu ich w trzech różnych miejscach na półkuli południowej, będą pozwalały na prowadzenie obserwacji przez 24 godziny na dobę. Dwa instrumenty pracują już w RPA, a dwa kolejne zostaną uruchomione w tym roku w Australii i Argentynie.

  "ERC dotychczas przyznała granty 11 polskim naukowcom, na łączną kwotę 17 milionów euro. Chcielibyśmy jednak, aby nasze programy miały więcej uczestników z Polski" - powiedziała przewodnicząca ERC prof. Helga Nowotny portalowi Astronomia.pl. - Jestem przekonana, że prezentacja osiągnięć prof. Konackiego podczas jubileuszowej gali w Brukseli będzie dla wielu silnym sygnałem, by również wystąpić z wnioskiem o grant".

  Jak przypomniała zaś w minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, wśród naukowców, którzy otrzymali granty ERC są: prof. Tomasz Dietl z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk, prof. Andrzej Udalski - astronom z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Ryszard Horodecki, wybitny fizyk i współtwórca podstaw teoretycznych informatyki kwantowej z Uniwersytetu Gdańskiego. "Wierzę, że także dzięki wprowadzonym w naszej reformie zmianom finansowania badań, polegającym na upowszechnieniu zasad otwartej konkurencji i kultury grantowej, to grono będzie zwiększać się nie tylko systematycznie, ale i bardziej dynamicznie" - podkreśliła szefowa resortu nauki.

  Dodała, że "z wielką radością" przyjęła wiadomość o wyróżnieniu toruńskich astronomów. "Polscy naukowcy pojawiając się w grupie pięciu zespołów, które zaprezentują swoje przedsięwzięcia podczas uroczystości podsumowującej pięciolecie działalności ERC będą mieli niepowtarzalną szansę wypromować swój projekt" - oceniła.

  Z kolei prezes PAN, prof. Michał Kleiber powiedział portalowi Astronomia.pl, że jako członek pierwszej kadencji ERC, przez 5 lat zaangażowany w budowę podstaw jej funkcjonowania, z wielką satysfakcją obserwuje rosnące znaczenie Rady w systemie finansowania badań naukowych w Unii Europejskiej.

  "Korzystając z najlepszych światowych doświadczeń ERC wypełniła istniejącą od lat bolesną lukę w tym systemie - brak szerokich możliwości prowadzenia podstawowych badań naukowych finansowanych z budżetu Unii. () Trzeba mieć nadzieję, że pierwsze, niezbyt udane dla Polaków lata istnienia Rady zmobilizują nas do bardziej aktywnego uczestnictwa w jej konkursach - to fascynujące wyzwanie mogące przynieść nam bardzo wymierne korzyści badawcze" - dodał profesor.

  Na podobny problem zwrócił uwagę również prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FNP). "Niestety okazało się, że polscy naukowcy w międzynarodowej konkurencji wypadają nienajlepiej - do tej wnioskowali oni do ERC ponad pół tysiąca razy, a finansowanie przyznano tylko ośmiokrotnie w programie ERC Starting Grants, wspierającym młode, innowacyjne zespoły naukowe, i trzykrotnie w programie ERC Advanced Grants, adresowanym do doświadczonych naukowców. Biorąc pod uwagę, że ERC przyznała już ponad 2 tysiące grantów, nie jest to zadowalający wynik" - ocenił w rozmowie z portalem.

  Jego zdaniem pięciolecie ERC pokazuje, jak krótkim czasie, dobrze zorganizowana instytucja jest w stanie wywrzeć wpływ na środowisko naukowe.

  "Od początku mieliśmy świadomość, że dzięki ERC otwiera się nowa szansa dla polskich badaczy - fundusze, jakie można zdobyć w konkursach Rady pozwalają na realizację bardzo ambitnych projektów naukowych - tylko w bieżącym roku ERC rozdysponuje na granty ok. 1,5 mld euro. Należy także podkreślić wpływ ERC na to, jak działa w Polsce Narodowe Centrum Nauki, które w swoich zasadach i założeniach odzwierciedla te, charakterystyczne właśnie dla ERC" - dodał prezes FNP.

  "Kiedy zauważyliśmy w Fundacji problem zbyt małego udziału uczonych z Polski w konkursach ERC, zaczęliśmy się zastanawiać nad narzędziem wsparcia, które mogłoby ich do tego zachęcić. Chodziło nam też o to, by jak najwięcej projektów, które uzyskują finansowanie ERC, było realizowanych w Polsce. Wcześniej kilku pierwszych laureatów ERC polskiej narodowości pracowało i realizowało zwycięskie projekty za granicą. Tak powstał program Idee dla Polski, który służy właśnie temu celowi - naukowcy, którzy zdobędą ERC Starting Grant i wybiorą Polskę jako miejsce realizacji projektu badawczego, mogą dostać od Fundacji dodatkowe, maksymalnie 6-letnie subsydium. Program rozpoczął się w 2009 roku i ma już 8 laureatów. Wysokość subsydium nie jest z góry określona i zależy m.in. od charakteru projektu i czasu jego trwania. Dotychczasowi laureaci otrzymali po 640 tys. zł na pięć lat" - wyjaśnił prof. Żylicz.

  Dodał, że Fundacja stara się śledzić dalsze naukowe losy swoich laureatów. "Osiągnięcia prof. Konackiego są z pewnością wyjątkowo imponujące i jesteśmy pewni, że jeszcze niejeden raz będziemy się cieszyć z jego kolejnych sukcesów. Trzymamy kciuki za projekt SOLARIS!" - powiedział prof. Żylicz portalowi Astronomia.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) - społeczna organizacja, jednocząca naukowców - obywateli Litwy – stworzona do zaspokajania wspólnych potrzeb i celów, rozwoju nauki i sztuki, podnoszenia poziomu wykształcenia młodzieży. Stowarzyszenie zostało założone 14 kwietnia 1989 roku. Obecnie do Stowarzyszenia należy 62 członków, wśród nich 8 doktorów habilitowanych oraz 54 doktorów z różnych dziedzin nauki. W okresie 1989-1998 funkcje prezesa SNPL sprawował prof. dr hab. Romuald Brazis, w latach 1998-2011 – dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB, w 2011 prezesem został wybrany prof. dr hab. Bogusław Grużewski. Stowarzyszenie organizuje konferencje naukowe, odczyty oraz dyskusje na różne aktualne dla społeczeństwa tematy, wydaje swój Rocznik. SNPL zachęca swoich członków do zgłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji naukowych, uczestniczenia w konferencjach, pisania prac habilitacyjnych.

  Dodano: 29.02.2012. 07:47  


  Najnowsze