• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światowej sławy matematycy przyjadą do Łodzi

  08.09.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 300 uczonych z 24 krajów weźmie udział w Izraelsko-Polskim Zjeździe Matematycznym, który między 11 a 15 września odbędzie się w Łodzi. Jest to największa taka impreza organizowana w Łodzi w ostatnich 20 latach i najważniejsza konferencja poświęcona królowej nauk organizowana w Polsce w tym roku.

  Spotkanie jest wspólną inicjatywą Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM) i Izraelskiej Unii Matematycznej (IMU), organizowane przez całe łódzkie środowisko matematyczne z Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej.

   

  "Powierzenie UŁ i łódzkim matematykom realizacji tak prestiżowego zadania jest uznaniem znaczenia łódzkiego środowiska matematycznego, a także wielką szansą na zaprezentowanie Łodzi jako silnego ośrodka uniwersyteckiego o międzynarodowym znaczeniu" - podkreśla rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz Boruszczak.

  Jak informuje, w obradach weźmie udział ponad 300 uczestników z ponad 100 ośrodków naukowych, reprezentujących 24 kraje i 5 kontynentów.

  Uczestnicząc zjazdu należą do ścisłej czołówki światowej nauki. Profesor Elon Lindenstrauss z Jerozolimy, który będzie jednym z mówców plenarnych spotkania (zajmuje się teorią ergodyczną i jej zastosowaniem w teorii liczb), otrzymał w roku 2010 Medal Fieldsa - matematyczny odpowiednik Nagrody Nobla przyznawany co cztery lata.

  Wykłady plenarne wygłoszą również: prof. Noga Alon z Tel Avivu, prof. Gady Kozma, prof. Stanisław Kwapień, prof. Mariusz Lemańczyk, prof. Tomasz Łuczak, prof. Simeon Reich i prof. Agata Smoktunowicz. "Osoby te są laureatami wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, jest wśród nich troje laureatów nagrody Europejskiego Towarzystwa Matematycznego" - wyjaśnia Boruszczak.

  Obrady Zjazdu toczyć się będą w 19 sekcjach tematycznych obejmujących niemal wszystkie dziedziny współczesnej matematyki. Każdej z nich przewodniczyć będzie po jednym matematyku z Polski i Izraela. Wśród współprzewodniczących znajdzie się wiele wybitnych postaci, członków akademii nauk obu krajów, a także młodych obiecujących naukowców.

  Organizacją Zjazdu zajmuje się grono matematyków łódzkich pod przewodnictwem dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ prof. Ryszarda Pawlaka. Gospodarzem Zjazdu jest Uniwersytet Łódzki, na terenie którego odbywać się będą wszystkie wykłady i obrady.

  W trakcie Zjazdu zostaną wręczone nagrody za osiągnięcia naukowe: nagroda PTM im. Stefana Banacha, nagroda im. Samuela Dickeina, nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego, nagroda dla młodych matematyków oraz wspólna nagroda Ericpol Telecom wraz z PTM - International Stefan Banach Prize, za pracę doktorską. "Jesteśmy dumni z faktu, że Nagrodę PTM im. Stefana Banacha odbierze łódzki naukowiec prof. Adam Paszkiewicz z UŁ" - podkreśla rzecznik uczelni.

  W czasie Zjazdu rozstrzygnięty zostanie też Konkurs Prac Uczniowskich z Matematyki, organizowany przez miesięcznik Delta wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW pod patronatem PTM.

  Wszystkie informacje o Zjeździe dostępne są na stronie http://imuptm.math.uni.lodz.pl.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Banacha 22 w Łodzi. Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Koszyckiej został założony 21 lipca 1969 roku przez prof. Františka Poliaka, który był również pierwszym dziekanem tego wydziału (w latach 1969-1972). Obecnie (2012) dziekanem Wydziału jest prof. Liberios Vokorokos.

  Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego: Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego jest przyznawana za osiągnięcia naukowe z matematyki osobom które nie ukończyły 30 lat i jest uważana za najbardziej prestiżową z polskich nagród dla młodych matematyków. Nagroda została ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską (córkę Kazimierza Kuratowskiego), Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza - nagroda przyznawana przez Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę, ustanowioną w 1987 roku, początkowo przyznawano jednej osobie rocznie. Od 2001 wprowadzono podział na nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w kategorii nauk humanistycznych. Pomysłodawcami nagrody byli prezydent miasta Kazimierz Rynkowski oraz prof. Robert Szewalski. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się rokrocznie 28 stycznia w rocznicę urodzin Jana Heweliusza

  Nagroda Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki jest nagrodą z matematyki, przyznawaną wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemieckie Towarzystwo Matematyczne za "wybitny wkład matematyczny, który posiadł znaczące zastosowania poza matematyką". Nazwa nagrody pochodzi od imienia niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. Po raz pierwszy została wręczona w 2006 roku. Wręczana jest co cztery lata na Międzynarodowym Kongresie Matematyków. Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber.

  Acta Angiologica – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Janusz Siebert. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Wanda Horst-Sikorska.

  prof. Paweł Strzelecki (ur. 1963 r. w Warszawie) – polski matematyk (specjalność: równania różniczkowe cząstkowe), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzator matematyki i tłumacz. W latach 2005-2008 prodziekan ds. studenckich. Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW. Członek Zarządu Głównego PTM.

  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya. Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wyodrębnił się z Wydziału Fizyki i Chemii 1 października 2007 roku. Wcześniej wchodził w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1951-1996) oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (do 1951 roku). Jego siedziba znajduje się przy ul. Tamka 12 w Łodzi.

  Jan Antoni Kubarski (ur. 1950 w Łodzi, zm. 8 czerwca 2013 w Łodzi) – polski matematyk, prof. dr hab. nauk matematycznych, specjalista w zakresie geometrii, geometrii różniczkowej i topologii różniczkowej, profesor nadzwyczajny oraz prodziekan ds. nauki Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Rafał Mieczysław Stobiecki (ur. 11 marca 1962 w Łodzi) – polski historyk, prof. dr hab. nauk historycznych, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.

  Polski Przegląd Neurologiczny – to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Roman Mazur.

  Dodano: 08.09.2011. 00:25  


  Najnowsze