• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Chorzowie zainaugurowano międzynarodową olimpiadę astronomiczną

  26.08.2011. 20:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Niemal 140 uczniów z 27 krajów przyjechało do Chorzowa na V Międzynarodową Olimpiadę z Astronomii i Astrofizyki. Imprezę oficjalnie zainaugurował w piątek sekretarz olimpiady dr Chatief Kunjaya z Indonezji. Zwycięzców poznamy 3 września.  Międzynarodowa olimpiada astronomiczna jest organizowana po raz piąty, ale po raz pierwszy odbywa się w Europie. "Polska od 2006 roku pełni istotną rolę w organizacji wszystkich olimpiad" - powiedział badacz kwazarów dr Kunjaya podczas piątkowych uroczystości w chorzowskim Teatrze Rozrywki.

  Idea organizowania międzynarodowej olimpiady narodziła się w 2006 roku w Bangkoku wśród naukowców reprezentujących Indonezję, Tajlandię, Iran, Chiny i Polskę. Jej celem jest popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród najzdolniejszej młodzieży całego świata.

  W olimpiadzie mogą wziąć udział maksymalnie 5-osobowe drużyny uczniów, którzy nie ukończyli 19 lat. Towarzyszyć im może maksymalnie dwóch liderów-opiekunów, którymi są często laureaci poprzednich olimpiad.

  Polska jako gospodarz imprezy mogła wystawić dwie drużyny. Są to uczniowie, którzy zajęli 10 pierwszych miejsc w krajowych zmaganiach. "Jestem przekonany, że poziom olimpiady będzie bardzo wysoki, a zadania trudne. Dla nas największą konkurencją są Indie, bo podobnie jak my, też często są w czołówce każdej edycji" - powiedział jeden z polskich młodych astronomów, Maksymilian Sokołowski z Krosna.

  Poprzednie edycje olimpiady odbyły się w Tajlandii, Indonezji, Iranie oraz Chinach. Teraz przyszła kolej na Polskę. W tej edycji imprezy bierze udział 30 drużyn z 27 krajów. To rekord, bo do poprzedniej, 4. edycji zgłosiły 23 drużyny. O medale będzie walczyć prawie 140 uczniów, m.in. z Bangladeszu, Brazylii, Indii, Iranu, Kazachstanu, Korei Południowej, Portugalii, Sri Lanki, Ukrainy.

  W sobotę rozpoczną się pierwsze zmagania w Planetarium Śląskim w Chorzowie i równolegle w Katowicach. Zanim do tego dojdzie, koordynatorzy imprezy odbiorą uczniom telefony komórkowe, żeby nie mogli się z nikim kontaktować.

  Zawodnicy będą musieli się wykazać ogromną wiedzą teoretyczną, a także umiejętnościami prowadzenia obserwacji astronomicznych w ramach zmagań drużynowych oraz indywidualnych.

  W ramach zawodów drużynowych uczniowie będą musieli zespołowo rozwiązać 5 zadań w wyznaczonym czasie. Z myślą o rywalizacji indywidualnej przygotowano 18 zadań o różnym stopniu trudności, nie zabraknie również poleceń oceniających umiejętności praktyczne.

  "Jeden z etapów będzie polegał m.in. na obserwacji nieba nocą i analizie pomiarów. Natomiast za dnia sprawdzimy, jak młodzi astronomowie radzą sobie pod sztucznym niebem planetarium" - tłumaczył wicedyrektor Planetarium Śląskiego oraz koordynator olimpiady Stefan Janta.

  Komitet olimpiady tworzą liderzy z zespołów z wszystkich krajów, którzy czuwają nad kształtem zadań na olimpiadzie i tłumaczą je na języki uczestników. Nad przebiegiem zawodów czuwają także sędziowie rekrutujący się z członków komitetu głównego krajowej olimpiady astronomicznej. Polski sztab - Komitet Główny Krajowej Olimpiady Astronomicznej, któremu będzie przewodniczyć prof. Jerzy M. Kreiner - będzie obradował w Krakowie. W roli obserwatorów wystąpią przedstawiciele Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

  Olimpiada została sfinansowana z budżetu województwa śląskiego, który przeznaczył na nią 1 mln zł oraz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które wyasygnowało na ten cel 610 tys. zł.

  Polscy reprezentanci podczas 4 ostatnich edycji zdobyli łącznie 4 złote medale, 7 srebrnych, 1 brązowy, 6 wyróżnień oraz 3 nagrody specjalne.

  Zmagania olimpijczyków będzie można śledzić na stronie http://www.ioaa2011.pl/live/. 

  PAP - Nauka w Polsce

  ktp/ agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada astronomiczna – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Jerzy Kreiner z Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. Olimpiada języka łacińskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku 1982. Przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Organizatorem zawodów jest Polskie Towarzystwo Filologiczne – Societas Philologa Polonorum. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Marian Szarmach z Katedry Filologii Klasycznej UMK. Jej uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością przekładu tekstu łacińskiego na język polski, znajomością gramatyki łacińskiej oraz lektury obowiązkowej i dodatkowej.

  Międzynarodowa olimpiada filozoficzna (ang. International Philosophy Olympiad, IPO) — międzynarodowa olimpiada przedmiotowa dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana co roku w maju przez jeden z uczestniczących w niej krajów. Po raz pierwszy odbyła się w 1993 roku w Bułgarii. W latach 1997 i 2005 Olimpiady odbywały się w Warszawie. Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe (MOP) są grupą corocznych konkursów z różnych dziedzin nauki, w których udział biorą uczniowie z całego świata. Podczas Narodowej Olimpiady Przedmiotowej z każdego kraju biorącego udział najlepszych 4-6 uczniów kwalifikuje się do finałów Międzynarodowej Olimpiady. Obecnie istnieje 12 MOPów:

  Olimpiada chemiczna – coroczny konkurs organizowany od 1954 roku zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Chociaż olimpiada jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, to mogą w niej brać udział również uczniowie klas gimnazjalnych. Stanowi też krajowe eliminacje na międzynarodową olimpiadę chemiczną. W skład drużyny na olimpiadę międzynarodową wchodzą 4 osoby – zwycięzca i 3 osoby które uzyskały najwięcej punktów obliczonych według wzoru L = 3NIII + NII + Pm + Pl + Pw, gdzie L to całkowita liczba punktów, N - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi uzyskanemu odpowiednio w III i II etapie, Pm – punkty za medalowe miejsce w poprzednich olimpiadach międzynarodowych (20 punktów za każdy medal), Pl – punkty za tytuł laureata w poprzednich olimpiadach (20 punktów za każdy tytuł), Pw – punkty za tytuł wyróżnionego w poprzednich olimpiadach (10 punktów za każdy tytuł). Olimpiada historyczna – olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974 roku, od trzydziestej edycji przez Polskie Towarzystwo Historyczne, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wytypowanych zdolniejszych uczniów z gimnazjum. Zakres tematyczny olimpiady wykracza znacznie poza program szkolny, bowiem ma ona na celu wyłonienie najlepszych uczniów rokujących duże umiejętności historyczne. Od 2007 roku jej integralną częścią jest konkurs pn. parlamentaryzm.

  Olimpiada biologiczna – ogólnopolski konkurs biologiczny przeprowadzany od 1971 roku, który jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zainteresowani biologią. Jest on organizowany przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, wraz z komitetami okręgowymi. Głównym celem olimpiady jest zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania biologią i pomoc szczególnie uzdolnionym uczniom w podjęciu studiów na wybranym kierunku. Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (szczecińska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1996/1997 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Początkowa funkcjonowała jako olimpiada zachodniopomorska, jednak w 2000 uzyskała status olimpiady ogólnopolskiej.

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów.

  Olimpiada fizyczna – jedna z polskich olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W chwili obecnej zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim. Pięciu najlepszych zawodników bierze udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej. Dawniej olimpiada składała się z czterech etapów: przedwstępnego, wstępnego, okręgowego i ogólnopolskiego.

  Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (pułtuska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od 2003 roku. W latach 2000-2002 organizator przeprowadził dwie edycje Konkursu Wiedzy o Europie, a 18 lipca 2002 r. w drodze konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uzyskał zgodę na organizację olimpiady w latach kolejnych. Olimpiada Geograficzna – polska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974, a w latach 1991–2010 jako Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna (czyli olimpiada wiedzy o morzu). Z inicjatywą jej założenia wystąpiła prof. Anna Dylikowa, która aż do swojej tragicznej śmierci w 2000 pozostawała przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. Obecnie funkcję tę sprawuje prof. Teresa Madeyska. W latach 1991 – 2010 dwa pierwsze etapy obu olimpiad pozostawały wspólne, na III etapie przeprowadzane były osobne zawody, uczniowie zakwalifikowani do III etapu mogli brać udział w obu olimpiadach i uzyskać podwójne tytuły. Finaliści i laureaci stopnia centralnego byli zwolnieni z pisania egzaminu maturalnego z geografii i posiadali przywileje przy rekrutacji na niektóre kierunki studiów (byli przyjmowani poza kolejnością).

  Dodano: 26.08.2011. 20:47  


  Najnowsze