• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W czerwcu uroczyste obchody Międzynarodowego Roku Chemii

  28.01.2011. 00:06
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rok 2011 to Międzynarodowy Rok Chemii, a w Polsce także Rok Marii Skłodowskiej-Curie. Z tej okazji polskie środowisko chemików przygotowuje w Warszawie na początku czerwca dwudniowe obchody. Główne uroczystości związane z Międzynarodowym Rokiem Chemii zorganizuje kilkanaście instytucji naukowych i badawczych z całego kraju. Obchody odbędą się 2 i 3 czerwca w Instytutach Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) i Chemii Organicznej PAN (IChO PAN) w Warszawie.

  W pierwszym dniu zaplanowano spotkania przedstawicieli świata nauki i przemysłu. "Chemia jest dziś wiodącą dziedziną nauki w Polsce. Chcemy zaprezentować naszym gościom, jak wielki potencjał tkwi w środowisku polskich chemików" - uzasadnia prof. dr hab. Robert Hołyst z IChF PAN.

  Drugi dzień obchodów będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Do ich dyspozycji zostaną oddane pawilony wystawiennicze organizatorów i sponsorów, gdzie będzie można zapoznać się z różnorodnością i bogactwem zagadnień współczesnej chemii. Na ten dzień zaplanowano także wiele dodatkowych atrakcji, m.in. pokazy szczególnie efektownych doświadczeń w ramach pikniku chemicznego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

  Międzynarodowy Rok Chemii 2011 ustanowiony trzy lata temu przez Organizację Narodów Zjednoczonych na wniosek UNESCO i Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej, ma zwrócić uwagę opinii publicznej na świecie na wkład chemii w rozwój ludzkości i kluczową rolę tej dziedziny wiedzy dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Celem obchodów jest także podkreślenie znaczenia chemii w rozwiązywaniu globalnych wyzwań cywilizacyjnych, zwiększenie zainteresowania młodzieży tematyką chemiczną oraz stymulowanie współpracy między instytucjami naukowymi i badawczymi.

  Hasło organizowanych w Warszawie obchodów brzmi: "Wiodąca rola chemii w rozwoju cywilizacyjnym". Jak tłumaczy IChF PAN w komunikacie, wybrano je, ponieważ zjawiska i reakcje chemiczne mają decydujący wpływ na środowisko człowieka i jego samego.

  "Reakcje zachodzą w warunkach naturalnych, ale są także fundamentalnymi procesami w wielu zastosowaniach przemysłowych o kluczowym znaczeniu, np. w produkcji żywności, leków, paliw. W istocie my sami jesteśmy wielkimi fabrykami chemicznymi - bez reakcji chemicznych nie mogłyby istnieć ludzie, zwierzęta ani nawet pojedyncze komórki. Zrozumienie zjawisk chemicznych z naszego otoczenia ma więc kluczowe znaczenie, a umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce decyduje o poziomie życia współczesnego człowieka" - czytamy w komunikacie.

  W Polsce Międzynarodowy Rok Chemii 2011 zbiega się z Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, uchwalonym decyzją Sejmu dla uświetnienia setnej rocznicę przyznania najsłynniejszej polskiej uczonej drugiej Nagrody Nobla, za odkrycie pierwiastków polonu i radu.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Międzynarodowy Rok Chemii 2011 (ang. International Year of Chemistry 2011), IYC 2011 – rok proklamowany 63. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 19 grudnia 2008 roku. Koordynatorami obchodów są: UNESCO oraz Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), zaś hasłem: Chemia – nasze życie, nasza przyszłość.

  Międzynarodowy Rok Chemii 2011 (ang. International Year of Chemistry 2011), IYC 2011 – rok proklamowany 63. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 19 grudnia 2008 roku. Koordynatorami obchodów są: UNESCO oraz Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), zaś hasłem: Chemia – nasze życie, nasza przyszłość.

  Instytut Chemii Organicznej PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Tematyka badań w IChO jest skoncentrowana wokół problemów współczesnej chemii organicznej. Jednostka posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (w skrócie IChF PAN) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Obecnie tematyka badań w IChF jest skoncentrowana wokół aktualnych problemów fizykochemii. Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

  Chemia bioorganiczna – dyscyplina naukowa łącząca ze sobą elementy chemii organicznej oraz biochemii. Podstawową różnicą pomiędzy chemią bioorganiczną a biochemią są cele tych dwóch dyscyplin naukowych. Biochemia (a także pokrewne nauki, takie jak biologia molekularna) koncentruje się na wykorzystaniu chemii w celu zrozumienia procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Natomiast głównym celem chemii bioorganicznej jest wykorzystanie zdobyczy chemii organicznej w celu tworzenia nowych biomolekuł (lub modyfikacji już istniejących).

  Chemia bioorganiczna – dyscyplina naukowa łącząca ze sobą elementy chemii organicznej oraz biochemii. Podstawową różnicą pomiędzy chemią bioorganiczną a biochemią są cele tych dwóch dyscyplin naukowych. Biochemia (a także pokrewne nauki, takie jak biologia molekularna) koncentruje się na wykorzystaniu chemii w celu zrozumienia procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Natomiast głównym celem chemii bioorganicznej jest wykorzystanie zdobyczy chemii organicznej w celu tworzenia nowych biomolekuł (lub modyfikacji już istniejących).

  Władysław Rajmund Leppert ( ur. 25 grudnia 1848 w Łącku, zm. 1920) - polski chemik i przemysłowiec. Prowadził badania w dziedzinie chemii organicznej oraz technologii chemicznej. Był współzałożycielem fabryki farb i lakierów w Helenówku koło Warszawy w 1879 roku. Był także jednym z założycieli pierwszego polskiego chemicznego czasopisma naukowego "Chemik Polski". Interesował się historycznym rozwojem chemii w Polsce. Napisał pracę Rys rozwoju chemii w Polsce do roku 1830.

  Dodano: 28.01.2011. 00:06  


  Najnowsze