• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Polsce rozpoczyna się międzynarodowa olimpiada astronomiczna

  24.08.2011. 23:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  W czwartek rozpocznie się w Chorzowie V Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki. Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem tej imprezy. Zawody potrwają do 4 września.


  W konkursie weźmie udział 31 drużyn z 29 krajów, czyli łącznie 151 zawodników oraz 73 liderów i obserwatorów. Po raz pierwszy w historii reprezentowane będą wszystkie zamieszkałe kontynenty. Na liście zgłoszonych krajów znajdują się: Bangladesz, Białoruś, Boliwia, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Kolumbia, Chorwacja, Czechy, Egipt, Grecja, Węgry, Indie, Indonezja, Iran, Kazachstan, Korea Południowa, Litwa, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Singapur, Słowacja, Sri Lanka, Tajlandia, Turcja, Ukraina oraz Polska.

  Organizatorem międzynarodowych zawodów jest Planetarium Śląskie w Chorzowie, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Zawody będą odbywać się w trzech miastach: Chorzowie, Katowicach oraz Krakowie. Na uczestników czekają do wykonania zadania sprawdzające wiedzę teoretyczną, a także umiejętności prowadzenia obserwacji astronomicznych.

  Olimpiada została dofinansowana dotacją z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 1 miliona złotych oraz środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 610 tysięcy złotych. Wśród fundatorów nagród jest m.in. Europejskie Obserwatorium Południowe ESO, organizacja prowadząca badania astronomiczne w obserwatoriach na półkuli południowej, zrzeszająca kraje europejskie.

  Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki odbywa się po raz piąty. Jej idea narodziła się w Bangkoku w 2006 roku. Poprzednie edycje odbyły się w Tajlandii, Indonezji, Iranie oraz Chinach.

  W zawodach biorą udział maksymalnie pięcioosobowe drużyny złożone z uczniów szkół ponadgimnazjalnych (do 19 lat) z dwoma opiekunami (zwanymi liderami). Liderzy z zespołów z wszystkich krajów tworzą komitet olimpiady czuwają nad kształtem zadań na olimpiadzie i tłumaczą je na języki uczestników. Nad całością czuwają dodatkowo obserwatorzy oraz sędziowie. Prezydentem Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki jest prof. Bonnrucksar Soonthornthum z Tajlandii, natomiast Sekretarzem dr Chatief Kunjaya z Indonezji.

  Więcej informacji o olimpiadzie można znaleźć na witrynie internetowej www.ioaa2011.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  ast/ ula/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada astronomiczna – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Jerzy Kreiner z Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Międzynarodowa olimpiada filozoficzna (ang. International Philosophy Olympiad, IPO) — międzynarodowa olimpiada przedmiotowa dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana co roku w maju przez jeden z uczestniczących w niej krajów. Po raz pierwszy odbyła się w 1993 roku w Bułgarii. W latach 1997 i 2005 Olimpiady odbywały się w Warszawie. Olimpiada chemiczna – coroczny konkurs organizowany od 1954 roku zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Chociaż olimpiada jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, to mogą w niej brać udział również uczniowie klas gimnazjalnych. Stanowi też krajowe eliminacje na międzynarodową olimpiadę chemiczną. W skład drużyny na olimpiadę międzynarodową wchodzą 4 osoby – zwycięzca i 3 osoby które uzyskały najwięcej punktów obliczonych według wzoru L = 3NIII + NII + Pm + Pl + Pw, gdzie L to całkowita liczba punktów, N - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi uzyskanemu odpowiednio w III i II etapie, Pm – punkty za medalowe miejsce w poprzednich olimpiadach międzynarodowych (20 punktów za każdy medal), Pl – punkty za tytuł laureata w poprzednich olimpiadach (20 punktów za każdy tytuł), Pw – punkty za tytuł wyróżnionego w poprzednich olimpiadach (10 punktów za każdy tytuł).

  Olimpiada fizyczna – jedna z polskich olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W chwili obecnej zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim. Pięciu najlepszych zawodników bierze udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej. Dawniej olimpiada składała się z czterech etapów: przedwstępnego, wstępnego, okręgowego i ogólnopolskiego. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów.

  Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. Olimpiada języka łacińskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku 1982. Przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Organizatorem zawodów jest Polskie Towarzystwo Filologiczne – Societas Philologa Polonorum. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Marian Szarmach z Katedry Filologii Klasycznej UMK. Jej uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością przekładu tekstu łacińskiego na język polski, znajomością gramatyki łacińskiej oraz lektury obowiązkowej i dodatkowej.

  Olimpiada wiedzy technicznej – olimpiada przedmiotowa powołana w 1974 roku z inicjatywy Muzeum Techniki NOT oraz ZHP. Olimpiada skierowana do uczniów szkół średnich (ponadgimnazjalnych) i rozgrywana w dwóch grupach: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (szczecińska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1996/1997 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Początkowa funkcjonowała jako olimpiada zachodniopomorska, jednak w 2000 uzyskała status olimpiady ogólnopolskiej.

  Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – coroczna olimpiada przedmiotowa, przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów,
  przy współpracy z:

  Olimpiada o losach Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku – polska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – polska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Międzynarodowa olimpiada matematyczna (ang. International Mathematical Olympiad, IMO) – coroczny konkurs matematyczny dla uczniów szkół średnich (lub młodszych, np. Terence Tao). Jest najstarszą międzynarodową olimpiadą przedmiotową.

  Dodano: 24.08.2011. 23:33  


  Najnowsze