• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Warszawie seminarium dla nauczycieli fizyki nt. projektu Hands-On Universe

  30.11.2010. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O istocie europejskiego projektu Hands-On Universe i szczegółach realizacji w Polsce będzie mówił 8 grudnia w Warszawie jego krajowy koordynator, dr hab. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

  Hands-On Universe to projekt interaktywnego nauczania astronomii w szkołach, od kilku lat realizowany w Europie. Skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy uczestniczą w programie szkół pilotażowych.

  Projekt bazuje na rzeczywistych obserwacjach dokonywanych przez uczniów, mających między innymi dostęp do sieci automatycznych teleskopów sterowanych przez internet. Obserwacje te mogą być sterowane z klasy za pomocą specjalnego oprogramowania przeznaczonego dla uczniów.

  W projekcie finansowanym w części ze środków unijnych, a w części m.in. przez Uniwersytet Piotra i Marii Curie w Paryżu bierze także udział Polska.

  Wykład na temat projektu będzie główną częścią seminarium dla nauczycieli fizyki, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UW przy ul. Smyczkowej 3/5 w Warszawie.

  W drugiej części spotkania Anna Maksimowska, nauczycielka fizyki z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Bema w Ostrołęce opowie o wprowadzanych przez siebie w szkole innowacjach pedagogicznych, a Elżbieta Kawecka, nauczyciel-konsultant z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie podzieli się wiedzą na temat badania ruchu metodą wideopomiarów.

  Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyki Fizyki jest organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i wspomagane przez Wydział Fizyki UW oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwo Fizycznego.

  Spotkania odbywają się raz w miesiącu, a ich terminy i tematy można sprawdzić na stronie: www.ptf.fuw.edu.pl

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pracownia dydaktyki fizyki (Pdf) to przedmiot nauczania, którego celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli fizyki do poprawnego wykonywania doświadczeń dydaktycznych na lekcjach. Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku.

  Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Fizyki i Astronomii UWr.

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii. Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej został utworzony w 1999 r. z istniejącego Instytutu Fizyki przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Znajduje się na terenie centralnym uczelni przy ul. Koszykowej 75.

  Lech Mankiewicz – polski astronom i fizyk, popularyzator nauk przyrodniczych. W roku 2011 został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem im. Włodzimierza Zonna za wyjątkowy wkład w upowszechnianie wiedzy astronomicznej oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom polskich szkół prowadzenie własnych regularnych obserwacji astronomicznych w ramach programu „Hands-On Universe”. Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN od 2006, aktywny w Khan Academy. Zakład Optyki Atomowej – (w skrócie ZOA) zakład w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS) UJ. Powstał w 1962 roku. W 2003 roku wydzielił się z ZOA Zakład Fotoniki.

  Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez ministra edukacji narodowej. Powstał 1 stycznia 2010 r. (z połączenia dwóch jednostek MEN) na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

  Medal Oersteda - nagroda przyznawana od 1936 przez Amerykańskie Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki (AAPT) za nauczanie fizyki.

  Iwo Białynicki-Birula (ur. 14 czerwca 1933 r. w Warszawie) – polski fizyk teoretyk, jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje od 1 września 2007 r. po podziale Wydziału Matematyczno-Fizycznego na dwie jednostki: Wydział Fizyki i Wydział Matematyki i Informatyki.

  Feynmana wykłady z fizyki – zapis wykładów wygłoszonych przez Richarda Feynmana dla studentów fizyki I i II roku na Caltechu (Kalifornijskim Instytucie Techniki) w latach 1961-1964. Publikacja ta została opracowana przez Feynmana, Roberta Leightona i Matthew Sandsa.

  Dodano: 30.11.2010. 00:11  


  Najnowsze