• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbliża się międzynarodowa konferencja Hevelius 2011 w Gdańsku

  30.08.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jest już znany program najważniejszego naukowego wydarzenia Roku Heweliusza 2011. Międzynarodowa konferencja, która ma uczcić 400-setną rocznicą urodzin słynnego astronoma, odbędzie się w Gdańsku między 15 i 18 września.

  W spotkaniu "Hevelius 2011" wezmą udział naukowcy z całego świata (Belgii, Francji, Holandii, Łotwy, Niemiec, Polski, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch) zajmujący się historią nauki i kultury XVII stulecia. Podczas kilku sesji tematycznych wygłoszą ponad 20 wykładów dotyczących życia Jana Heweliusza, jego związków z nauką europejską, historii astronomii w jego epoce oraz środowiska gdańskiego, w którym działał astronom.

   

  Opublikowany właśnie program konferencji został uzupełniony o zestawienie streszczeń wszystkich wystąpień. W abstrakcie pierwszego wykładu, który 15 września wygłosi prof. Robert Alan Hatch z University of Florida, można przeczytać o Heweliuszu, jako o "księciu astronomów", który uczynił z Gdańska ośrodek badań astronomicznych i tak jak wcześniej Tycho Brahe zbudował "naukową machinę" do zdobywania wiedzy o ciałach niebieskich. Wystąpienie to będzie dotyczyło m.in. republiki listów, czyli sieci uczonych informujących się nawzajem o postępach badań za pomocą intensywnie prowadzonej korespondencji.

  W zestawieniu zostało również zamieszczone streszczenie wykładu dr. Jarosława Włodarczyka z Instytut Historii Nauki PAN, który jest jednym z głównych organizatorów konferencji. Włodarczyk zaprezentuje prace Heweliusza dotyczące optycznej libracji Księżyca. Gdański astronom jako pierwszy przedstawił jej efekty, m.in. w dziele "Selenographia: sive, Lunae descriptio" z 1647 roku, a później w traktacie "De motu Lunae libratorio" (rok 1654).

  Wystąpienia konferencyjne nie ograniczą się wyłącznie do astronomicznej działalności Heweliusza.

  Badaczki z Niemiec i Szkocji sporo miejsca poświęcą analizie stworzonego przez gdańskiego uczonego wizualnego języka astronomii, będą więc poruszały się na granicy między nauką a sztuką. A na jednej z konferencyjnych sesji podjęta zostanie próba naszkicowania szerszego filozoficznego tła, towarzyszącego gdańskiej nauce w XVII stuleciu - łącznie z problematyką wielości światów pozaziemskich. Zostaną też przedstawione rezultaty wykorzystania nowoczesnych metod graficznych do trójwymiarowych rekonstrukcji obserwatorium Heweliusza, wzniesionego na dachach jego trzech kamienic.

  Pełen program spotkania wraz ze wszystkimi streszczeniami można pobrać ze strony http://www.astronomia.pl/hevelius2011.pdf

  Konferencja jest organizowana przez Polską Akademię Nauk, Bibliotekę Gdańską oraz Instytut Historii Nauki PAN. Honorowy patronat nad spotkaniem sprawują: prezydent Bronisław Komorowski, prezes PAN prof. Michał Kleiber i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, a patronem medialnym konferencji jest Polski Portal Astronomiczny - Astronomia.pl.

  PAP - Nauka w Polsce

   

  ast/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza - nagroda przyznawana przez Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę, ustanowioną w 1987 roku, początkowo przyznawano jednej osobie rocznie. Od 2001 wprowadzono podział na nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w kategorii nauk humanistycznych. Pomysłodawcami nagrody byli prezydent miasta Kazimierz Rynkowski oraz prof. Robert Szewalski. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się rokrocznie 28 stycznia w rocznicę urodzin Jana Heweliusza Pomniki Jana Heweliusza – dwa pomniki polskiego astronoma Jana Heweliusza na gdańskim Starym Mieście i jeden na osiedlu Przymorze Małe. Piotr Krüger (1580-1639) – gdański astronom i matematyk. Urodził się w Królewcu i tam pobierał pierwsze nauki. Następnie kontynuował je w Gdańsku. W 1600 roku wyjechał do Pragi celem nawiązania kontaktów z Tychonem Brahem. Tam spotkał się z Keplerem, z którym prowadził korespondencję. Kolejne studia odbył w Lipsku i Wittenberdze. W 1606 roku uzyskał tytuł magistra filozofii. Po powrocie w 1609 roku nauczał matematyki i poetyki w Gdańskim Gimnazjum Akademickim; nauczyciel Jana Heweliusza. Autor rozpraw z astronomii i trygonometrii i konstruktor przyrządów astronomicznych. Był jednym z pierwszych astronomów w Polsce, którzy otwarcie opowiedzieli się za heliocentryczną teorią Kopernika.

  Selenographia: sive Lunae descriptio (Selenografia: lub opisanie Księżyca) – książka autorstwa Jana Heweliusza, wydana w 1647 roku.
  Gdańsk – jeden z sześciu okręgów historycznych w Gdańsku. Na tym obszarze znajduje się dawne oraz współczesne centrum miasta. 16 września 1994 roku historyczny Gdańsk (w zasięgu obwarowań z XVII wieku) został wpisany na listę Pomników historii.

  Gdański Areopag – cykl dyskusji, konferencji, seminariów i koncertów, organizowanych w Gdańsku w latach od 2008 do 2012 przez Forum Dialogu Gdański Areopag, Duszpasterstwo Dziennikarzy oraz Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, podczas których poruszane były tematy etyczne i religijne. Spotkaniom towarzyszyły wystawy, prezentacje oraz akcje charytatywne. Hotel Gdańsk Stare Miasto, dawniej Hotel Hevelius Gdańsk i Hotel Heweliusz – najwyższy hotel w Gdańsku. Właścicielem budynku jest firma Orbis Grupa Hotelowa. Wieżowiec położony jest na Starym Mieście. Z jego okien rozciąga się widok na starą zabudowę historycznego Gdańska oraz Zatokę Gdańską. Sam budynek widoczny jest ze Starego Miasta, terenów stoczniowych i Fortów.

  Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego – park technologiczny powstały w 2006 r. Założycielem i właścicielem GPN-T jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. GPN- To ośrodek badawczy, mieszczący się w centrum Gdańska, współpracujący z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Gdańskie Towarzystwo Naukowe – założone w roku 1922 jako Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku z inicjatywy Polonii Gdańskiej i działało do roku 1939. Po wojnie reaktywowane w roku 1945, a pod obecną nazwą działa od roku 1956. Obecnie ma 5 wydziałów i wydaje m.in. Rocznik Gdański i Acta Biologica. Obecnie prezesem jest Jerzy Błażejowski.

  Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą Gdańsku rozpoczęła swoją działalność na mocy wpisu do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) pod nr. 244 od roku 2002. Do końca 2011 r. szkoła działała pod nazwą "Gdańska Wyższa Szkoła Administracji". W 2013 nastąpiło połączenie uczelni niepublicznych, poprzez włączenie Mazurskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Ełku do Gdańskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku.

  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego powstało z przekształconego Działu Wydawniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku wraz z powołaniem Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku. Oficyna zajmuje się przede wszystkim wydawaniem podręczników akademickich, rozpraw, monografii oraz publikacji ciągłych i dokumentacyjnych ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych działalnością badawczą i dydaktyczną Uniwersytetu Gdańskiego. Jest najstarszą i największą oficyną wydawniczą działającą w Trójmieście i w całym regionie Polski Północnej. W ciągu 30 lat działalności wydała ponad 2 200 tytułów o łącznym nakładzie bliskim miliona egzemplarzy.

  Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec Gdańsk – polski klub hokejowy z Gdańska, do 2011 roku występujący w rozgrywkach hokejowej ekstraligi PLH. Nowy klub w Gdańsku działa od 2012 roku pod nazwą KH Gdańsk. Instytut Sztuki Wyspa (IS Wyspa) – założony w 2004 roku i prowadzony przez Fundację Wyspa Progress w Gdańsku, ulokowany na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej. Instytut Sztuki Wyspa jest pierwszą w Polsce niekomercyjną instytucją o międzynarodowym profilu zajmującą się zagadnieniami współczesnej kultury artystycznej prowadzoną przez organizację pozarządową. Działalność Instytutu opiera się na organizowaniu wystaw, warsztatów, konferencji, festiwali, a także publikacjach. W 2007 w Instytucie, pod nazwą Wyspa & Revolver otwarto klubo-księgarnię wydawnictw poświęconych sztuce współczesnej.

  Medal Bohdana Paczyńskiego - nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki. Mogą ją otrzymać naukowcy polscy oraz zagraniczni. Nagroda została ustanowiona podczas zjazdu PTA w Gdańsku, który odbył się w dniach od 11 do 14 września 2011 r. Po raz pierwszy nagrodę przyznano podczas zjazdu PTA w Warszawie, który odbył się w dniach 11-14 września 2013 r. Pierwszym laureatem został profesor Martin Rees. Sparkasse der Hansestadt Danzig (Kasa Oszczędności Hanzeatyckiego Miasta Gdańska) – działający w Gdańsku w latach 1907-1945 bank o kapitale gdańskim, mieszkańców Gdańska.

  Instytut Budownictwa Wodnego PAN (IBW PAN) - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk założony w 1953 roku w Gdańsku. Jego misją jest zastosowanie metod technicznych badań podstawowych i rozwój technologii gospodarczego korzystania z wód. Ulica Jana Heweliusza (niem. Baumgartsche Gasse) – ulica w Gdańsku na Starym Mieście. Łączy Osiek z główną arterią komunikacyjną. Obiekty przy niej mają charakter głównie handlowo-usługowy. Przy ulicy znajdują się dwa wieżowce, w tym najwyższy budynek w Gdańsku – Organika Trade.

  Jerzy Falandysz (ur. 29 grudnia 1947 w Gdańsku) – prof. dr hab.; nauczyciel akademicki; wykładowca na kierunku ochrona środowiska (Uniwersytet Gdański). Specjalista z zakresu: 1) nauki rolnicze (nauki o żywności; technologia żywności i żywienia), 2) nauki farmaceutyczne (bromatologia, toksykologia żywności), 3) nauki o środowisku (chemia środowiska, toksykologia, toksykologia środowiskowa, ekotoksykologia, gospodarka odpadami niebezpiecznymi, ocena oddziaływania na środowisko, ochrona środowiska przyrodniczego) Małgorzata Książek-Czermińska (ur. 22 marca 1940 w Lubomlu na Wołyniu) - polski filolog, profesor. Wykładowca Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Laureatka Nagrody Heweliusza 2008.

  Terminal kontenerowy DCT Gdańsk – jeden z dwóch terminali kontenerowych w Gdańsku (obok Gdańskiego Terminalu Kontenerowego), zlokalizowany na terenie Portu Północnego w Porcie Gdańskim. Działalność operacyjną rozpoczął w październiku 2007 roku, po zakończeniu pierwszego etapu inwestycyjnego. DCT Gdańsk jest obecnie najszybciej rozwijającym się terminalem w kraju. Jest największym terminalem kontenerowym w Polsce.

  Dodano: 30.08.2011. 00:11  


  Najnowsze