• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania dowodzą, że dzieci zaczynają rozumieć złożone reguły gramatyczne w 4 miesiącu życia

  29.03.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowe badanie finansowane przez UE ujawnia, że dzieci w wieku 4 miesięcy zdolne są do identyfikacji reguł gramatycznych nowo poznawanego języka. Badanie opublikowane w magazynie PLoS ONE znacząco zwiększa nasze zrozumienie procesu nauki języków u dzieci.

  Badanie zostało sfinansowane przez UE w ramach projektu CALACEI ("Uniwersalne i specyficzne właściwości kompetencji ludzkich. Narzędzia do badań nad przyswajaniem języka we wczesnym dzieciństwie: badania mózgu i zachowań ludzkich"). Projekt uzyskał 15 mln euro w ramach linii budżetowej "Nauka i technologia przyszłości" (NEST) Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Niemowlęta przyswajają języki szybko i z widoczną łatwością, która zadziwia zarówno rodziców, jak i naukowców. Badania nad dziećmi pokazują, że już noworodki zdolne są do rozróżniania fonemów w sylabach. Ponadto okazuje się, że bardzo małe dzieci potrafią rozpoznawać związki między sylabami sąsiednimi często występującymi razem.

  Jednakże bardzo często powiązane gramatycznie elementy nie występują obok siebie w zdaniu, na przykład w języku angielskim w wyrażeniu "is singing" element "is" oddzielony jest od końcówki "ing" tematem "sing". Zdaniem naukowców "poznawanie tego typu nieprzyległych zależności jest znacznie trudniejsze niż uczenie się zależności przyległych".

  Wcześniejsze badania sugerowały, że dzieci mogą mieć trudności z pojmowaniem tego rodzaju reguł aż do 17 lub 18 miesiąca życia. "Wydawało się, że to bardzo późno", skomentowała profesor Angela Friederici, dyrektor Departamentu Neuropsychologii w Instytucie Nauk Kognitywnych i Neuronauk im. Maxa Plancka w Niemczech.

  W badaniu profesor Friederici oraz jej koledzy starali się ustalić, czy czteromiesięczne niemowlęta potrafią pojąć takie nieprzylegające zależności. Wybrano dzieci w tym wieku, ponieważ badania wskazywały, iż posiadają one już pewną pamięć werbalną oraz umiejętności rozróżniania fonologicznego.

  Naukowcy rozpoczęli od efektywnego nauczania czteromiesięcznych dzieci z Niemiec podstaw języka włoskiego. Przez nieco ponad trzy minuty dzieci słuchały zdań w języku włoskim, obejmujących dwie proste konstrukcje. Jedno z wyrażeń zawierało konstrukcję "sta X-ando" (w j. angielskim np. "is X-ing"). Przykładem tej konstrukcji jest wyrażenie "[il fratello] sta cantando", które oznacza "[the brother] is singing" ([brat] śpiewa]). Drugi typ wyrażenia obejmował konstrukcję "pu• X-are" (w j. angielskim np. "can X" [umie X] ). Przykładem takiego wyrażenia jest "[la sorella] pu• cantare", co oznacza "[the sister] can sing" ([siostra] umie śpiewać).

  Po trzech minutach przysłuchiwania się prawidłowo skonstruowanym zdaniom w języku włoskim przeprowadzono test, podczas którego dzieci słuchały zdań zarówno poprawnych, jak i niepoprawnych. W zdaniach niepoprawnych konstrukcje zostały pomieszane, skutkując znaczeniem "la sorella pu• cantando" ("the sister can singing" - "siostra umie śpiewa") lub "il fratello sta cantare" ("the brother is sing" - "brat śpiewać").

  Łącznie niemowlęta przeszły cztery etapy nauczania, podczas których wysłuchały 256 prawidłowych zdań, a całkowity czas nauki trwał niewiele ponad 13 minut.

  Podczas eksperymentu dokonano pomiarów aktywności mózgu u dzieci. We wczesnych fazach testu występowała niewielka różnica we wzorcu rejestrowanej aktywności, gdy dzieci słuchały nieprawidłowych zdań w języku włoskim. Jednak w czwartej fazie testu ujawniły się bardzo odmienne zworce aktywności mózgu, wskazujące, iż dzieci nauczyły się, że "sta" łączy się z "-ando" a "pu•" z "-are".

  "Bieżące dane pokazują, że czteromiesięczne niemowlęta potrafią wyodrębniać zależności między nieprzyległymi elementami w zdaniach w wyniku krótkiej ekspozycji na naturalny język obcy", podsumowali naukowcy. "Wykształcenie się wrażliwości na prawidłowości gramatyczne wskazuje, że niemowlęta wyodrębniły zależności w obszarze dwóch par nieprzyległych elementów (tj. czasowników posiłkowych oraz odpowiadających im przyrostków czasownikowych) ze zdań prawidłowych, którym przysłuchiwały się w fazach nauki".

  "Oczywiście w tym wieku niemowlęta nie dostrzegają błędów treściowych", zaznaczyła profesor Friederici. "Na długo przed zrozumieniem znaczenia dzieci rozpoznają i uogólniają prawidłowości na podstawie brzmienia języka".

  Według naukowców wzorce aktywności mózgowej u czteromiesięcznych niemieckich niemowląt, po ekspozycji na błędy, przypominały wzorce występujące u rodowitych dorosłych użytkowników języka włoskiego. Rodowici użytkownicy języka niemieckiego, którzy podjęli naukę włoskiego jako drugiego języka, nie reagowali w ten sam sposób. Według naukowców "świadczy to o tym, że nauka języka na poziomie rdzennym może być ograniczona do określonego przedziału czasowego w rozwoju".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Skolioza niemowlęca (nazywana też skoliozą wczesnodziecięcą) – bardzo rzadko występująca odmiana skoliozy występująca u dzieci w wieku od 0 do 3 lat. W większości sytuacji skolioza niemowlęca ustępuja samoistnie w pierwszym roku życia. Skolioza niemowlęca występuje ok. 1 na 10 000 niemowląt. Ze względu na to, że zdecydowana większość idiopatycznych skolioz niemowlęcych ustępuje samoistnie w pierwszym roku życia prawdopodobnie spora ich część nie jest w ogóle diagnozowana.

  Zespół Westa, napady zgięciowe – występuje u niemowląt i małych dzieci - najczęściej między 3. a 9. miesiącem życia. Pojawienie się zespołu Westa u dzieci młodszych na ogół wiąże się z gorszym rokowaniem. Zespół Westa częściej stwierdza się u chłopców. Charakteryzuje się napadami, których objawem osiowym jest skłon ku przodowi. Skłon może być szybki lub powolny, mogą dołączyć się inne napady. Rozwój psychoruchowy dzieci zostaje zahamowany. Rokowanie jest na ogół niepomyślne. Napady zgięciowe występują ok. 4 roku życia, ale przeważnie dołączają się inne napady.

  Łysienie u dzieci – dolegliwość chorobowa występująca u niemowląt bądź dzieci starszych. Choroba ujawnia się w okresie dzieciństwa. Najczęściej występującą formą łysienia u dzieci jest wypadanie włosów kwalifikowane do stanu łysienia plackowatego. Wyróżniona została również oddzielna jednostka chorobowa znana pod nazwą hypotrichosis simplex.

  Butelka antykolkowa - rodzaj butelki służącej do karmienia niemowląt, charakteryzujący się specjalną budową, zmniejszającą ryzyko wystąpienia kolki niemowlęcej u dzieci.

  Bobomigi – nazywane językiem migowym dla niemowląt znaki bazujące na języku migowym służące komunikowaniu się z niemowlętami (także w słyszących rodzinach). Polska wersja bobomigów opiera się na metodzie SIGN2BABY Josepha Garcii. Zwolennicy bobomigów argumentują, że dzięki wykorzystaniu metody, możliwy jest obustronny kontakt z niemowlęciem, od razu, gdy rozwój koordynacji ręka-oko pozwala mu na powtórzenie prostych znaków najpopularniejszych słów, takich jak: jeść, pić, spać, mleko, światło, miś. Ma to miejsce w około dziewiątego miesiąca życia dziecka, po mniej więcej dwumiesięcznym okresie konsekwentnego powtarzania przyjętych znaków (dla porównania – dziecko wypowiada pierwsze proste słowa w ok. dwunastym miesiącu życia). Bobomigi zostały opracowane na potrzeby polskojęzycznych dzieci przez Danutę Mikulską bazują na znakach polskiego języka migowego, choć nie muszą być ich dokładnym odzwierciedleniem, słowniczek przykładowych znaków znajduje się na stronie http://www.migowy.pl/.

  Kolka niemowlęca - częsta dolegliwość występująca u niemowląt, objawiającą się nadmiernym, napadowym, trudnym do ukojenia płaczem. Kolka nie jest jednoznacznie zdefiniowanym zespołem chorobowym, ustępuje zazwyczaj samoistnie ok. 3-4 miesiąca życia. Dotyczy dzieci karmionych naturalnie jak i sztucznie.

  Spasmus nutans – zespół zaburzeń ruchowych, występujący u niemowląt i małych dzieci. Pojawia się najczęściej między 6 a 12 miesiącem życia i zanika samoistnie do 3–4 roku życia. Charakteryzuje się następującą triadą objawów:

  Dodano: 29.03.2011. 17:37  


  Najnowsze