• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania nad emocjami to inwestycja w kapitał ludzki

  21.02.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Spór o to, czy emocje polepszają, czy też pogarszają funkcjonowanie poznawcze, to przedmiot zainteresowań naukowych Kamila Imbira z Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat programu stypendialnego "Doktoraty dla Mazowsza" w rozmowie z PAP tłumaczy, że emocje są bardzo ważnym elementem wielu procesów, np. komunikacji, negocjacji, asertywności czy wywierania wpływu. Badania nad nimi pozwolą na opracowanie i wdrożenie nowatorskich programów szkoleniowych z zakresu rozwoju osobistego, zwiększających jakość kapitału ludzkiego w regionie mazowieckim.

  Kamil Imbir bada związek emocji - nie tylko pozytywnych i negatywnych - z prostymi procesami poznawczymi, m.in. kontrolą i zakresem uwagi, wnioskowaniem czy formułowaniem ocen. Pracuje w Kolegium Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Nauk Matematyczno-Przyrodniczych i na Wydziale Psychologii UW. 

  Jak tłumaczy, dla zrozumienia roli emocji w funkcjonowaniu człowieka konieczne jest połączenie badań psychologicznych i psychofizycznych. Badania psychologiczne rejestrują następstwa różnych kategorii emocji metodami psychologicznymi, natomiast badania psychofizyczne wskazują na neurobiologiczne podłoże obserwowanego zróżnicowania.

  "Przełamujemy utarty wzorzec myślenia o emocjach jako o stanach pozytywnych lub negatywnych. Emocje mogą mieć różną genezę. Jedne pochodzą od prostego, automatycznego reagowania na świat. Są one dostępne z przyrodzenia każdemu człowiekowi i zapewne też większości zwierząt. Drugie wymagają aktywności poznawczej i bez niej nie mogą zaistnieć. To emocje refleksyjne, które każą zastanowić się +jakim chcę być, jak chcę żeby wyglądał świat+" - mówi Imbir, który rozwija takie właśnie spojrzenie na emocje w zespole pod kierunkiem prof. Marii Jarymowicz.

  Doktorant zamierza pokazać, że związki między emocjami, a przetwarzaniem informacji zależą nie tylko od ich znaku, czyli odczuć pozytywnych lub negatywnych, ale też i sposobu ich powstawania, a zatem obszaru, z którego pochodzą - automatycznego lub refleksyjnego.

  Jak wyjaśnia, w automatycznym systemie wartościowania wyróżnia się emocje pochodne od zaburzenia równowagi organizmu i z drugiej strony jej przywrócenia (homeostatyczne) i związane z bodźcami przyciągającymi lub odpychającymi.

  Z kolei w refleksyjnym systemie wartościowania pojawiają się emocje oparte o przemyślenia na własny temat (poczucie spełnienia lub nie własnych standardów, ideałów, oczekiwań wobec siebie) oraz o rozumienie pojęć aksjologicznych, czyli dobra i zła.

  Kamil Imbir zaznacza, że - choć badania tego typu mają charakter podstawowy - to bardzo realnie przekładają się na większą konkurencyjność gospodarki i jakość kapitału ludzkiego.

  "Nasze podejście jest różne od podejścia +inteligencji emocjonalnej+, ale w jednym się zgadzamy. Emocje są najważniejszym elementem wielu procesów. Poprzez poznanie mechanizmów wpływów emocji na poznanie jesteśmy w stanie kierować efektywnością działania" - podkreśla stypendysta.

  Projekt "Doktoraty dla Mazowsza" jest realizowany przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W opinii Imbira, stypendium przyznane w ramach tego programu jest wyrazem uznania w skali całego uniwersytetu dla podejmowanych przez niego prac.

  Psycholog jest na półmetku swojego doktoratu. Rozpoczyna część badań związanych z wykorzystaniem technik neuroobrazowania takich jak EEG i fMRI. W zakresie badań EEG współpracuje z Zakładem Fizyki Biomedycznej Wydziału Fizyki UW. Tamtejszy profesor Piotr Durka jest drugim promotorem jego pracy doktorskiej.

  Doktorant prowadzi również badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI - metody pozwalającej oszacować i pokazać sposób, w jaki funkcjonują określone obszary mózgu podczas wykonywania określonych zadań) w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Towarzyszy zespołowi prof. Marii Jarymowicz w realizacji kierowanego przez nią projektu badawczego.

  Jak zapewnia Imbir, jego wyniki znajdują bezpośrednie zastosowanie w gospodarce regionu. Pozwolą opracować i wdrożyć nowatorskie programy szkoleniowe. Sam prowadzi takie szkolenia w ramach Uniwersytetu Otwartego UW - inicjatywy umożliwiającej każdemu uczestnictwo w zajęciach dotyczących interesującego go obszaru tematycznego.

  "Umiejętne radzenie sobie z emocjami i korzystanie z ich dobrodziejstw jest kluczowe w negocjacjach, komunikacji, asertywności, rozwiązywaniu konfliktów oraz poprawnym budowaniu relacji w organizacjach" - podsumowuje rozmówca PAP.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Teoria emocji Plutchika. W latach 1960-1980 amerykański psycholog Robert Plutchik opracował teorię emocji, w której zaproponował istnienie ośmiu podstawowych emocji, ewolucyjnie naturalnie rozwiniętych. Emocje te są wrodzone i bezpośrednio odnoszą się do zachowań adaptacyjnych, które mają na celu pomoc w przetrwaniu. Z nich wynikają wszystkie inne emocje.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Odreagowywanie – technika służąca klientowi w uzewnętrznianiu przeżytych emocji, polegająca na wysłuchaniu, towarzyszeniu w płaczu, krzyku czy innym wyrażaniu odczuć. Ma na celu doświadczenie poczucia ulgi.

  Rozwój emocjonalny- to kolejne etapy wzrostu emocji w poszczególnym stadium wiekowym, które powodują , że wewnętrzne i społeczne przystosowania, przechodzą na coraz to wyższe poziomy.

  Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy.

  Zażenowanie - rodzaj silnej emocji podobnej do wstydu z tą różnicą że odczuwana jest w momencie niestosownego zachowania lub wypowiedzenia niestosownych słów przez drugą osobę, najczęściej przez kogoś po kim takiego zachowania nie należałoby się spodziewać, choć nie jest to konieczne. Np. niestosowny ubiór, wypowiadanie się na tematy, których w danym momencie należy unikać, złe przyjęcie dowcipu.

  Dodano: 21.02.2011. 00:33  


  Najnowsze