• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania sugerują, że karmienie na żądanie dobrze wróży wynikom w szkole

  28.03.2012. 11:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Wlk. Brytanii odkryli powiązanie między karmieniem a osiągnięciami w szkole. Badania, których wyniki zaprezentowano w czasopiśmie European Journal of Public Health, sugerują, że niemowlęta karmione piersią lub z butelki według harmonogramu nie radzą sobie w szkole tak dobrze, jak ich rówieśnicy karmieni na żądanie.

  Eksperci z Instytutu Badań Społecznych i Ekonomicznych (ISER) przy Uniwersytecie w Essex oraz z Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wlk. Brytanii oparli się na wynikach testów na iloraz inteligencji (IQ) i na szkolnych testach SAT, które są przeprowadzane między 5 a 14 rokiem życia. W szczególności badania bazują na informacjach pochodzących z badań ALSPAC (ang. Avon Longitudinal Study of Parents and Children), w ramach których analizą objęto 10.000 dzieci urodzonych na początku lat 90. XX w. w okolicach Bristolu w Wlk. Brytanii.

  Naukowcy zidentyfikowali powiązanie między karmieniem na żądanie a wyższymi wynikami testu IQ. IQ ośmioletnich dzieci, karmionych jako niemowlęta wtedy, kiedy chciały jeść, było o około 4,5 punktu wyższe od wyników tych dzieci, które były karmione zgodnie z harmonogramem. To pierwsze jak dotąd badania analizujące długofalowe skutki karmienia według harmonogramu w stosunku do karmienia na żądanie. Zespół przestrzega jednak, że należy zachować ostrożność przy interpretacji wyników.

  "Na tym etapie musimy być bardzo ostrożni przy stawianiu tezy o istnieniu związku przyczynowego między schematami karmienia a IQ" - mówi dr Maria Iacovou z ISER, kierowniczka badań. "Nie możemy definitywnie stwierdzić przyczyn tych różnic, choć owszem przyjęliśmy szereg hipotez. To pierwsze prace, które badają ten obszar i potrzebne są dalsze badania, aby poznać zachodzące tu procesy."

  W toku badań odkryto również, że wyższe wartości IQ odzwierciedlone zostały w wynikach testów SAT, którym poddawane są dzieci w wieku 5, 7, 11 i 14 lat. W ramach badań uwzględniono rozmaite czynniki środowiskowe, takie jak dochody rodziny, poziom wykształcenia rodziców, płeć i wiek dzieci, zdrowie matki i style wychowywania dzieci.

  Według naukowców karmienie według harmonogramu przyniosło korzyści matkom, które relacjonowały, że nabierały większej pewności siebie i miały lepsze samopoczucie. "Różnica między karmieniem dzieci według harmonogramu a karmieniem na żądanie występuje zarówno u dzieci karmionych piersią, jak i z butelki" - wyjaśnia dr Iacovou. "Rozbieżność w poziomach IQ rzędu czterech, pięciu punktów, chociaż statystycznie bardzo znacząca, nie spowoduje, że dziecko z szarego końca stanie się prymusem, ale będzie ona zauważalna. Aby dać obraz tego, co może wnieść różnica czterech, pięciu punktów IQ więcej na przykład w trzydziestoosobowej klasie, dziecko plasujące się dokładnie w połowie, na 15 miejscu, mogłoby znaleźć się, dzięki dodatkowym czterem, pięciu punktom IQ, na wyższym - około 11 lub 12 - miejscu w klasie."

  Zespół ocenił trzy typy par matka-niemowlę: niemowlęta karmione według harmonogramu w wieku czterech tygodni; niemowlęta, których matki próbowały, ale nie karmiły według harmonogramu; oraz niemowlęta karmione na żądanie. Dzieci karmione na żądanie lub takie, które były karmione na żądanie, bo ich mamom nie udawało się przestrzegać harmonogramu karmień, wykazywały się podobnie wysokim poziomem wyników SAT i IQ.

  Dr Iacovou dodaje: "To znaczące, ponieważ matki, które próbowały, ale nie udawało im się karmić według harmonogramu, są podobne do matek karmiących według harmonogramu, gdyż są raczej młode, samotne, zamieszkują lokale socjalne, są prawdopodobnie gorzej wykształcone i raczej nie czytają swoim dzieciom. Wszystkie te cechy społeczne postrzega się jako zwiększające prawdopodobieństwo, że dziecko będzie osiągało gorsze wyniki w szkole."

  "Wydaje się, że to raczej karmienie zgodnie z harmonogramem, a nie matka, która próbowała karmić według harmonogramu (z powodzeniem lub nie) wnosi różnicę. Badania oparły się na danych zakrojonych na szeroką skalę i jesteśmy przekonani, że istnieje niezwykle małe ryzyko, iż wyniki są przypadkowe. Jednakże to pierwsze i jedyne badania tego typu, a więc potrzebne są dalsze, zanim będziemy mogli stwierdzić kategorycznie, że sposób karmienia niemowlęcia ma długofalowy wpływ na jego lub jej IQ i osiągnięcia w szkole, a także zanim będziemy w stanie definitywnie wskazać, jakie mechanizmy stoją za tym powiązaniem."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Butelka antykolkowa - rodzaj butelki służącej do karmienia niemowląt, charakteryzujący się specjalną budową, zmniejszającą ryzyko wystąpienia kolki niemowlęcej u dzieci. Kolka niemowlęca - częsta dolegliwość występująca u niemowląt, objawiającą się nadmiernym, napadowym, trudnym do ukojenia płaczem. Kolka nie jest jednoznacznie zdefiniowanym zespołem chorobowym, ustępuje zazwyczaj samoistnie ok. 3-4 miesiąca życia. Dotyczy dzieci karmionych naturalnie jak i sztucznie. Mamka – kobieta zawodowo trudniąca się karmieniem własną piersią cudzych dzieci (noworodki i niemowlęta), które nie są z nią biologicznie spokrewnione. Zwykle pełni też rolę ich niani i opiekunki i pobiera za te czynności wynagrodzenie. W związku z taką funkcją okres laktacji mamki bywa znacznie przedłużony w stosunku do okresu typowego dla przeciętnej matki.

  Noszenie niemowlęcia (ang. babywearing) – praktyka noszenia niemowlęcia w chustach lub nosidełkach z tkaniny. Powoduje to wzajemną dotykową stymulację miedzy matką a dzieckiem i zwiększa dostęp niemowlęcia do piersi. Skolioza niemowlęca (nazywana też skoliozą wczesnodziecięcą) – bardzo rzadko występująca odmiana skoliozy występująca u dzieci w wieku od 0 do 3 lat. W większości sytuacji skolioza niemowlęca ustępuja samoistnie w pierwszym roku życia. Skolioza niemowlęca występuje ok. 1 na 10 000 niemowląt. Ze względu na to, że zdecydowana większość idiopatycznych skolioz niemowlęcych ustępuje samoistnie w pierwszym roku życia prawdopodobnie spora ich część nie jest w ogóle diagnozowana.

  Zespół Westa, napady zgięciowe – występuje u niemowląt i małych dzieci - najczęściej między 3. a 9. miesiącem życia. Pojawienie się zespołu Westa u dzieci młodszych na ogół wiąże się z gorszym rokowaniem. Zespół Westa częściej stwierdza się u chłopców. Charakteryzuje się napadami, których objawem osiowym jest skłon ku przodowi. Skłon może być szybki lub powolny, mogą dołączyć się inne napady. Rozwój psychoruchowy dzieci zostaje zahamowany. Rokowanie jest na ogół niepomyślne. Napady zgięciowe występują ok. 4 roku życia, ale przeważnie dołączają się inne napady.
  Wózek dziecięcy – mobilne urządzenie przeznaczone do transportu niemowląt i małych dzieci. W szerszym użyciu od XIX wieku.

  Współczynnik umieralności niemowląt – liczba zgonów niemowląt (tj. dzieci w wieku 0-1 roku) w danym przedziale czasowym przypadająca na 1000 urodzeń żywych; jeden ze wskaźników oceny stanu zdrowia populacji. Bobomigi – nazywane językiem migowym dla niemowląt znaki bazujące na języku migowym służące komunikowaniu się z niemowlętami (także w słyszących rodzinach). Polska wersja bobomigów opiera się na metodzie SIGN2BABY Josepha Garcii. Zwolennicy bobomigów argumentują, że dzięki wykorzystaniu metody, możliwy jest obustronny kontakt z niemowlęciem, od razu, gdy rozwój koordynacji ręka-oko pozwala mu na powtórzenie prostych znaków najpopularniejszych słów, takich jak: jeść, pić, spać, mleko, światło, miś. Ma to miejsce w około dziewiątego miesiąca życia dziecka, po mniej więcej dwumiesięcznym okresie konsekwentnego powtarzania przyjętych znaków (dla porównania – dziecko wypowiada pierwsze proste słowa w ok. dwunastym miesiącu życia). Bobomigi zostały opracowane na potrzeby polskojęzycznych dzieci przez Danutę Mikulską bazują na znakach polskiego języka migowego, choć nie muszą być ich dokładnym odzwierciedleniem, słowniczek przykładowych znaków znajduje się na stronie http://www.migowy.pl/.

  Zespół dziecka potrząsanego (ang. shaken baby syndrome, SBS) – forma przemocy wobec dzieci, która występuje przy gwałtownym potrząsaniu niemowlęciem lub małym dzieckiem, co powoduje powstanie ruchu przypominającego smaganie batem i wiąże się z powstawaniem urazów akceleracyjno-deceleracyjnych. Ocenia się, że w USA urazy tego typu dotykają jedno na 1200–1600 dzieci każdego roku. W zespole często nie ma widocznych dowodów na zewnętrzny uraz. SBS mogą towarzyszyć urazy spowodowane uderzeniem o twarde przedmioty; takie połączenie potrząsania i uderzania o twardy obiekt jest czasami określane jako zespół potrząsania i uderzania.

  Niemowlę, okres niemowlęcy – dziecko od urodzenia do końca pierwszego roku życia. Wyodrębnienie to w psychologii rozwojowej dokonywane ze względu na szczególną wagę rozwoju małego dziecka w tym okresie. Wyodrębnienie okresu niemowlęctwa jest ważne także z uwagi na mnogość i intensywność przemian zachodzących w organizmie dziecka w tym czasie. Pierwszy miesiąc życia dziecka jest okresem noworodkowym.

  Acrodermatitis enteropathica (zespół Brandta, zespół Danbolta-Clossa) – choroba wywołana niedoborem cynku, pojawiająca się u niemowląt wkrótce po odstawieniu od karmienia piersią, charakteryzująca się następującymi cechami: Smoczek – zabawka dla niemowląt, namiastka brodawki sutkowej matki, wkładana dziecku do ust w celu uspokojenia go. Dzieci zazwyczaj uspokajają się wtedy, uruchamia się u nich odruch ssania.

  Zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. haemolytic-uraemic syndrome, HUS) – wielonarządowy zespół chorobowy występujący głównie u niemowląt i małych dzieci, przebiegający z hemolizą erytrocytów, trombocytopenią i będący najczęstszą przyczyną ostrej niewydolności nerek u dzieci. Opisany po raz pierwszy w 1955 Nowojorskie Badania Podłużne (ang. New York Longitudinal Studies) – projekt badawczy przeprowadzony od roku 1956 do lat 1990. przez Alexandra Thomasa i Stellę Chess na 133 dzieciach amerykańskich pochodzących z rodzin klasy średniej.
  Celem badania było stworzenie teorii temperamentu dla dzieci oraz sprawdzenie wartości predykcyjnej tej teorii. W ramach NYLS wyróżniono 9 cech temperamentalnych, które układały się w 3 typy temperamentów.

  Dzieci Zamojszczyzny – określenie dotyczące dzieci mieszkających na Zamojszczyźnie, które podczas II wojny światowej objęto przymusowymi wysiedleniami, w celu założenia tu nowych osad dla ludności niemieckiej. Według szacunków historyków Niemcy wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 30 000 dzieci.

  Dodano: 28.03.2012. 11:26  


  Najnowsze