• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania unijne pokazują, że dzieci mają się dobrze

  24.01.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań unijnych pokazują, że rodzicie nie muszą się obawiać, ponieważ ryzyko na jakie narażone są dzieci w Internecie nie jest tak duże, jak mogłoby się wydawać. Odkrycia stanowią dorobek badań EU Kids Online, które zwracają uwagę na dwa ważne zagadnienia: po pierwsze jedynie niewielka grupa młodych ludzi napotyka trudności w Internecie i po drugie, zaledwie ułamek tej grupy odczuł negatywne następstwa tego stanu rzeczy. Badania zostały dofinansowane w ramach programu "Bezpieczniejszy Internet", który propaguje bezpieczniejsze korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież oraz walczy z nielegalnymi lub szkodliwymi treściami i zachowaniami.

  Sieć naukowa przeprowadziła badania "EU Kids Online" w 25 krajach europejskich, zwracając uwagę na doświadczenia dzieci w zakresie korzystania z Internetu oraz zagrożeń i bezpieczeństwa z tym związanych. Sieć składa się z ekspertów pracujących pod kierunkiem Londyńskiej Szkoły Ekonomii w Wlk. Brytanii.

  Wyniki pokazują, że rodzice i dzieci mają bardziej harmonijne relacje, jeżeli chodzi o korzystanie z Internetu niż oglądanie telewizji. Należy zauważyć jednak, że około 50% rodziców, których dzieci borykały się z problemami w Internecie nie wiedzieli o kłopotach, jakie spotkały ich dzieci.

  W sumie w badaniach, które były prowadzone od maja do sierpnia 2010 r., wzięło udział 25.140 użytkowników w wieku od 9 do 16 lat wraz z rodzicami. W tym okresie wolontariusze poddawani byli testom w swoich domach.

  Naukowcy odkryli, że 93% osób w wieku od 9 do 16 lat łączy się z Internetem co najmniej raz w tygodniu, a 60% łączy się z siecią codziennie lub przez większą część tygodnia. Codziennie spędzają około 90 minut na surfowaniu po Internecie. Około połowa z nich twierdzi, że czuje się swobodniej będąc "sobą" w Internecie, ale ma trudności w relacjach w świecie rzeczywistym. Chłopcy oraz dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym bardziej skłaniają się do opisywania siebie w ten sposób.

  Dzieci z Danii i Szwecji najwcześniej, bo w wieku 7 lat, rozpoczynają korzystanie z Internetu, a za nimi plasują się dzieci z innych, europejskich krajów północnych - 8 lat oraz z Francji - 9 lat.

  Wyniki badań pokazują również, że 87% europejskiej młodzieży surfuje po Internecie w domu, 63% w szkole, 53% z kolegami, a 42% z innymi członkami rodziny. Niemal 50% preferuje korzystanie z Internetu w pieleszach sypialni, a 39% woli pomieszczenia ogólnego użytku.

  Dane pokazują, że młodzi ludzie angażują się w portale społecznościowe, takie jak Facebook, a ich aktywność intensyfikuje się z wiekiem. Swój profil na portalach społecznościowych ma 81% osób w wieku 15 - 16 lat, 59% w wieku 9 - 16 lat i 26% dzieci w wieku 9 - 10 lat. Niemal jedna czwarta profili jest publiczna, natomiast dziewczęta są bardziej skłonne do prowadzenia profili prywatnych.

  Większość dzieci komunikuje się z osobami, które już znają lub które są znajomymi ich znajomych. Odkrycia pokazują, że jedno dziecko na cztery komunikuje się z osobami obcymi za pośrednictwem gier, czatów lub świata wirtualnego.

  Jeżeli chodzi o dwa największe problemy związane z Internetem, w obliczu których stają dzieci, eksperci wskazują na nadmierne korzystanie z sieci oraz na dostęp młodych ludzi do szkodliwych treści. Wyniki pokazują, że 21% dzieci w wieku 11 - 16 lat ma kontakt ze szkodliwymi treściami.

  Analiza wskazuje, że 12% szkodliwych treści ma związek z nienawistnymi wiadomościami kierowanymi przeciwko określonym grupom, 10% popiera jadłowstręt psychiczny, 7% zachęca do samookaleczania, 7% dotyczy zażywania farmaceutyków, a 5% traktuje na temat samobójstwa. Najmniej dotkniętym przez szkodliwe treści państwem członkowskim UE jest Francja, gdzie zaledwie 14% młodych ludzi ma z nimi kontakt w porównaniu do 21% wszystkich młodych Europejczyków i 43% młodych Czechów i Norwegów.

  Dane pokazują, że 23% dzieci w wieku 11 - 16 lat, które miały negatywne doświadczenia trapi brak snu, niepowodzenia w szkole i zaniedbanie przyjaźni. Eksperci twierdzą, że dzieci najbardziej dotknięte problemami internetowymi to mniejszość rzędu 12%.

  Wyniki badań również podkreślają, że nauczyciele mogą odegrać rolę doradców, zwłaszcza w stosunku do starszych nastolatków i dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

  Badania objęły następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wlk. Brytania i Włochy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli.

  Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli.

  PICS (ang.Platform for Internet Content Selection) – standard opracowany przez W3C do oddzielania w Internecie treści szkodliwych (filmy, opowiadania erotyczne, seks-shopy, gry z przemocą) od treści neutralnych. Ma na celu pomoc rodzicom i wychowawcom w uchronieniu dzieci przed niebezpiecznymi treściami w Internecie, bez stosowania cenzury.

  PICS (ang.Platform for Internet Content Selection) – standard opracowany przez W3C do oddzielania w Internecie treści szkodliwych (filmy, opowiadania erotyczne, seks-shopy, gry z przemocą) od treści neutralnych. Ma na celu pomoc rodzicom i wychowawcom w uchronieniu dzieci przed niebezpiecznymi treściami w Internecie, bez stosowania cenzury.

  Treść nauczania - składają się na nią całokształt podstawowych umiejętności, wiadomości z dziedziny nauki, techniki, kultury, sztuki oraz praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez uczniów podczas ich pobytu w szkole. Treść ta, będąc głównym czynnikiem dydaktycznego i wychowawczego oddziaływania na dzieci, młodzież i dorosłych, powinna odzwierciedlać aktualne, jak i przyszłe, przewidywane potrzeby społecznego, zawodowego i kulturalnego życia kraju, a także potrzeby poszczególnych osób.

  Treść nauczania - składają się na nią całokształt podstawowych umiejętności, wiadomości z dziedziny nauki, techniki, kultury, sztuki oraz praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez uczniów podczas ich pobytu w szkole. Treść ta, będąc głównym czynnikiem dydaktycznego i wychowawczego oddziaływania na dzieci, młodzież i dorosłych, powinna odzwierciedlać aktualne, jak i przyszłe, przewidywane potrzeby społecznego, zawodowego i kulturalnego życia kraju, a także potrzeby poszczególnych osób.

  Świat słów (ang. WordWorld, 2007-2010), przygotowany i emitowany od września 2007 r. przez amerykańską telewizję PBS, jest programem Edutainment, którego celem jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to serial dla dzieci pokazujący animowany świat, w którym zbudowane z liter postaci odgrywają pierwszoplanowe role, ucząc dzieci znaczenia angielskich słów i sposobu ich wymawiania.

  Dodano: 24.01.2011. 17:26  


  Najnowsze