• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badanie: 78 proc. studentów chce założyć własną firmę

  14.10.2011. 12:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  78 proc. studentów chciałoby założyć własną firmę. Przed realizacją marzeń powstrzymują ich: niedobór kapitału, wysokie ryzyko, codzienna biurokracja i brak doświadczenia - wynika z badania Fundacji Initium, przeprowadzonego w ramach projektu wspieranego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Badanie studentów, absolwentów, pracowników naukowych oraz organizacji wspierających przedsiębiorców przeprowadzono w maju tego roku w ramach projektu YES (Young Enterpreneurs Support), realizowanego przez Fundację Initium przy wsparciu MNiSW.

  Dlaczego studenci chcą zakładać własne firmy? Najczęściej wymieniane w badaniu motywacje to: niezależność i możliwość realizowania własnych pomysłów.

  Choć studenci widzą się w roli przedsiębiorców, to 54 proc. z nich nie uważa, że uczelnia dobrze przygotowała ich do prowadzenia własnego biznesu. Wierzą natomiast w równe szanse - tylko niespełna co czwarty ocenia, że do założenia firmy potrzebne są układy, koneksje i protekcja.

  To, co według nich jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu to kapitał na start, wsparcie w "papierologii", czyli doradztwo i obsługa prawna, księgowa i kadrowa, kontakty i know-how biznesowy. To właśnie w tych dziedzinach młodzi ludzie oczekują pomocy od organizacji wspierających przedsiębiorców.

  Praktycznie wszyscy (93 proc.) studenci wiedzą, że istnieją organizacje, w których mogliby uzyskać wsparcie (np. inkubatory biznesu, urzędy pracy, organizacje aniołów biznesu). Jednak aż 88 proc. respondentów marzących o pracy na swoim nigdy się z nimi nie kontaktowało. Według danych GUS, spośród 400 tys. firm zarejestrowanych w 2010 roku, pomoc z 735 organizacji otrzymała średnio niewiele ponad jedna na sto.

  Jak przekonuje prezes Fundacji Initium Paweł Dobrowolski, problemem jest nie tylko skala, ale także zakres pomocy, jaki proponują te organizacje. "Przeciętnie instytucja wspierająca adresuje zaledwie połowę z istotnych dla przyszłych przedsiębiorców potrzeb. Co gorsza, studenci nie mogą liczyć na pomoc w najistotniejszych dla siebie kwestiach, bo są one najrzadziej oferowane" - ocenia Dobrowolski.

  Tylko co czwarta spośród przebadanych organizacji oferuje kapitał potrzebny do rozpoczęcia działalności, a o pomoc w obsłudze księgowej można zwrócić się jedynie do co trzeciej. Żadna nie oferuje wszystkich tych usług jednocześnie. Brak też wiarygodnych pomiarów skuteczności wsparcia - 45 proc. badanych organizacji nie ma danych o działalności firmy objętej pomocą.

  Wśród rekomendacji przedstawionych przez Initium jest między innymi wprowadzenie programu Mentor, czyli dedykowanie, w miarę możliwości do wszystkich projektów doświadczonego przedsiębiorcy, który wspierałby młodych radą, know-how oraz swoimi kontaktami. Pełniłby swoją funkcję społecznie lub w zamian za udziały w zyskach przyszłego biznesu. Mentorami powinni być ludzie z sukcesami i doświadczeniem w prowadzeniu biznesu, lokalni przedsiębiorcy.

  Według Fundacji Initium, warto wykorzystywać także na szerszą skalę firmy doradztwa biznesowego - w szczególności w zakresie formułowania strategii, przygotowania biznes-planów, analiz i badań rynkowych.

  Warto rozważyć także - uważają przedstawiciele Fundacji -organizację wsparcia dla przedsiębiorców w formie kompleksowych "centrów wsparcia", w których możliwe byłoby uzyskanie kompleksowej pomocy w zakresie wszystkich procesów niezbędnych do działania firmy (w szczególności rachunkowość i kadry, doradztwo prawne, infrastruktura biurowa i IT, doradztwo podatkowe itp.). Wsparcie udzielane byłoby w formie "bonów na usługi" do wykorzystania w firmach wspierających, które podpiszą umowy z odpowiednią organizacją.

  Projekt "YES - Young Enterpreneurs Support" ma pomóc w określeniu najbardziej efektywnych i oczekiwanych przez przyszłych przedsiębiorców metod wsparcia przedsiębiorczości akademickiej i komercjalizacji badań naukowych oraz propagować wyniki badań wśród istniejących instytucji wspierających tę sferę (m.in. inkubatorów biznesu, organizacji aniołów biznesu).

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci: Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu” (z ang. Corporate Community Involvment - CCI). Myślą przewodnią obu strategi jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa. StartUp Magazine – ogólnopolski dwumiesięcznik skierowany do młodych przedsiębiorców zaczynających przygodę z biznesem. Główną tematykę magazynu stanowią innowacje i przedsiębiorczość. Pismo wprowadza w świat biznesu, rozmawia z ludźmi sukcesu, koncentruje się na ideach i pomysłach zmieniających świat.

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Coaching biznesowy - jeden z rodzajów coachingu, wspiera przedsiębiorców w rozwoju ich biznesów; skierowany jest do: właścicieli i menedżerów w małych firmach, firm rozpoczynających swoją działalność, specjalistów pracujących na prywatnej praktyce, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób pragnących założyć własny biznes.

  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – powołana w 1989 organizacja pracodawców w Polsce, działająca w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Do czerwca 2010 działająca pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich. Do organizacji należy ponad 7,5 tysiąca przedsiębiorstw, zatrudniających około 4 milionów osób; ponad 85% z nich to firmy prywatne. PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem.

  Kapitał informacyjny (ang. capital of information) – całokształt zasobów informacyjnych na temat procesów zachodzących w przedsiębiorstwie (organizacji) i na rynkach, na których one działają, partnerach gospodarczych (kontrahentach), konkurentach itp. Szczególnym jego rodzajem jest kapitał zawarty w funkcjonalności i danych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami (organizacji). Zwiększa on zdolność konkurowania poprzez szybszą identyfikację szans, łatwiejszą adaptację lub wprowadzenie nowych procesów gospodarczych, skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem podejmowanych inicjatyw gospodarczych. Fundraising – proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych. Zajmują się tym zawodowi fundraiserzy. Fundraising jest związany zasadniczo z działalnością organizacji pozarządowych, ale termin w piśmiennictwie anglojęzycznym może odnosić się również do działalności partii politycznych oraz pozyskiwania inwestorów i pomnażania kapitału przedsięwzięć nastawionych na zysk. Fundusze bywają zbierane na różne cele społeczne, przez organizacje prowadzące działalność charytatywną, religijną, naukową, sportową oraz domy dziecka, szpitale, hospicja, muzea, galerie sztuki, szkoły i uczelnie wyższe oraz wszystkie inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną.

  Samorząd gospodarczy rzemiosła – jedna z trzech podstawowych instytucji samorządu gospodarczego, istniejąca obok samorządu rolniczego (izb rolniczych) oraz samorządu przedsiębiorców (izb gospodarczych). Samorząd gospodarczy rzemiosła, grupuje izby rzemieślnicze, reprezentuje środowisko rzemieślników (w praktyce małych i średnich przedsiębiorców z branż zwyczajowo zaliczanych do rzemiosła), a poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości, wspiera rozwój gospodarczy kraju. Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła tworzone są z inicjatywy członków na zasadzie dobrowolnej przynależności, przez co z formalnego punktu widzenia nie stanowią organizacji samorządu gospodarczego (gdyż te opierają swe funkcjonowanie na zasadzie przynależności obligatoryjnej), lecz przypominają luźne stowarzyszenia rzemieślników.

  Psychologia biznesu - dziedzina nauki zajmująca się aplikacją teorii psychologii w warunkach biznesowych, stosowana w celu zwiększenia efektywności pracowników i konkurencyjności organizacji . Psychologia biznesu jest dyscypliną stosowaną w szeroko rozumianym otoczeniu organizacji, obejmującą pracowników, kadrę zarządzającą, akcjonariuszy firmy, producentów i klientów. Bada zachowania, emocje i postawy ludzi związanych z organizacją. Przyczynia się do sprawnego funkcjonowania organizacji przez wpływanie na wydajność i satysfakcję pracowników, badanie warunków i atmosfery pracy, zwiększanie efektywności kadry zarządzającej oraz wykorzystanie potencjału marki poprzez reklamę .

  Lubelska Szkoła Biznesu – szkoła powstała w 1990 roku w Lublinie, której celem jest doskonalenie umiejętności kierowniczych przedsiębiorców i menedżerów, rozwijanie ducha przedsiębiorczości oraz aktywne uczestniczenie w rozwoju gospodarczym regionu lubelskiego. Misja Szkoły realizowana jest dzięki szeroko zakrojonej działalności szkoleniowej i konsultingowej oraz wspieraniu przedsięwzięć gospodarczych. Turystyka – wspólna sprawa (2006–2007) – projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego beneficjentami są pracownicy i menedżerowie firm z branży turystycznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających pracodawców i ew. organizacji wspierających rozwój turystyki.

  Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) OECD (ang. National Contact Point) – został powołany w celu prowadzenia działalności promocyjnej i zapewnienia przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Wytyczne OECD to szeroki kodeks etyki biznesu dla przedsiębiorstw wielonarodowych - w tym inwestorów, kooperantów, eksporterów. Stanowią zestaw standardów etycznych , które firmy działające w krajach członkowskich OECD powinny zachować przy współpracy z pracownikami, konsumentami, społecznościami lokalnymi czy rządami. Krajowe Punkty Kontaktowe funkcjonują we wszystkich krajach należących do OECD, jak również w 11 innych, które zajmują się promocją Wytycznych OECD. Business Centre Club (BCC) – klub przedsiębiorców i największa w kraju organizacja indywidualnych pracodawców, istniejąca od 1991 roku. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.

  Dodano: 14.10.2011. 12:04  


  Najnowsze