• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ćwiczymy mózg - projekt edukacyjny Mamo, Tato już wiem jak główka pracuje (c.d.)

  01.10.2008. 16:23
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Uczyć się intensywnie i często na pamięć zdarzało się każdemu. Tylko niektórym nauka przychodzi z łatwością, a pozostali muszą spędzać długie godziny nad książkami. Dlaczego tak się dzieje?

  Zapraszamy do zapoznania się z kolejną porcją informacji na temat projekt edukacyjnego "Mamo, Tato już wiem jak główka pracuje", który według autorów ma stanowić odpowiedź na problemy z nauka. Projekt ten ma na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci, nauczycieli i rodziców o technikach wspomagających naukę. Obejmie on 600 szkół, 3600 klas I - III czyli ok. 90 000 dzieci. Program zostanie przeprowadzony jesienią 2008 roku w 15 miastach Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Katowice, Łódź, Toruń, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Białystok, Częstochowa, Kielce) i trwać będzie do końca roku.

  Każda klasa otrzyma komplet materiałów dydaktycznych, na które się składają:

  Scenariusze lekcji dla nauczyciela.

  Zeszyt ćwiczeń dla uczniów, w którym dzieci poznają techniki pamięciowe, ćwiczą koncentrację oraz poznają podstawy kinezjologii.

  Poradnik dla Rodziców, który opisuje program, w którym wzięło udział dziecko, oraz proponuje kontynuację nauki w domu. Dzięki poradnikowi rodzic może sprawdzić, jakie umiejętności zdobyło dziecko w szkole. Wspólna zabawa umożliwi dziecku utrwalenie wiedzy, a rodzicom pokaże, że te umiejętności im również mogą być przydatne w pracy i życiu codziennym.

  Uzupełnieniem programu przeprowadzanego w szkole jest serwis internetowy www.edziecko.pl/glowkapracuje, gdzie można znaleźć pomoce dydaktyczne i uzupełnić wiedzę z zakresu technik efektywnej nauki.

  Program "Mamo, Tato już wiem jak główka pracuje" jest niezwykle ciekawą propozycją dla każdego nauczyciela klas I " III. Daje nie tylko możliwość przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć w oparciu o nowoczesne metody uczenia się, ale również pozwala na urozmaicenie lekcji.

  Żeby wprowadzić materiał dydaktyczny w sposób kreatywny i nowatorski niezbędne jest zaangażowanie uczniów w proces uczenia się, stworzenie atmosfery twórczej i radosnej edukacji.

  W poszczególnych modułach uczestnicy programu poznają propozycje ćwiczeń do wykonania w szkole, jak również takie, które dziecko może zrealizować z rodzicami w domu.

  Nauczyciele mogą przeprowadzić lekcje według scenariusza, co pozwoli zrealizować program w sposób ciekawy, logiczny i spójny. Materiały są przygotowane tak, że umożliwiają wprowadzenie dzieci w stan optymalnej aktywności umysłowej. Dzieci poznają techniki pamięciowe, które potem można wykorzystać do nauczenia konkretnych treści programowych. Dzięki temu programowi uczniowie będą lepiej i szybciej się uczyć, a nauczyciel będzie mógł prowadzić zajęcia w sposób twórczy i aktywny.
  Na początku zajęć zaleca się wprowadzenie rozgrzewki, która zwykle składa się z rozruchu " najczęściej są to ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej, elementy relaksu, ćwiczenia wprowadzające mózg w stan synchronicznej pracy. Przed rozgrzewką wskazane jest, aby dzieci napiły się trochę czystej niegazowanej wody w celu nawodnienia komórek nerwowych.
  Po rozruchu można zacząć ćwiczenia na koncentrację oraz zagadki i rebusy. Ponieważ bardzo ważną umiejętnością, której uczą się dzieci, jest czytanie, dlatego wprowadzane są ćwiczenia, które pozwolą lepiej przygotować je do tego zadania. Najczęściej są to ćwiczenia oczu - poszerzające pole widzenia, rozluźniające gałkę oczną. Ćwiczenia te są bardzo ważne, ponieważ wiele dzieci poświęca dużo czasu na gry komputerowe i oglądanie telewizji. To powoduje napięcie oka, a w rezultacie ból w czasie czytania - stąd problemy z czytaniem.
  Do tematu głównego wprowadza dzieci zawsze bajka. Główny bohater pomaga swoim kolegom uporać się z trudnościami, które napotykają w szkole. Bajka pozwala nie tylko wprowadzić główne zagadnienie, ale uczy również słuchania ze zrozumieniem, koncentracji, a także rozwija wyobraźnię i wpływa na procesy pamięciowe.
  Temat główny dotyczy zwykle poznania jakiejś metody, która ułatwia uczenie się. Dzieci poznają i nauczą się robić Mapy Myśli " jest to nowoczesne narzędzie, które ułatwia: notowanie, generowanie pomysłów, planowanie, itp.
  Program ten pozwala również wprowadzić dzieci w świat technik pamięciowych " metody te ułatwiają zapamiętywanie informacji w sposób aktywny, twórczy i radosny. Dzieci poznają: Łańcuchową Metodę Zapamiętywania, Technikę Słów Zastępczych, Zakładki Obrazkowe, Zakładkową Metodę Zapamiętywania. Dzięki nim dziecko będzie szybciej przyswajało nowe treści, a w konsekwencji wzrośnie u niego poczucie własnej wartości i przekonanie, że uczenie się jest łatwe, daje radość, a ono samo może zapamiętać potrzebne mu informacje.
  Przy tych ćwiczeniach bardzo pomocne jest słuchanie dowolnej muzyki relaksacyjnej (np. odgłosów przyrody, albo muzyki klasycznej). Muzyka umożliwi synchronizację obu półkul mózgowych, wprowadzi mózg w stan kreatywnego uczenia się i stworzy nastrój, który wywołuje pozytywne emocje.
  W projekt ten zaangażowani zostali również rodzice. Dzięki przygotowanemu dla nich "Poradnikowi" poznają zagadnienia, których uczą się ich dzieci na zajęciach. To pozwoli aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktycznym, prowadzonym w szkole. Proponowane "Zadania rodzinne" składają się z dwóch części. Część pierwsza odwołuje się do materiału poznanego na zajęciach, część druga to eksperymenty. Celem zadań rodzinnych jest wspólne spędzanie czasu z dzieckiem na przyjemnej, pożytecznej i edukacyjnej zabawie.
  Na stronie WWW.edziecko.pl/glowkapracuje zamieszczone są artykuły, przykładowe ćwiczenia oraz filmy instruktażowe z lekcji. Ponadto działa forum z ekspertem, na którym można porozmawiać z panią Jagodą Wąsowską " ekspertem w zakresie metod efektywnego uczenia się i trenerką Szybkiego Czytania i Technik Pamięciowych. Forum daje możliwość wymiany spostrzeżeń i doświadczeń z innymi nauczycielami i rodzicami. Zarówno użytkownicy serwisu internetowego jak i uczestnicy programu przeprowadzanego w szkołach mogą wziąć udział w konkursach, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody. Dzieci w szkołach przygotowują pracę plastyczną na temat "Co lubi mózg". Najlepsze prace zostaną nagrodzone: dla nauczycieli przewidziano laptopy, a dla dzieci zestawy multimedialne. W drugim konkursie dostępnym na stronie serwisu www rodzice będą mieli do rozwiązania test sprawdzający ich wiedzę w zakresie funkcjonowania mózgu. Do wygrania dziesięć multimedialnych Globusów Małego Odkrywcy.
  Projekt ten trafia w ogromną potrzebę społeczną jaką jest długa i nieefektywna nauka. Zajęcia w szkole pokaąż jak łatwo można zamienić długie wkuwanie na przyjemną i pożyteczną zabawę. Bo nauka jest zabawą i przygodą, a nie przykrym obowiązkiem. Dzięki pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczyciele dostają świetne narzędzia do twórczej pracy z dziećmi, a dzięki sponsorowi programu " producentowi Kidabionu " materiały trafiają do nauczycieli, dzieci i rodziców bezpłatnie.

  Program uzyskał wpis na listę środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego MEN oraz patronat Instytutu Badań Edukacyjnych.

  Za opracowanie i realizację projektu odpowiada Agencja Kids’Lab.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Idea ćwiczenia pamięci opiera się na założeniu, iż sprawność pamięci wynika głównie z umiejętności dobrego zapamiętania materiału (tzn. „zapisania go” w tzw. pamięci długotrwałej). Z tego powodu, podczas ćwiczeń pamięci bardzo duży nacisk kładziony jest na opanowywanie różnych technik zapamiętywania. Treść nauczania - składają się na nią całokształt podstawowych umiejętności, wiadomości z dziedziny nauki, techniki, kultury, sztuki oraz praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez uczniów podczas ich pobytu w szkole. Treść ta, będąc głównym czynnikiem dydaktycznego i wychowawczego oddziaływania na dzieci, młodzież i dorosłych, powinna odzwierciedlać aktualne, jak i przyszłe, przewidywane potrzeby społecznego, zawodowego i kulturalnego życia kraju, a także potrzeby poszczególnych osób. Metoda Felicji Affolter - metoda stosowana w terapii osób niepełnosprawnych i autystycznych, której konstrukcja wynika z wnikliwych obserwacji dzieci o prawidłowym rozwoju, a konkretnie kolejności osiągania przez nie umiejętności motorycznych. Wiedza zdobyta podczas tych obserwacji pozwoliła Félicie Affolter na stworzenie metody, której celem jest pomoc dziecku w osiąganiu tychże umiejętności. Metoda jest skierowana przede wszystkim do dzieci, które ze względu na niepełnosprawność mają szczególne trudności w tym względzie.

  Lego WeDo – seria klocków Lego z linii Lego Education, przeznaczona dla dzieci w wieku 7-12 lat, wspomagająca naukę programowania i ukazująca podstawowe zagadnienia robotyki. Na całym świecie wykorzystywana jest w edukacji wczesnoszkolnej jako pomoc dydaktyczna. Zestawy tej serii pozwalają budować z klocków zwierzęta i modele urządzeń, które, po podłączeniu do komputera z odpowiednim oprogramowaniem, można wprawić w ruch. Odpowiednie czujniki i silniki zawarte w zestawach umożliwiają obustronną interakcję programu komputerowego ze światem zewnętrznym. Dziecko pisząc program komputerowy (lub układając go z obrazków) może uzależniać sposób jego działania od czynników zewnętrznych takich jak jasność oświetlenia w pomieszczeniu czy wykrycie ruchu w sąsiedztwie zbudowanego z klocków lego modelu. Działanie programu dotyczyć może zarówno efektów wizualnych (np. poruszanie narysowaną przez dziecko postacią na ekranie komputera) jak i efektów widocznych w świecie realnym (np. poruszane za pomocą silnika ramię dźwigu zbudowanego z klocków lego). Takie możliwości pozwalają zainteresować dziecko zagadnieniami algorytmiki, logiki i robotyki już na samym początku jego nauki. Ćwiczenie koncentracji (inaczej: trening uwagi, trening koncentracji) – wielokrotne powtarzanie czynności poprawiających umiejętność skupienia i podtrzymywania uwagi na określonym przedmiocie, zjawisku, wydarzeniu, sytuacji itp. Ułatwia naukę selekcjonowania bodźców z otoczenia i koncentracji na tych, które w danej chwili są interesujące. Umożliwia skuteczne działanie wielozadaniowe, sprzyja poprawie zdolności przetwarzania tylko tych informacji, które są istotne z punktu widzenia wybranego celu. Koncentracja uwagi jest konieczna dla trwałego zapamiętywania. Ćwiczenia koncentracji przynoszą najlepsze efekty w połączeniu z zapewnieniem organizmowi odpowiedniej ilości snu, spokoju i wypoczynku.

  Wykorzystywanie seksualne dzieci przez dorosłych – forma krzywdzenia dzieci, w której dziecko jest wykorzystywane w celu pobudzenia lub zaspokojenia seksualnego osoby dorosłej lub starszej młodzieży. Oprócz bezpośredniego kontaktu seksualnego, wykorzystywaniem seksualnym dzieci jest również każda sytuacja, w której dorosły nieprzyzwoicie obnaża swoje genitalia wobec dziecka, namawia (prosi lub naciska na dziecko) do brania udziału w czynnościach o charakterze seksualnym, prezentuje dziecku pornografię lub wykorzystuje dzieci do produkcji pornografii dziecięcej. Ćwiczenia przygotowawcze – forma ćwiczeń, w których głównym podmiotem szkolenia jest kadra. Organizowane są w celu utrwalenia i pogłębienia indywidualnej wiedzy i umiejętności oraz nawyków działania zespołowego w dowództwach i sztabach. Treścią ćwiczeń przygotowawczych, które mogą przybierać różne formy, jest profesjonalne przygotowanie kadry w zakresie rozwiązywania problemów strategicznych, operacyjnych i taktycznych w procesie planowania i dowodzenia w różnych sytuacjach pola walki (misji) oraz doskonalenie umiejętności organizacyjno-szkoleniowych i metodycznych. Ćwiczenia przygotowawcze poprzedzane są zajęciami przygotowawczymi w formie wykładów, seminariów, zajęć zbiorowych i podróży historyczno-geograficznych. W ramach ćwiczeń przygotowawczych do realizacji zadań szkoleniowych z praktycznym działaniem wojsk (pododdziałów), w okresie bezpośrednio poprzedzającym to zamierzenie, mogą być przeprowadzane ćwiczenia epizodyczne.

  Późny okres dzieciństwa (okres szkolny) – (dziewczęta 7-10, chłopcy 7-12 lat), w okresie wczesnoszkolnym, w miejsce zabawy wchodzi stopniowo nauka. Następuje szybki rozwój mowy, pamięci, która staje się trwała. Kształtuje się umiejętność myślenia logiczno - abstrakcyjnego i rozwija się wiedza o świecie. W tym okresie dziecko staje się częścią grupy formalnej, jaką jest szkolna klasa. Pod wpływem rówieśników, rodziców, nauczycieli przedszkola i nauczania początkowego następuje socjalizacja. Dziecko uczy się uczestnictwa w życiu zbiorowym i przygotowuje się do samodzielnego odgrywania ról społecznych, oraz rozmaitych zabaw i gier wspomagający rozwój dziecka. Następuje wymiana zębów mlecznych na stałe. Okres ten niesie ze sobą wiele nowych zadań i zmian rozwojowych, które dziecko musi zrealizować, aby poradzić sobie z oczekiwaniami nauczycieli oraz rodziców. Eksperyment łódzki – eksperyment pedagogiczny będący działalnością doświadczalną rozpoczętą w 1959 w Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi. Wszelkie działania prowadzone były pod kierunkiem A. Majewskiej oraz kierowniczki szkoły I. Laskowskiej. Eksperyment polegał na gruntownym przebadaniu wszystkich dzieci z klas I przez lekarzy, psychologów i nauczycieli. Miało to na celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia oraz rozwoju umysłowego. U uczniów wykazujących jakiekolwiek braki rozwojowe została zastosowana edukacja w szkołach specjalnych. Z pozostałej części dzieci postanowiono utworzyć nową klasę wyrównawczą. Dzieci wracały do klas macierzystych po wyrównaniu swoich braków.

  Co ty na to, tato? – oryginalna nazwa "Parental Control", amerykański program rozrywkowy o zdesperowanych rodzicach szukających nowych partnerów życiowych dla swoich pociech. Ponieważ dotychczasowi partnerzy ich dzieci nie do końca im odpowiadają i jedynym sposobem na pozbycie się tej drugiej osoby jest podsunięcie synowi/córce ciekawych nowych osób, które być może zdołają zainteresować ich dzieci na tyle, że te zdecydują się porzucić dla nich swojego dotychczasowego partnera/partnerkę. Wyboru nowej miłości dokonują zarówno ojcowie, jak i matki. Potem oni i dotychczasowa dziewczyna/chłopak ich pociechy podglądają i komentują poszczególne randki ich synów lub córek z potencjalnymi kandydatkami i kandydatami na przyszłych partnerów, nie szczędząc kąśliwych komentarzy na temat kandydatów. Pod koniec programu dzieci wybierają, z kim mają zostać: z dotychczasowym partnerem czy z nowo poznaną osobą.

  Komputerek - pierwszy w Polsce program multimedialny dla dzieci, wydawany jako miesięcznik z czasopismem pod tym samym tytułem. Pierwszy egzemplarz ukazał się w 1997 roku pod patronatem wydawnictwa MEDIA Sp. Z. o. o. Płyta zawierała zarówno dema gier, jak i interaktywne biuro, w którym dziecko mogło w czasie zabawy uczyć się pisania, czytania, ortografii i rozwijać wiele innych umiejętności.

  Fonetyczna metoda nauczania języka angielskiego – metoda nauczania czytania i dekodowania słów w języku angielskim. Pomimo faktu, iż jest to metoda uznawana za kontrowersyjną jest powszechnie stosowana. Dzieci rozpoczynają naukę czytania używając świadomie fonetyki zazwyczaj w wieku 5-6 lat. Nauczanie czytania w języku angielskim tą metodą wymaga od dzieci nauczenia się połączeń pomiędzy wzorami liter i dźwiękami jakie reprezentują. Instrukcje fonetyki wymagają od nauczyciela aby zapewnił uczniom podstawy informacji na temat fonetycznych zasad i ich wzorców.

  Dodano: 01.10.2008. 16:23  


  Najnowsze