• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dwujęzyczne dzieci bardziej elastyczne w nauce języków

  13.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Czy dzieci korzystają na tym, że uczą się dwóch języków zamiast tylko jednego? Zespół naukowców korzystający z funduszy UE twierdzi że tak. Opublikowane w czasopiśmie Science wyniki badań finansowanych ze środków unijnych pokazują, że małe dzieci mające kontakt z dwoma językami wypracowują elastyczniejsze strategie uczenia się w odpowiedzi na bodźce językowe.

  Badania, których wyniki stanowią dorobek projektu CALACEI (Uniwersalne i specyficzne właściwości wyłącznie ludzkich umiejętności - narzędzia do badania akwizycji języka we wczesnym dzieciństwie - badania mózgu i zachowań), sfinansowanego na kwotę 1,5 mln EUR z tematu "Nowe i pojawiające się nauki i technologie" Szóstego Programu Ramowego (6PR), stanowiły również część projektu FP6 DISCOS (Zaburzenia i spójność ucieleśnionego ego), sfinansowanego na kwotę 3 mln EUR z tematu "Zasoby ludzkie i mobilność". Jeden z naukowców uzyskał również grant Marie Curie z 6PR.

  Zdaniem naukowców, dobrze zdefiniowane ramy czasowe walnie przyczyniają się do wspomagania akwizycji języka ojczystego przez dzieci. Mimo faktu, że dzieci wychowywane w dwujęzycznych domach uczą się mniej więcej dwa razy tyle, co ich jednojęzyczni rówieśnicy, nie ma większej różnicy w tempie przyswajania języka między dwu- a jednojęzycznymi dziećmi.

  Wyniki badań pokazują, że zasób słów dwu- i jednojęzycznych dzieci, które wypowiadają swoje pierwsze słowa kończąc pierwszy rok życia, zwiększa się do 50 w wieku 18 miesięcy.

  Naukowcy z International School for Advanced Studies (SISSA) we Włoszech badali 12-miesięczne, bilingwalne dzieci na etapie prewerbalnym. Odkryli, że dzieci te łatwiej się uczą struktur mowy w porównaniu do jednojęzycznych rówieśników.

  "Kiedy mają okazję uczyć się jednocześnie dwóch różnych reguł, dwujęzyczne dzieci uczą się obu, podczas gdy jednojęzyczne tylko jednej" - piszą autorzy. "Stąd w czasie, kiedy jednojęzyczne dzieci uczą się jednego języka, dwujęzyczne mogą uczyć się dwóch, ponieważ szybko stają się bardziej elastycznymi uczniami."

  Naukowcy sugerują, że dwujęzyczne dzieci są w stanie opanować dwa języki tak szybko, jak jednojęzyczne jeden, ponieważ mają większe doświadczenie w uczeniu się w środowisku z "mieszanymi danymi wejściowymi".

  "Dwujęzyczne dzieci muszą uczyć się odrębnego zestawu właściwości dla każdego z języków na podstawie otrzymywanych wielojęzykowych danych, unikając przy tym interferencji pomiędzy dwoma językami" - czytamy w raporcie. "W ten sposób mogą nabywać specyficzne mechanizmy, pomagające im jednocześnie wydobywać wzorce z dwóch języków, nawet zanim zaczną mówić."

  Naukowcy, dr Ágnes Melinda KovĂĄcs (obecnie Węgierska Akademia Nauk) i profesor Jacques Mehler, przedstawiali małym dzieciom trzysylabowe słowa: lo-ba-lo (ABA) lub lo-lo-ba (AAB), po których - po lewej lub po prawej stronie ekranu - pojawiały się zabawki.

  "Struktura jednostek mowy decydowała o położeniu zabawki" - napisali autorzy. "Na przykład przy jednostce mowy odpowiadającej strukturze ABA, zabawka pojawiała się po prawej stronie ekranu, a w przypadku struktury AAB - po lewej stronie."

  Dzieciom przedstawiano następnie słowa, których nigdy wcześnie nie słyszały, odpowiadające jednej z dwóch struktur. Nie pokazywano przy tym żadnej zabawki. Naukowcy rejestrowali, gdzie dzieci spoglądały po usłyszeniu każdego nowego słowa, aby ustalić czy nauczyły się struktur.

  "Jeżeli nauczyły się struktur, powinny najpierw szukać zabawki tam, gdzie zwykle się pojawiała w przypadku określonej struktury" - wyjaśniają naukowcy.

  W ostatecznym rozrachunku małe dzieci korzystają na obcowaniu z wieloma językami na wczesnym etapie swojego życia. Nie tylko są bardziej elastyczne w nauce struktur mowy, ale są również w stanie jednocześnie monitorować różne struktury językowe w odróżnieniu od jednojęzycznych rówieśników.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Science:
  http://www.sciencemag.org/

  International School for Advanced Studies (SISSA):
  http://www.sissa.it/main/

  Źródło danych: Science; International School for Advanced Studies (SISSA):
  Referencje dokumentu: KovĂĄcs A.M. i Mehler J. (2009) Flexible learning of multiple speech structures in bilingual infants. Science Express. Publikacja internetowa z dnia 9 lipca; DOI: 10.1126/science.1173947.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli. Child Helpline International, CHI – międzynarodowa sieć telefonów zaufania dla dzieci. Istnieje od 2003 roku. Działa w 160 krajach i opiera się na wierze w to, że dzieci nie tylko mają własne prawa ale także są najlepszymi osobami, by zidentyfikować swoje własne problemy jeśli tylko dostarczy się im do tego odpowiednich narzędzi. Bunt dwulatka – zespół zachowań małego dziecka, pojawiający się mniej więcej między 18. a 26. miesiącem życia (może to nastąpić do dwóch miesięcy wcześniej lub znacznie później, zależnie od stopnia rozwoju osobniczego).

  Wielojęzyczne tablice drogowe – tablice drogowe z nazwami własnymi (przeważnie nazwami miejscowości) i innymi napisami podanymi w dwóch lub wiecej językach. Tablice tego typu mogą być ustawiane na obszarach wielojęzycznych, obszarach gdzie występują mniejszości narodowe, w krajach gdzie stosowane są niełacińskie systemy pisma (wtedy na tablicy mogą pojawić się nazwy zapisane alfabetem łacińskim np. w języku angielskim), a także na drogach istotnych z punktu widzenia zagranicznych podróżnych (na tablicach pojawiają się napisy w którymś z najbardziej znanych języków, często angielskim).
  Linowy plac zabaw – tzw. linarium, jest to wydzielone miejsce przeznaczone do zabawy i rekreacji dzieci (najczęściej starszych - powyżej 5 lat), na którym dominują struktury z połączonych ze sobą specjalnych lin, rozwijające spryt i kreatywność. Przyczyniają się one znacząco do rozwoju fizycznego dzieci.

  Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) – jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – ma na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby swoich rówieśników na całym świecie. Pod skrzydłami PDMD mali chrześcijanie na miarę swych możliwości, wciąż spieszą z pomocą potrzebującym rówieśnikom w krajach misyjnych. Wspierają je swoimi codziennymi modlitwami, a także ofiarami materialnymi. Zespół Westa, napady zgięciowe – występuje u niemowląt i małych dzieci - najczęściej między 3. a 9. miesiącem życia. Pojawienie się zespołu Westa u dzieci młodszych na ogół wiąże się z gorszym rokowaniem. Zespół Westa częściej stwierdza się u chłopców. Charakteryzuje się napadami, których objawem osiowym jest skłon ku przodowi. Skłon może być szybki lub powolny, mogą dołączyć się inne napady. Rozwój psychoruchowy dzieci zostaje zahamowany. Rokowanie jest na ogół niepomyślne. Napady zgięciowe występują ok. 4 roku życia, ale przeważnie dołączają się inne napady.

  Bajka terapeutyczna – krótkie opowiadanie z morałem tworzone dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat. W opowiadaniach tych świat jest widziany z dziecięcej perspektywy. Ich głównym zadaniem jest przezwyciężanie i redukowanie lęku u dzieci. Cechą bajek terapeutycznych jest to, że bohater znajduje się w trudnej sytuacji i przeżywa stany lękowe. Wprowadzone do bajki postaci pomagają bohaterowi znaleźć sposoby przezwyciężenia trudnych chwil życia. Dziecko ma możliwość przebycia z bohaterem całej drogi wyjścia z lęku. Zazwyczaj bohaterami bajek terapeutycznych są małe zwierzątka, dzieci lub zabawki, z którymi czytelnik (słuchacz), może się identyfikować. Slender Man (z ang. smukły mężczyzna) – miejska legenda traktująca o tajemniczej postaci pojawiającej się niespodziewanie i budzącej przerażenie wśród dzieci lub ujawniającej się na zdjęciach. Znany jest również pod pseudonimem Slender.

  Pomnik Martyrologii Dzieci, tzw. Pęknięte Serce w Łodzi – odsłonięty 9 maja 1971 roku. Upamiętnia tragiczne losy dzieci polskich w okresie II wojny światowej, a szczególnie dzieci-więźniów pobliskiego obozu dla polskich dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej w Łodzi.. Pomnik znajduje się w Parku im. Szarych Szeregów u zbiegu ulic Brackiej i Staszica.

  Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (KFnrD) – polskie stowarzyszenie mające za cel z jednej strony poprawę stanu opieki medycznej dzieci w Polsce, a z drugiej – pomoc w rozwoju zainteresowań dzieciom wybitnie uzdolnionym. Fundusz został stworzony 30 maja 1981 przez Jana Szczepańskiego i Ryszarda Rakowskiego przy współpracy wielu lekarzy i nauczycieli akademickich. Od 23 lutego 2006 roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizacją pożytku publicznego.

  Rodzina nuklearna (rodzina mała) – rodzina dwupokoleniowa składająca się z rodziców (zwykle małżonków) i ich biologicznych dzieci, a także adoptowanych. Angielskie pojęcie "nuclear family" również obejmuje dzieci adoptowane. Jednak w terminologii krajów niemieckojęzycznych odpowiednik rodziny nuklearnej - "Kernfamilie" dzieci adoptowanych już nie obejmuje. Łysienie u dzieci – dolegliwość chorobowa występująca u niemowląt bądź dzieci starszych. Choroba ujawnia się w okresie dzieciństwa. Najczęściej występującą formą łysienia u dzieci jest wypadanie włosów kwalifikowane do stanu łysienia plackowatego. Wyróżniona została również oddzielna jednostka chorobowa znana pod nazwą hypotrichosis simplex.

  Langenscheidt - prywatne niemieckie wydawnictwo założone w 1856 r. w Berlinie, specjalizujące się w słownikach i książkach do nauki języków obcych. Zajmuje się m.in. wydawaniem map, atlasów, rozmówek oraz słowników zarówno jednojęzycznych, jak i dwujęzycznych. W r. 1983 wydawnictwo wypuściło na rynek alpha 8 - pierwszy elektroniczny słownik na świecie. Świat słów (ang. WordWorld, 2007-2010), przygotowany i emitowany od września 2007 r. przez amerykańską telewizję PBS, jest programem Edutainment, którego celem jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to serial dla dzieci pokazujący animowany świat, w którym zbudowane z liter postaci odgrywają pierwszoplanowe role, ucząc dzieci znaczenia angielskich słów i sposobu ich wymawiania.

  Dodano: 13.07.2009. 15:11  


  Najnowsze