• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ekonomiści w PAN o Polsce i sytuacji makroekonomicznej w 2011 r.

  30.04.2011. 14:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jak wygląda sytuacja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej dwóch prędkości? Na to pytanie odpowiedzą 5 maja w Warszawie ekonomiści z Polskiej Akademii Nauk i eksperci uczelni wyższych. Podczas otwartego seminarium Instytutu Nauk Ekonomicznych (INE) PAN zostanie zaprezentowany najnowszy numer raportu "Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie".

  Konferencję otworzy dyrektor instytutu prof. Leszek Jasiński. Sytuację makroekonomiczną w 2010 roku omówi Stanisław Kubielas z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a prognozy na 2011 rok przedstawi Jerzy Mycielski z INE PAN.

  W dyskusji "Polska w Unii Europejskiej dwóch prędkości" wezmą udział: Krzysztof Bartosik (INE PAN), Tomasz G. Grosse (Instytut Studiów Politycznych PAN), Marcin Kwasowski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Paweł Świeboda (prezes DemosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej) oraz Łukasz Hardt (INE PAN, doradca premiera RP).

  Raport "Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie" jest projektem badawczym INE PAN z zakresu analiz makroekonomicznej sytuacji gospodarki Polski prowadzonym od 2002 roku. Co pół roku, na przełomie kwietnia i maja oraz października i listopada prezentowane są prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych na najbliższe pół roku oraz analizy poszczególnych sektorów gospodarki. Raport opracowuje zespół młodych ekonomistów, pod naukowym kierownictwem prof. Krzysztof Bartosika, wcześniej pracami zespołu kierował prof. Zbigniew Hockuba.

  Raport uzupełniają opinie o bieżącym stanie polskiej gospodarki i oceny jej funkcjonowania w bliskiej przeszłości, nakreślenie sytuacji makroekonomicznej Polski oraz uwarunkowań międzynarodowych, które wpływają na kondycję polskiej gospodarki. Autorzy poświęcają też uwagę zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Polski w Unii Europejskiej. Publikację opatrują komentarzem teoretycy ekonomii lub praktycy gospodarczy, m.in.: prof. Marek Belka, prof. Cezary Józefiak, prof. Joanna Kotowicz-Jawor, prof. Tadeusz Kowalik, prof. Andrzej Wojtyna.

  Prezentacja 18 numeru Raportu INE PAN Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie oraz prognoz na rok 2011 wraz z debatą pt. "Polska w Unii Europejskiej dwóch prędkości" rozpocznie się o godz. 11.00 w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica, przy ul. Nowy Świat 72.

  W maju INE PAN zaprasza ponadto na seminarium z cyklu "Wyzwania dla finansów publicznych w Polsce" pt. "Deregulacja w biznesie - jak wesprzeć polską przedsiębiorczość?" oraz na spotkanie z prof. Kazimierzem Łaskim pt. "Dlaczego kryzys dotknął niektóre kraje Europejskiej Unii Walutowej a nie inne kraje Unii Europejskiej?", organizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie – półrocznik wydawany od 2002 roku przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukazuje się co pół roku na przełomie kwietnia i maja oraz października i listopada. Prezentuje analizy makroekonomicznej sytuacji gospodarki Polski, krótkookresowe prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych (m.in. tempo zmian PKB, produkcji przemysłowej, popytu krajowego, inwestycji, stopę bezrobocia, inflację) oraz analizy poszczególnych sektorów gospodarki.

  Gospodarka Unii Europejskiej – gospodarka wszystkich państw tworzących Unię Europejską rozpatrywanych łącznie, jakby stanowiły jedno państwo. W 2010 roku PKB Unii Europejskiej wynosił 12,279 biliona (16,282 biliona $), co oznacza że gospodarka Unii Europejskiej była większa od największej gospodarki pojedynczego państwa, Stanów Zjednoczonych.

  Gospodarka Unii Europejskiej – gospodarka wszystkich państw tworzących Unię Europejską rozpatrywanych łącznie, jakby stanowiły jedno państwo. W 2010 roku PKB Unii Europejskiej wynosił 12,279 biliona (16,282 biliona $), co oznacza że gospodarka Unii Europejskiej była większa od największej gospodarki pojedynczego państwa, Stanów Zjednoczonych.

  Raport Delorsa - autorem tego raportu jest Jacques Delors (ówczesny przewodniczący Komisji Wspólnot Europejskich). Raport został opublikowany w 1989 roku, pokazywał perspektywy zjednoczenia Europy, zawierał propozycje dotyczące integracji gospodarczej i walutowej. Raport stanowił podstawę do negocjacji warunków Traktatu o Unii Europejskiej w części dotyczącej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Pytanie prejudycjalne – instytucja z obszaru prawa Unii Europejskiej regulowana przez art. 267 TFUE. Na tej podstawie sądy państw członkowskich Unii Europejskiej zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami dotyczącymi „wykładni Traktatów, ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii”.

  Pytanie prejudycjalne – instytucja z obszaru prawa Unii Europejskiej regulowana przez art. 267 TFUE. Na tej podstawie sądy państw członkowskich Unii Europejskiej zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami dotyczącymi „wykładni Traktatów, ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii”.

  Dodano: 30.04.2011. 14:04  


  Najnowsze