• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy: nostalgia może ochronić przed depresją

  28.03.2011. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nostalgia - zwykle uważana za emocję związaną z cierpieniem i niepożądaną - może przynosić wiele korzyści. Badania prowadzone w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej wykazały, że jej przeżywanie chroni m.in. przed wystąpieniem objawów depresyjnych i lękowych.

  Jak wynika z badania dr Anny Branieckiej z Katedry Psychologii Pozytywnej SWPS przeżywanie nostalgii ułatwia radzenie sobie z problemami, chroni przed wystąpieniem objawów depresyjnych, lękowych oraz pogorszeniem się stanu zdrowia. Ułatwia ona również adaptowanie się do trudnych sytuacji, lepsze rozumienie siebie i otoczenia oraz zapobieganie kryzysom psychicznym.

  "Warto nabyć umiejętność doświadczania nostalgii i w razie odpowiednich okoliczności umieć ją przeżyć. Wtedy można np. przekształcić smutek w nostalgię" - wyjaśnia dr Braniecka.

  Przykładem może być sytuacja rozstania z bliską osobą, w której zamiast pogrążać się w smutku możemy przywołać nostalgiczne wspomnienia. "W moich badaniach okazało się, że taka umiejętność zapobiega długotrwałemu obniżeniu się nastroju i kryzysom psychicznym" - dodaje uczona.

  Jak informuje rzecznik prasowy SWPS Natalia Osica, dr Braniecka podjęła próbę zbadania konsekwencji, jakie przynosi przeżywanie nostalgii w krótkiej i długiej perspektywie czasu. "Przeprowadziła trzy eksperymenty, których celem było sprawdzenie wpływu tej emocji na różne kompetencje psychiczne, w tym sposób radzenia sobie z rozstaniem z bliską osobą, rozumienie siebie lub sytuacji społecznych" - informuje Osica.

  Dr Braniecka zrealizowała także badanie, w którym starała się ustalić stopień adaptacji psychicznej do nowych warunków, w zależności od umiejętności przeżywania nostalgii.

  "Moje badanie może się wydawać dość specjalistyczne. Tymczasem przeżywanie emocji, takich jest nostalgia, jest bliskie każdej osobie. Nostalgia jest złożona z pozytywnego i negatywnego afektu, dzięki czemu umożliwia bardziej adekwatne przeżywanie rzeczywistości, odzwierciedla jednocześnie jej pozytywne i negatywne elementy" - tłumaczy autorka badania.

  "Większość sytuacji życiowych nie jest jednoznacznie korzystna czy też niekorzystna, ale łączy w sobie często przeciwstawne znaczenia" - dodaje.

  Badania dr Branieckiej dotyczyły nowatorskiego zagadnienia w psychologii emocji, jakim jest połączenie przeżyć pozytywnych i negatywnych, czyli współwystępowanie przeciwnych emocji. Naukowcy tłumaczą, że w przypadku nostalgii afekt pozytywny dotyczy przywołania przyjemnych wspomnień z przeszłości, natomiast afekt negatywny wynika z utraty obiektu tych wspomnień.

  Zgodnie z hipotezami badawczymi okazało się, że przeżywanie nostalgii, a szczególnie umiejętność przekształcania smutku w nostalgię, wywiera korzystny wpływ na zdrowie fizyczne, samopoczucie psychiczne oraz różne wyznaczniki wysokiej jakości życia.

  Projekt badawczy zrealizowano w 2010 r. w ramach pracy doktorskiej pt. "Współpobudzenie pozytywnego i negatywnego afektu a jakość życia. Czerpanie korzyści z nostalgii". Przebadano blisko 450 młodych osób w wieku 20-34 lat. Dr Braniecka prowadziła badania pod kierunkiem prof. Ewy Trzebińskiej z Katedry Psychologii Pozytywnej SWPS.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ krf/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  PISA (badanie) – PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych.

  Żałoba – tradycyjne uzewnętrznione odzwierciedlenie tego co się dzieje z kimś, kto stracił bliskiego. Żałoba, a przeżywanie straty to dwie różne rzeczy, bo przeżywanie straty zachodzi wewnątrz. Jest to reakcja całego naszego "ja" na stratę.

  Transfer, transfer umiejętności – w psychologii, przenoszenie umiejętności, przyzwyczajeń i odruchów nabytych w ramach nauki jednej z dziedzin na inną. Zjawisko przenoszenia wprawy, gdy uprzednio opanowana sprawność wpływa na uczenie się nowego materiału lub czynności. Transfer może dawać zarówno pozytywny efekt, przyspieszając proces nauki, jak i negatywny – utrudniając zmianę przyzwyczajeń i odruchów potrzebą do nabycia nowej umiejętności.

  Asertywność – w psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta.

  Nostalgia (gr. νóστος, powrót do domu, i ἄλγος, ból) – potocznie, doskwierająca tęsknota za ojczyzną (krajem ojczystym), a także, tęsknota za czymś przeszłym, co utrwaliło się w pamięci lub do czegoś, co wyobrażono sobie w marzeniach.

  Asertywność – w psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta.

  Alice Sebold (ur. 6 września 1963 roku w Madison w stanie Wisconsin w USA) – współczesna pisarka amerykańska. Autorka trzech książek: autobiograficznej Szczęściary, Nostalgii anioła oraz Córeczki.

  Dodano: 28.03.2011. 00:47  


  Najnowsze