• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy rzucają światło na szczególny stan hipnotyczny

  27.10.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy istnieje szczególny stan hipnotyczny? Naukowcy z Finlandii i Szwecji twierdzą, że owszem. W toku badań, których wyniki zaprezentowano w czasopiśmie PLoS ONE, naukowcy z Uniwersytetu w Turku i Uniwersytetu Aalto w Finlandii oraz z Uniwersytetu w Skövde, Szwecja, wykazali, że dziwne spojrzenie może być brakującym elementem układanki, która od lat nie dawała spokoju wielu osobom.

  Szkliste spojrzenie szeroko otwartych oczu to jedna z najbardziej charakterystycznych cech osoby, która została zahipnotyzowana. Niemniej badania tej popularnej cechy były w większości bez wyrazu, a eksperci sugerowali, że niedostatek ten wynika z tego, iż cecha ta obserwowana jest jedynie u niewielu zahipnotyzowanych osób.

  Opinie na temat hipnozy ewoluują od lat w sferach psychologii, psychiatrii i neurologii. A od ponad stulecia naukowcy toczą dysputę nad tym, czy istnieje szczególny stan hipnotyczny, czy też chodzi po prostu o wykorzystywanie strategii kognitywnych i obrazowania mentalnego w normalnym stanie czuwania. Zważywszy, że nikomu jeszcze nie udało się pokazać w przekonujący sposób stanu hipnotycznego, wielu naukowców stało na stanowisku, iż stan ten jest rozpowszechnionym mitem w psychologii. Do tej pory.

  "Badania po raz pierwszy wykazują istnienie szczególnego stanu hipnotycznego, spełniając wszystkie rygorystyczne kryteria empiryczne takiego stanu (natychmiastowa indukcja i wybudzenie, obiektywne potwierdzenie na podstawie pomiarów i niemożliwość naśladowania)" - czytamy w artykule. "Potwierdzenie hipnozy jako szczególnego stanu umykało do tej pory obiektywnym pomiarom i weryfikacji prawdopodobnie dlatego, że występuje ona jedynie u niewielkiego odsetka populacji."

  Naukowcy podkreślają, że ich odkrycia są zgodne z wynikami uzyskanymi w ramach badania zarówno ruchu gałek ocznych, jak i hipnozy. W toku wcześniejszych badań nad ruchem gałek ocznych wykazano, że przednia część zakrętu obręczy (ACC) i grzbietowo-boczna (dlPFC) kora przedczołowa przyczyniają się do utrzymania fiksacji wzrokowej i supresji odruchowych sakkad. Zdaniem naukowców schematy aktywacji zmieniają się w tych samych obszarach korowych w czasie indukcji hipnotycznej.

  Na potrzeby prowadzonych prac przebadali osobę niezwykle podatną na hipnozę, w przypadku której wystarczało jedno słowo-wskazówka, aby ją wprowadzić w stan hipnozy i wyprowadzić z niego. Naukowcy twierdzą, że przechodzenie między stanem hipnotycznym a normalnym może następować w ciągu sekund.

  Wykorzystując zaawansowaną metodologię śledzenia gałek ocznych, zespół zaprezentował zestaw powszechnie uznanych zadań okoruchowych, które uruchamiają samoczynne zachowania gałek ocznych. Szkliste spojrzenie zostało powiązane z obiektywnie mierzalnymi zmianami w naturalnym, odruchowym zachowaniu gałek ocznych, którego badani niewprowadzeni w stan hipnozy nie byli w stanie naśladować.

  Dla badań nad hipnozą oznacza to, że hipnoza nie może już być postrzegana jako obrazowanie mentalne, które występuje w czasie całkowicie normalnego stanu czuwania świadomości. Niemniej, jak dodają naukowcy, odkrycia mogą mieć znaczenie dla psychologii i neurologii kognitywnej, ponieważ dostarczają pierwszych dowodów na istnienie świadomego stanu u ludzi, który nigdy wcześniej nie został naukowo potwierdzony.

  "Sugerujemy, że hipnoza nie jest normalnie występującym zjawiskiem psychologicznym w całej populacji, a raczej rzadką i wyjątkową właściwością neuronalną lub 'umiejętnością' kognitywną posiadaną jedynie przez niektóre osoby" - czytamy w artykule. "W każdym razie nasze teorie i ogólne założenia dotyczące hipnozy wymagają przeglądu w świetle ostatnich wyników."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Hipnologia (gr. hýpnos – sen, lógos – nauka) – nauka zajmująca się badaniem stanu hipnozy i jej praktycznym wykorzystaniem. Regresja hipnotyczna – jedna z metod terapeutycznych. Polega na wprowadzeniu człowieka w stan hipnozy i powolnym cofaniu się pamięcią do czasu, kiedy zaistniało traumatyczne wydarzenie (proces zwany ogólnie w psychologii regresją). Regresja polega zatem na naprawianiu pamięciowego śladu. Sofrologia – paranaukowa technika relaksacyjna (różna od hipnozy) i wpływania na świadomość, która ma jako cel wprowadzić równowagę między ciałem a umysłem. Została stworzona w latach 60-tych XX w. przez neuropsychiatrę Alfonso Caycedo Lozano. Założył on szkołę w Madrycie, aby uczyć technik sofrologii

  Trening autogenny Schultza (gr. auto - sam i genesis - powstanie) to popularna nazwa techniki relaksacji neuromięśniowej, polegającej na wywołaniu poprzez autosugestię doznań podobnych do stanu hipnozy oraz wewnętrznej medytacji. Prawdziwy opis wypadku z P. Waldemarem (ang. The Facts in the Case of M. Waldemar) – jest to nowela amerykańskiego pisarza Edgara Allana Poe o osobie, która wprowadza pewnego mężczyznę w stan hipnozy w momencie jego śmierci. Utwór z elementami grozy i suspensu, jest także do pewnego stopnia formą żartu. Został on opublikowany bez zastrzeżenia, że jest fikcyjny, przez co wiele osób w momencie publikacji traktowało historię jako prawdziwą relację. Poe pogrywał nią przez pewien czas, zanim przyznał w marginaliach, że jest to czysta literacka fikcja.

  Akt stanu cywilnego – pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń. W prawie polskim istnieją trzy rodzaje takich aktów: akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Oznacza to, że stan cywilny dowolnej osoby można stwierdzić tylko na podstawie takich aktów, a ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym (art. 4 prawa o aktach stanu cywilnego). "Black and White" - singel industrial metalowej grupy Static-X. Jest to pierwszy singel pochodzący z drugiego albumu zespołu, Machine. W teledysku przedstawiono grupę wychodzącą spod stanu hipnozy, rozpoczynającą grać a następnie jej członkowie powoli zamieniają się w roboty, podobnie jak w serii filmów Terminator.

  Maria Szulc (ur. 20 czerwca 1917 w Leningradzie, zm. 13 grudnia 2001 w Warszawie) − polska chemiczka, hipnolog, badaczka zjawiska hipnozy, pionierka analgezji hipnotycznej w Polsce, profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Hipermnezja (pamięć autobiograficzna) – zdolność pamięci do nieograniczonego odtwarzania utrwalonych śladów przeżyć psychicznych, pojawiająca się u niektórych ludzi w trakcie hipnozy lub przeżyć z pogranicza śmierci, a także niezwykle rzadko u osób świadomych (odnotowano sześć takich przypadków, m.in. Jill Price, Bob Petrell, Brad Williams, Rick Baron, Daniel McCartney).

  Ignacy Emanuel Lachnicki, pseud. i krypt.: Antoni Antymagnetystowicz brukowiec, szubrawiec i urwipołeć; Dzidzis Lado; I. E. L.; J. E. L., (ur. 1793, zm. 20 stycznia 1826 w Warszawie) – pierwszy polski badacz hipnozy, działacz społeczny, publicysta, przyrodnik i ekonomista.

  Turija – w klasycznej filozofii indyjskiej stan czystej, obserwującej świadomości sakszi. W sanskrycie turija znaczy dosłownie "czwarty" (stan świadomości), obok dźagrata (stanu świadomości na jawie), swapna (marzeń sennych) oraz suszupti (stanu głębokiego snu), jednocześnie łączący wcześniejsze trzy stany w jedno.

  Układ kombinacyjny jest jednym z rodzajów układów cyfrowych. Charakteryzuje się tym, że stan wyjść zależy wyłącznie od stanu wejść; stan wyjść opisują funkcje boolowskie - w przeciwieństwie do układów sekwencyjnych, których stan wyjść zależy od stanu wejść oraz od poprzedniego stanu wyjść. W układach kombinacyjnych nie występuje sprzężenie zwrotne. Życzenie - stan świadomości, odczuwany gdy przyszły, potencjalny stan rzeczy postrzegany jest jako bardziej korzystny (dla realizacji jakiegoś celu) niż stan obecny i istnieje subiektywne poczucie szansy osiągnięcia tego stanu. Przy braku tej szansy życzenie staje się marzeniem, takim jak chęć posiadania prywatnego odrzutowca przez osobę o przeciętnym statusie materialnym. Życzenie nie jest potrzebą, ale skutkiem konfrontacji potrzeb z subiektywnym prawdopodobieństwem ich zaspokojenia w danej perspektywie czasowej, także bardzo odległej. Realizacja życzenia może powodować czasowe pogorszenie się stanu rzeczy, ale godzimy się na to, gdyż ten pogorszony stan bardziej przybliży nas do celu niż stan obecny. Przykładem jest życzenie ukończenia studiów, które pochłaniają część zarobków, czas i wysiłek, ale docelowo zwiększają szanse na uzyskanie lepiej płatnej pracy.

  Badanie przekrojowe, badanie częstości choroby, badanie rozpowszechnienia choroby – rodzaj badania naukowego mającego na celu opis pewnego stanu lub zjawiska w określonym czasie. W badaniu oceniane są jednocześnie narażenie na czynnik ryzyka oraz stan chorobowy wśród przedstawicieli dobrze określonej populacji. W ten sposób otrzymuje się informacje na temat częstości i cech choroby w postaci „zdjęcia” przedstawiającego stan zdrowotny populacji w danym okresie.

  Dodano: 27.10.2011. 17:26  


  Najnowsze