• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowatorska analiza kluczem do optymalnego marketingu internetowego

  24.12.2013. 17:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Nakłady na reklamę w Internecie przewyższyły ostatnio wydatki na reklamę w prasie w wyniku ogromnych inwestycji w nietradycyjne programy reklamowe w mediach społecznościowych. To pokazuje, że przedsiębiorstwa - duże i małe - zaczynają wykorzystywać unikatową siłę komunikacji mediów społecznościowych.

  Media społecznościowe umożliwiają przedsiębiorstwom i organizacjom docieranie do grup docelowych w nowatorski sposób, ale stwarzają też wyzwania. Miliony postów pojawiają się w mediach społecznościowych każdego dnia, a konsumenci są stale zasypywani komunikatami reklamowymi. W jaki sposób przedsiębiorstwa - zwłaszcza MŚP - mogą przebić się przez ten szum i skutecznie dostarczyć swoją wiadomość?

  Potrzebne są nowe narzędzia do analizy, oceny i wizualizacji treści mediów społecznościowych i z tego właśnie powodu rozpoczęły się niedawno prace nad projektem dofinansowanym ze środków unijnych. Inicjatywa OPTIMIZR ma zoptymalizować kampanie w mediach społecznościowych poprzez radzenie sobie z nieustrukturyzowanym tekstem i rozpowszechnianiem informacji za pomocą innowacyjnego narzędzia do analizy. Ostatecznie ma pomóc agencjom marketingowym z sektora MŚP i ich klientom podnieść skuteczność akcji w mediach społecznościowych.

  Projekt ma uaktualnić analizę sieci społecznościowej. Ma to kluczowe znaczenie, zważywszy na stałe ewoluowanie rynku. Marketing internetowy odszedł na przykład od modelu opartego na współczynniku klikalności w kierunku mniej wymiernego modelu, obejmującego wiele przekaźników informacji (tweeterów, blogerów, fanów itp.). Ocena sukcesu tego modelu jest znacznie trudniejsza.

  Projekt OPTIMIZR stawi temu czoła, łącząc technologię informacyjną, dane marketingowe i zdolności modelowania, które umożliwiają systemowi dostarczanie prognoz wyników różnych scenariuszy i strategii marketingowych w mediach społecznościowych. W ten sposób pogłębiona zostanie wiedza o strukturze sieci społecznościowej i jej oddziaływaniu na rozpowszechnianie informacji.

  W toku projektu najpierw określony zostanie sposób możliwej maksymalizacji kampanii w mediach społecznościowych. Aby to osiągnąć, wskazane zostaną wpływowe podmioty, które mogą wspomóc rozpowszechnianie komunikatów oraz społeczności internetowe najlepiej wpisujące się w cel kampanii. Prognozowanie rozprzestrzeniania społecznościowego kampanii umożliwi dostosowywanie akcji marketingowych do faktycznych wyników.

  Następnie w ramach projektu monitorowane będzie oddziaływanie marketingu w mediach społecznościowych. Celem będzie ustalenie skali metrycznej do oceny skuteczności internetowej kampanii marketingowej.

  Projekt OPTIMIZR, którego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2013 r., został dofinansowany na kwotę 1.138.994 EUR z budżetu Siódmego programu ramowego Komisji Europejskiej. Przedsięwzięcie zgromadziło osiem organizacji europejskich z pięciu krajów: Belgia, Hiszpania, Malta, Węgry i Włochy. Prace nad projektem OPTIMIZR mają się zakończyć w sierpniu 2015 r.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Social media marketing (pl. marketing w mediach społecznościowych) - Zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu internetowego przy pomocy serwisów społecznościowych. Do promocji marki wykorzystuje się takie portale społecznościowe jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Yelp, Youtube czy blogi. Media społecznościowe w ostatnim czasie odgrywają coraz większą rolę w działaniach marketingowych wielu firm, ze względu na fakt, że są łatwo dostępne dla wszystkich, którzy mają dostęp do internetu. Social media marketing umożliwia bezpośredni dostęp do pożądanej grupy docelowej, a dodatkowo obniża koszty działań marketingowych. MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego. Twitterowa rewolucja (ang. Twitter Revolution) – określenie protestów społecznych organizowanych przy pomocy internetowych serwisów społecznościowych.

  Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela. Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

  Serwis społecznościowy — to serwis internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego społeczność. Tworzy tak zwane media społecznościowe (ang. social media). Windows Live Spaces (znany również dla jego użytkowników pod nazwą MSN Spaces) – platforma blogów i serwis społecznościowy Microsoft. Strona została utworzona na początku 2004 roku pod nazwą Spaces MSN jako konkurencyjna dla innych serwisów społecznościowych. Windows Live Spaces uzyskał wynik około 27 milionów (27 000 000) unikalnych odwiedzin miesięcznie (dane z sierpnia 2007 r.). Z uwagi na dynamiczny rozwój konkurencyjnych serwisów społecznościowych, Microsoft planuje zamknięcie usługi z końcem marca 2011 roku, proponując użytkownikom przejście na platformę WordPress.

  Marketing internetowy – forma marketingu, używająca jako medium Internetu i strony WWW (World Wide Web). Służy do przesłania informacji marketingowej i pozyskania klientów. Przykłady marketingu internetowego to przede wszystkim różne formy reklamy między innymi strony rezultatów wyszukiwarki, baner, reklamy multimedialne, reklamy serwisów społecznościowych, interstitial, ogłoszenia reklamowe w Internecie, sieci reklamowe oraz e-mail marketing, łącznie z e-mail spam. Świat na dłoni – ilustrowany magazyn popularnonaukowy wydawany w Polsce od 10 lipca 2013 roku. Pismo jest opracowywane we współpracy z czytelnikami, którzy w mediach społecznościowych mają możliwość proponowania tematów, komentowania tekstów, zadawania pytań oraz tworzenia własnych tekstów i zdjęć, które mogą znaleźć się w papierowym wydaniu. Dostępna jest także wersja elektroniczna.

  Enterprise 2.0 to termin opisujący społecznościowe oprogramowanie używane w środowisku biznesowym. Idea Enterprise 2.0 bazuje na rozwiązaniach stosowanych w mediach społecznościowych. Charakteryzuje się ono dużą elastycznością, oddaje użytkownikom możliwość budowania struktury informacji, w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań. Definicja Enterprise 2.0 została sformułowana przez Andrew McAffe.

  MyHeritage – portal społecznościowy skupiający się na rodzinie i genealogii. Pozwala członkom na budowę swojej własnej witryny rodziny, ładowanie zdjęć i filmików, organizowanie wydarzeń rodzinnych, budowę drzewa genealogicznego, jak również szukanie przodków. Z ponad 72 milionami użytkowników MyHeritage jest jednym z największych portali społecznościowych o tematyce genealogicznej.

  Bossowie polskiej gospodarki – badanie analizujące obecność w mediach społecznościowych nazwisk prezesów największych polskich firm z branży bankowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i ubezpieczeniowej. Kultura darów (określana także jako społeczność darów, wspólnota darów, kultura prezentu lub niepoprawnie ekonomią darów) – termin antropologiczny oznaczający społeczność, w której status społeczny i relacje zależności między partycypującymi tworzone są w oparciu o bezinteresowną wymianę dóbr. Innymi słowy kultura darów to kultura, w której uczestniczący przekazują dobra posiadające wartość na poczet kształtowania dobrobytu swojej społeczności.

  Dodano: 24.12.2013. 17:27  


  Najnowsze