• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe kierunki i specjalności na polskich uczelniach

  02.03.2010. 18:55
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Informatykę, regionalistykę oraz ekonomię sektora publicznego na Uniwersytecie Łódzkim, Technologie Energii Odnawialnej na SGGW oraz inżynierię biomedyczną prowadzoną wspólnie przez Pomorską Akademię Medyczną i Politechnikę Koszalińską, będzie można studiować od nowego roku akademickiego. Uczelnie poszerzają swe oferty o nowe specjalności i kierunki.

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI

  Od nowego roku łódzka uczelnia uruchamia jeden nowy kierunek - informatykę - oraz dwie specjalności: regionalistykę oraz ekonomię sektora publicznego. Będzie je można studiować na wydziale ekonomiczno-socjologicznym. ?

  Jak powiedział dziekan wydziału prof. Jan Gajda, uruchomienie kierunku informatyka ma związek z powstaniem na uczelni Centrum Informatyczno-Ekonometrycznego. Centrum mieścić się będzie w przebudowywanym budynku dawnej przychodni lekarskiej dla studentów i pracowników akademickich.

  "Inwestycja zostanie zakończona o wiele wcześniej niż planowano, ponieważ będzie już gotowa jesienią tego roku. Dzięki temu mogliśmy uruchomić nowy kierunek" - powiedział. Dodał, iż wyjątkowo, bo tylko w tym roku akademickim nabór na informatykę będzie wolny. Oznacza to, że będą przyjmowane wszystkie chętne osoby, które zdały egzamin maturalny.

  Studia na informatyce będą dwustopniowe (najpierw studia licencjackie, później magisterskie) i odbywać się będą w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

  Oprócz informatyki UŁ przygotował dla przyszłych studentów dwie nowe specjalności - regionalistykę na kierunku gospodarki przestrzennej i ekonomię sektora publicznego na ekonomii. Pierwsza z nich ma przygotować specjalistów od analiz m.in. migracji, rozwoju miast, przemysłu polityki miejskiej i regionalnej; druga ma przede wszystkim wykształcić ekonomistów, którzy w profesjonalny sposób będą np. umieli kierować szpitalami, szkołami, placówkami kulturalnymi czy instytucjami administracji publicznej.

  Zarówno na regionalistyką jak i ekonomię sektora publicznego władze uczelni chcą przyjąć od nowego roku akademickiego po 60 osób. Studia będą trzyletnie i zakończę się egzaminem licencjackim.

  SGGW

  Technologie Energii Odnawialnej - to nowy makrokierunek, który od roku akademickiego 2010/2011 uruchamia Wydział Inżynierii Produkcji SGGW wspólnie z Wydziałem Inżynierii i Kształtowania Środowiska.

  "Zależy nam na kształceniu absolwentów, którzy będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne - m.in. dla samorządów lokalnych - z zakresu odnawialnych źródeł energii i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko - powiedział PAP prof. dr hab. Andrzej Chochowski, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW. - Do tej pory brakowało kierunku studiów, który obejmowałby tę tematykę całościowo".

  Korzystanie z energii odnawialnej to w chwili obecnej nie tylko wymóg Unii Europejskiej, ale i potrzeba rynku. Na całym świecie podejmowane są prace nad ograniczeniem emisji dwutlenku węgla i zmniejszeniem zużycia tradycyjnych nośników energii. Poszczególne kraje przestawiają się stopniowo na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Potrzebni są odpowiednio przygotowani specjaliści i inżynierowie, potrafiący zastosować wiedzę od oceny potencjału OZE poprzez jej wyprodukowanie, albo pozyskanie, przygotowanie do bezpośredniego wykorzystania, aż po problemy eksploatacji maszyn i urządzeń.

  "Od października tego roku przyjmiemy na studia I stopnia 60 osób w systemie stacjonarnym i 60 w niestacjonarnym. Natomiast od marca roku przyszłego na studia II stopnia - 60 osób w systemie stacjonarnym, a 30 w niestacjonarnym" - dodaje dziekan prof. Chochowski.

  Absolwenci, prócz możliwości pracy na rzecz samorządów terytorialnych i agencji rządowych, będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii. Wykształcenie pozwoli im na zarządzania małą firmą sektora energetycznego, racjonalne wdrażanie technologii energii odnawialnej w oparciu o zidentyfikowane przez siebie lokalne źródła ekologiczne - zapewniają przedstawiciele SGGW.

  POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA i PAM

  Nowy kierunek uruchamiany od nowego roku na Pomorskiej Akademii Medycznej i Politechnice Koszalińskiej to inżynieria biomedyczna. Ze strony Politechniki kierunek powstanie w ramach Instytutu Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej.

  Jak można przeczytać na stronie internetowej Instytutu, absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę m.in. z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Nauczą się korzystać z nowoczesnej aparatury, systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

  Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy zlokalizowana na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych.

  "Pomysłodawcą kierunku był profesor Jerzy Ratajski, dyrektor Instytutu" - poinformował PAP prof. Stanisław Mitura, kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej.

  Profesor Mitura jest pionierem inżynierii biomedycznej w Polsce i wybitnym specjalistą inżynierii materiałowej. Jego dorobek obejmuje ponad 160 publikacji, kilkanaście monografii i 5 patentów. Zajmuje się głownie syntezą cienkich warstw z wykorzystaniem procesów plazmochemicznych.

  "Będziemy przyjmować studentów na mechatronikę ze wskazaniem inżynieria biomedyczna" - zapowiada prof. Mitura.

  UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

  Od roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uruchamia kierunek bioinformatyka. Jak informuje rzecznik prasowy uczelni Małgorzata Wanke-Jakubowska, na uruchomienie kierunku, prowadzonego na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet otrzymał ponad 4 mln 700 tys. złotych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Kierunek będzie realizowany jako studia stacjonarne I stopnia. Absolwent po ukończeniu studiów otrzyma tytuł licencjata. To studia skierowane do osób o zainteresowaniach i zdolnościach obejmujących biologię, genetykę, informatykę oraz przedmioty ścisłe.

  Absolwenci kierunku będą mieli kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych, ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin.

  Jak zapowiada uczelnia, od roku akademickiego 2011/2012 - pod warunkiem zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego " ruszą też cztery nowe unikatowe kierunki studiów: bezpieczeństwo żywności, pielęgniarstwo weterynaryjne, inżynieria i gospodarka wodna oraz odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB) Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie aktualną nazwę przyjął w roku 2012 po restrukturyzacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Wydział EAIiIB jest kontynuatorem kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna w miejsce Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej - jeden z 6 wydziałów Politechniki Opolskiej powstały w 2010 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji poprzez wyodrębnienie z jego struktur Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów,, który połączył się z Wydziałem Edukacji Technicznej i Informatycznej tworząc Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – wydział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zaczątkiem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska było utworzenie w roku akademickim 1946/1947, z inicjatywy prof. Stanisława Turczynowicza Sekcji Melioracji, przy Wydziale Rolnym SGGW. Sekcja ta w roku 1948/1949 została przekształcona w Oddział Melioracji Wodnych, a następnie w roku 1950/1951 najpierw w Wydział Melioracji Rolnych, a w roku 1954/1955 w Wydział Melioracji Wodnych. Pod tą nazwą wydział działał do roku akademickiego 1989/1990, kiedy przekształcił się w Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, a w 2000 r. zmienił nazwę na Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Przez wiele lat wydział borykał się z ogromnymi trudnościami lokalowymi. Wykłady i ćwiczenia dla studentów odbywały się w pomieszczeniach zlokalizowanych w różnych punktach Warszawy. Dopiero w 1971 r. wydział przeniósł się do nowo wzniesionego budynku przy ul. Nowoursynowskiej 159. Zarówno Kierunek Budownictwo (w 2004 roku) jak i Inżynieria Środowiska (w 2007 roku) przeszły akredytację i uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W 2010 roku infrastruktura Wydziału wzbogacona została o nowy budynek Centrum Wodnego – zespół laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt badawczy. Do 31 grudnia 2010 działał pod nazwą Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Wydział ma prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, oraz doktoryzowania w zakresie nauk technicznych co pozwala na kształcenie m. in. własnej kadry dydaktycznej i naukowej.

  Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej (WIPiL PO) - jeden z 6 wydziałów Politechniki Opolskiej powstały w 2010 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej poprzez przyłączenie do niego Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów, który wcześniej był częścią Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE) – niepubliczna wyższa uczelnia z siedzibą w zamku suskim zwanym Małym Wawelem. Powstała w 2001 roku i prowadzi studia na trzech wydziałach: Turystyki i Rekreacji, Informatyki oraz Nauk Społecznych, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Janusz Sondel, kanclerzem Maria Grzechynka. Wśród kadry dydaktyczno-naukowej są m.in. prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, prof. dr hab. Jan Rusek, prof. dr hab. Andrzej Pankowicz (do 2011 roku, zmarł).

  Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WIE UE we Wrocławiu) - jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powstały w 1954 roku jako jeden z pierwszych wydziałów tej uczelni. Kształci studentów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Optyka biomedyczna (biooptyka) – dziedzina medycyny z zakresu inżynierii biomedycznej, zajmująca się wykorzystaniem światła w badaniach obiektów biologicznych, w diagnostyce medycznej i terapii.

  Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WPT UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1945 roku jako jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Od 1951 roku wszedł w skład nowopowstałej Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolniczych, biologicznych oraz ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WIKŚiG UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1951 roku jako Wydział Melioracji Rolnych ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolno-technicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (WNEiZ US) - najstarsza Polska uczelnia ekonomiczna na Pomorzu Zachodnim. Kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: informatyka i ekonometria, informatyka gospodarcza, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji. Obecnie na studiach wszystkich rodzajów studiuje ponad 9000 studentów.

  Inżynieria biomateriałów jest dziedziną nauki interdyscyplinarnej, która sprowadza się do badania i wytwarzania materiałów biozgodnych, implantów, aparatury medycznej i sztucznych narządów. Jej szerokie zastosowanie możemy dostrzec w inżynierii genetycznej, biotechnologii i inżynierii biomedycznej.

  Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej (WB PO) - jeden z 6 wydziałów Politechniki Opolskiej powstały w obecnej formie w 1991 roku po przekształceniu Instytutu Inżynierii Lądowej (poprzednio Wydział Budownictwa Lądowego). Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WZIF UE we Wrocławiu) - jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powstały w 1976 roku jako trzeci z wydziałów tej uczelni. Kształci on studentów na sześciu podstawowych kierunkach zaliczanych głównie do nauk ekonomicznych: analityka gospodarcza, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, informatyka w biznesie, zarządzanie oraz logistyka na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Elektrotechniki i Automatyki – jeden z dziewięciu wydziałów Politechniki Gdańskiej. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, inżynierskie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia). Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Wydział Inżynierii Produkcji powstał na bazie Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej, kiedy to w wyniku reorganizacji, dnia 1.01.2000 roku decyzją Rektora SGGW została zmieniona nazwa i utworzone zostały nowe Katedry. Wydział ma pełne prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza

  Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego (KI UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w 2001 roku z przekształcenia dotychczasowego Zakładu Informatyki w samodzielną jednostkę organizacyjną o randze katedry, która weszła bezpośrednio w skład wydziału. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z współbieżnością, modelowaniem matematycznym, nowoczesną sztuczną inteligencją oraz eksploracją danych, badaniami dotyczącymi: sieci Petriego, zbiorów przybliżonych, obliczeń elastycznych oraz inteligentnych systemów wspomagania decyzji. Katedra kształcił studentów na kierunku informatyka. W roku akademickim 2012/2013 w jednostce tej kształciło się 290 studentów w trybie dziennym (248) oraz trybie zaocznym (42), a także 84 słuchaczy studiów podyplomowych. Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oprócz tytułowego kierunku, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Chemii oraz Oceanografii i Geografii. Od roku akademickiego 2009/2010 istnieje międzywydziałowy kierunek Przyroda (studia I stopnia, dzienne). W skład wydziału wchodzi jedenaście katedr, dwie stacje badawcze i jedna pracownia.

  Dodano: 02.03.2010. 18:55  


  Najnowsze