• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Noworoczne postanowienia Polaków

  29.12.2009. 12:47
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Któż z nas nie składał przynajmniej raz w życiu noworocznych postanowień. Nasze zmagania życzeniowe nie zawsze kończą się powodzeniem, ale pomimo to, co roku je powtarzamy. Jak się okazuje, z upływem czasu nasze pragnienia także ewoluują.

  Pewien mężczyzna co roku składał sobie związane z pracą postanowienie noworoczne. W 2006 r., że nie pozwoli, by szef rozstawiał go po kątach. W kolejnym roku, że nie pozwoli, by szef doprowadzał go do myśli samobójczych. W 2008 r. przyrzekał sobie, że będzie twardy i nie da szefowi szydzić z siebie przy współpracownikach. W 2009 r. postanowił, że powie o szefie swojemu psychiatrze. Tyle na temat noworocznych postanowień mówi popularny dowcip. A jak przedstawia się rzeczywistość? Co zrobić, żeby noworoczne postanowienia nie były źródłem frustracji i wizyty u psychoterapeuty?  Nowy Rok po staremu

  Wiara w to, że Nowy Rok stanowi przełomowy moment skłania nas często do refleksji i składania deklaracji. Lubimy postanowienia noworoczne, bo dają one nadzieję na zmianę, na to, że następny rok będzie inny, lepszy. Nie przeszkadza nam w tym bynajmniej fakt, że bardzo często nasze postanowienia pozostają niezrealizowane. Nowy Rok to magiczny sposób na odcięcie się od tego, co było. Nadchodzący czas zarysowuje przed nami także długą perspektywę działań " kolejne 12 miesięcy.
  Pomimo tych szlachetnych deklaracji, każdy z nas zna jednak smak porażki, jeśli chodzi o noworoczne postanowienia. Często bowiem okazujemy się zbyt ambitni, bądź chcemy zmienić za dużo rzeczy na raz. - Warto przed sobą stawiać małe, krótkoterminowe cele, które realizowane małymi krokami składają się na całość, która może być znaczącą zmianą " doradza Alicja Misiewicz-Baranowska, psycholog kliniczny oraz właścicielka Ośrodka Szkolenia i Doradztwa Personalnego Master. " Składanie postanowień noworocznych ma sens, jeśli pomaga nam i pozwala do czegoś dążyć - dodaje. Jeżeli jednak jest to jedynie źródło frustracji, warto pomyśleć o tym, żeby rozstać się z taką formą wprowadzania zmian w życiu.

  Myślenie życzeniowe

  Jak pokazują badania OBOP, 42 proc. Polaków próbuje co roku zmienić swoje życie za pomocą noworocznych deklaracji. Tego rodzaju życzenia koncentrują się zazwyczaj na zdrowiu (27 proc.) oraz na kwestiach związanych z domem. Co piąty respondent w swoich planach uwzględnił pracę oraz zamierzenia zawodowe, a nieco mniej osób " rodzinę oraz wypoczynek (po 12 proc.). W nowym roku chcemy też być lepsi dla naszych bliskich. Instytut for Business Technology, donosi, że, jeśli chodzi o postanowienia związane z pracą, to najwięcej pracowników chce szybciej odpisywać na maile, wyłączać komórkę w czasie spotkań, używać terminarza do zapisywania spotkań, czy zadbać o lepszą organizację miejsca pracy.

  Zmień postanowienie na nowe

  Fakty jednak pozostają takie, że jedynie co 20 osoba, która wyznacza sobie noworoczne cele, w stu procentach dotrzymuje wszystkich postanowień. Nie bez uzasadnienia pozostaje więc pytanie, czy nie warto zmienić postanowienia na nowe, zamiast co roku walczyć z powracającym jak bumerang problemem. " To, że kolejny rok z rzędu nie udaje nam się zrealizować tego samego postanowienia, powinniśmy potraktować nie jak porażkę, a bardziej jak informację " mówi Alicja Misiewicz-Baranowska. " Warto się zastanowić czy nasze postanowienia noworoczne to na pewno nasze potrzeby, czy może pragnienia ukształtowane pod wpływem innych ludzi. Przyczyną niepowodzeń może być też to, że życzenia sformułowaliśmy w "innej rzeczywistości", gdy byliśmy innymi ludźmi, a z czasem nasze potrzeby się zmieniły - dodaje.

  Coraz częściej widać wpływ nauki i postępu technologicznego na treść naszych postanowień. Wiele osób obiecuje sobie, że będzie mniej czasu spędzać w Internecie, a nawet na pewnych określonych portalach społecznościowych. Także postęp medyczny wpływa na zakres naszych postanowień. Dzięki nowoczesnym metodom, można zmienić także to, co do tej pory fizycznie od nas nie zależało, np. pozbyć się chrapania. Rozstanie się z chrapaniem nie należy do kanonu noworocznych postanowień, ale może właśnie wyjście poza coroczny schemat, da nam szansę na realizację swoich celów, tym bardziej, jeśli naszym sprzymierzeńcem jest nowoczesna technologia. " Postęp technologiczny i wykorzystanie technik takich, jak koblacja sprawia, że takiej dolegliwości jak chrapanie, można pozbyć się w czasie jednodniowego zabiegu, w sposób bezkrwawy i niemal bezbolesny " mówi dr n. med. Aleksandra Sztuka-Banel z DCL Medicus, zajmującego się leczeniem chrapania i bezdechów śródsennych.

  Może warto postawić właśnie na tego typu, szybko realizujące się plany, by następnego Nowego Roku nie przywitać z tymi samymi, starymi postanowieniami. Powinniśmy też pamiętać, że swoje życie można zmienić każdego dnia i niekoniecznie trzeba z tym czekać do Nowego Roku.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rejestr klauzul niedozwolonych (właśc. rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone) - zestawienie klauzul abuzywnych prowadzone przez Prezesa UOKiK. Do rejestru są wpisywane z urzędu wszystkie postanowienia umowne, które zostały uznane za niedozwolone w stosunkach z konsumentami przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wpisanie postanowienia do rejestru następuje na podstawie przesyłanych przez Sąd prawomocnych wyroków (art. 479[45] § 1,2 KPC). Rejestr jest jawny (art. 479[45] § 3 KPC) i dostępny na stronie internetowej UOKiK. Żaden przedsiębiorca nie może zasłaniać się nieznajomością rejestru.
  Wzór rejestru określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 723).
  Stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru, stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i jest zabronione (art. 24 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331-ze zm.), choć w doktrynie sporne jest, czy zakaz stosowania klauzuli dotyczy jedynie przedsiębiorcy, przeciwko któremu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok stanowiący postawę wpisu klauzuli do rejestru, czy też zakaz ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Idealizm transcendentalny – obok terminu „filozofia krytyczna” najważniejszy z terminów, którymi Immanuel Kant określał swoje poglądy filozoficzne. W szczególności określał on tym terminem przedstawioną przez siebie formę idealizmu teoriopoznawczego, przy czym używał tu także terminów „idealizm formalny” i – późniejszego, ale wypierającego uprzednie – „idealizm krytyczny”, przeciwstawiając tu swoją filozofię realizmowi teoriopoznawczemu i dawniejszym formom idealizmu teoriopoznawczego. Filozofię Kanta określać należy jako idealistyczną przede wszystkim z tego względu, że odmawia nam ona możliwości poznania rzeczy samych w sobie, przez co nasze poznanie (niem. Erkenntnis) przedmiotów zdeterminowane jest przez nasze własne władze poznawcze: przedmioty doświadczenia nigdy nie są dane w sobie, ale zawsze istnieją w doświadczeniu; mimo że współwarunkowane są przez nasze podmiotowe władze poznawcze, nie mają charakteru iluzji, ale istnieją realnie, jako współkonstytuowane przez podmiot. Później termin ten stał się także określeniem poglądów kontynuatorów myśli Kanta, w szczególności idealistów klasycznych. Podejrzany – w polskim postępowaniu karnym uczestnik postępowania definiowany w art. 71 § 1 k.p.k. jako osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów (art. 313 § 1 k.p.k.) albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego (zob. jednak art. 308 § 3 k.p.k.).

  Wikipedystka:Ilmatar/Archiwum/03: Wiesz nie za bardzo zrozumiałem co starasz się mi przekazać :P Może więc wyjaśnię, jakie jest moje stanowisko w sprawie umedalowienia tego artykułu. Według mnie - nie nadaje się na medal. Jest powiedzmy sobie rzetelnie opisany, ale nie na tyle, aby zagościł do strefy medalowej, w niektórych momentach co rażą krótkie zdania i inne pierdoły, ale to zawsze można dopieścić. Moja odpowiedź do Lucasa to stwierdzenie, że mnie nie obchodzi jak są opisane inne dzielnice Katowic czy innych miast i jak na ich tle wypada Załęże (choć obiektywnie mówiąc - wypada nieźle). Medal jest dla artykułu wybitnego i prezentującego wybitny poziom samym sobą - a nie tylko w porównaniu do innych haseł z tej kategorii. Nasze opinie jednak nie są takie różne :P marcin.otorowski 13:54, 9 gru 2005 (CET) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych (często używany skrót MPPOiP) – traktat uchwalony w wyniku konferencji ONZ w Nowym Jorku, na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 2200A (XXI) z 16 grudnia 1966 roku. Wszedł w życie 23 marca 1976 roku. Obok Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych zakłada podstawowe prawa i wolności człowieka oraz zobowiązania Państwa wobec obywateli. Posiada wiążący charakter prawny, w przeciwieństwie do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Dokument został otwarty do ratyfikacji przez państwa, które zobowiązywały się przestrzegać jego postanowień na własnym terytorium. Składa się z pięciu części. Czwarta część Paktu powoływała do życia Komitet Praw Człowieka, który stoi na straży przestrzegania postanowień Paktu. Szczegóły działalności Komitetu określał wydany tego samego roku Pierwszy Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. W piątej zawarto formalno-prawne postanowienia końcowe. W 1989 roku, w Nowym Jorku sporządzony został Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, postulujący zniesienie kary śmierci.

  Burszenszaft - stowarzyszenie studentów niemieckich o charakterze samokształceniowym i politycznym. Pierwszy związek powstał w 1815 roku w Jenie, Ogólnoniemiecki Związek Burszenszaftów proklamowano 18 października 1817 roku na zamku Wartburg, gdzie uchwalono program, przyjęto hasło Honor, Wolność, Ojczyzna oraz barwy czarno-czerwono-złote. W 1819 roku, w wyniku postanowień karlsbadzkich, rozwiązano Burszenszaft, który odtąd działał półlegalnie i w konspiracji, a jego członkowie brali udział w powstaniu frankfurckim w 1831 roku i Wiośnie Ludów w 1848 roku. Dyskusja Wikipedii:Grafika na medal - propozycje/Archiwum - Kwestie dot. autorstwa prac: Ponieważ coraz częściej nominowane są grafiki "nienaszych" autorów, być może należy ten punkt zmienić. Jednak jeśli uznamy, że można nominować wszystkie grafiki, to być może nie ma sensu cała ta strona; można wtedy korzystać z fotek wybranych do Commons:Featured pictures (ograniczając się do grafik użytych w naszych artykułach). A nawet kontynuując głosowania po rozszerzeniu repertuaru stracimy dużą część zabawy, lokalny charakter tej strony, (praktycznie) możliwość przebicia się naszych Wikipedystów-fotografów (wiem, że to może kontrowersyjne zalety :-). Tak czy inaczej, wypada się zdecydować: czy trzymać się ściśle tego punktu, czy zezwolić na wszystkie grafiki? Jakoś nie przekonuje mnie postawa "pośrodku".
  Proszę o komentarze. tsca ✉ 16:29, 12 maj 2005 (CEST)

  The Sims 2: Na studiach – pierwszy z oficjalnych dodatków do gry The Sims 2. Dodatek wprowadza nowy okres w życiu – czas studiów, dzięki czemu nasze Simy żyją dłużej (wprowadzono nową grupę wiekową), a gra staje się coraz bardziej realistyczna. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku Sim wyjeżdża do miejscowego uniwersytetu, by tam pogłębiać swoją wiedzę na kierunku, który go interesuje (przeważnie jest on związany z ambicjami życiowymi). Od tego zależy wykonywany przez niego w przyszłości zawód. Na studiach Sim uczy się, bawi się na hucznych imprezach, poznaje nowe osoby itp. Jeśli pójdzie do odpowiedniej uczelni, ma też szansę wstąpić do tajnego, nielegalnego stowarzyszenia lub bractwa studenckiego. Podczas studiów istnieje możliwość mieszkania w akademiku, a także nietypowe zdobywanie dobrych ocen (na przykład przez bliższe kontakty z profesorem). Oprócz tego, dodatek tradycyjnie wprowadza nowe elementy wyposażenia domu, ubrania itp. Sama idea bardzo mi się podoba, jednak niepokoi mnie jedno: "Artykuł wymaga jeszcze trochę pracy, ale nie jest to konieczne dla pozytywnego odbioru artykuł. Jeśli artykuł nie został jeszcze zwikizowany, teraz jest ku temu odpowiednia chwila." - artykuł mający status DA musi być zwikizowany, nie wyobrażam sobie, żeby to miano zostało przyznane artykułowi, który nie spełnia tego kryterium. W związku z tym, może warto usunąć ten fragment opisu? Galileo01 Dyskusja 23:19, 20 wrz 2008 (CEST)

  Coach (z ang. coach – osobisty trener) – osoba, która pomaga swojemu klientowi odkryć właściwą drogę do celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, technik, narzędzi, jak również innych osób, z których klient może skorzystać. Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Polega ona na obserwacji osoby pozostającej pod opieką w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania.

  Działania polityczne – takim mianem można określić działania ludzi w polityce. Za działania polityczne uważa się racjonalne, kontrolowane i dobrowolne czynności podmiotu realizującego swoje potrzeby i interesy związane w sposób bezpośredni lub pośredni z władzą polityczną. Działania polityczne charakteryzują się tym, że podmiot może świadomie i samodzielnie wybrać czas, miejsce i sposób postępowania. Istotą działań politycznych podmiotu polityki (np. partii politycznej) jest sprawowanie (samodzielnie lub w koalicji) władzy politycznej albo też wywieranie wpływu na ośrodki decyzji politycznych (np. rząd, parlament) w warunkach walki, kompromisów lub współpracy. Działania polityczne są podejmowane przede wszystkim z zamiarem osiągnięcia korzystnych dla danego podmiotu stanów (skutków) w sferze politycznej, ekonomicznej, socjalnej, kulturowej. Działania polityczne mają wiele przejawów w życiu politycznym.

  Komitet Antyterrorystyczny (ang. The Counter Terrorism Committee – CTC) - pomocnicza struktura ONZ odpowiedzialna za bezpieczeństwo międzynarodowe, powołana 28 września 2001 r. na podstawie Rezolucji 1373, w związku z atakami terrorystycznymi 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych. Celem Komitetu jest monitorowanie wszystkich działań, które będą uznane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ za zasadne do podjęcia kroków niezbędnych do zwalczania terroryzmu. W skład Komitetu weszło 15 przedstawicieli członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Głównym zadaniem Komitetu jest doradzanie państwom członkowskim, w jaki sposób dostosować obowiązujące w tych państwach prawo, tak aby jak najskuteczniej wypełniać postanowienia Rezolucji 1373. Jednak nie ma on możliwości nakładania sankcji na państwa nie wypełniające postanowień tej rezolucji. Do końca 2002 r. 175 państw, w tym Polska, przedstawiło Komitetowi raporty dotyczące wprowadzania w życie Rezolucji 1373. Raporty stanowiły podstawę do wytypowania państw mogących służyć pomocą państwom mającym problemy z wprowadzaniem w życie Rezolucji 1373. Kofi Annan, doceniając pracę Komitetu Antyterrorystycznego, powiedział, że „praca Komitetu oraz wola współpracy wykazana przez kraje członkowskie jest bezprecedensowa i wyjątkowa”. W 2004 r. w celu wspierania działania CTC na poziomie technicznym, w zakresie wzmocnienia i koordynacji procesu monitoringu implementacji Rezolucji 1373, Rada Bezpieczeństwa na mocy Rezolucji 1535 powołała Zarząd Wykonawczy Komitetu Antyterrorystycznego - The Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED).
  Obecnie na forum ONZ trwa dyskusja nad przyjęciem Kompleksowej Konwencji ws. Zwalczania Terroryzmu - The Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT). Przeszkodą w przyjęciu ww. dokumentu są kwestie sporne dotyczące m.in. definicji terroryzmu, umieszczenia w dokumencie odniesień do terroryzmu państwowego, ocen źródeł terroryzmu oraz walki narodowowyzwoleńczej od działań terrorystycznych. Dyskusja Wikipedii:Szablony/Do usunięcia: Ten artykuł będzie się pokazywać we wszystkich tych kategoriach, które są związane z tymi szablonami. Albo jest jakiś sposób, żeby to ominąć, albo powinien mieć w nagłówku info na ten temat, żeby nie trzeba było tego wyjaśniać każdej nowej osobie. --matusz 18:55, 28 gru 2005 (CET)

  Zasada zachowania energii – empiryczne prawo fizyki, stwierdzające, że w układzie izolowanym suma wszystkich rodzajów energii układu jest stała (nie zmienia się w czasie). W konsekwencji, energia w układzie izolowanym nie może być ani utworzona, ani zniszczona, może jedynie zmienić się forma energii. Tak np. podczas spalania wodoru w tlenie energia chemiczna zmienia się w energię cieplną.

  Dodano: 29.12.2009. 12:47  


  Najnowsze