• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otyłe kobiety dyskryminowane w pracy

  12.06.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Australii i Wlk. Brytanii odkryli, że dyskryminacja ma się całkiem dobrze na rynku pracy. Badania, których wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie International Journal of Obesity, pokazują, że otyłe kobiety nie mają tak naprawdę szansy na zdobycie pracy, kiedy stają w szranki z kandydatkami bez nadwagi. Ale to nie wszystko. Nawet wypłaty otyłych kobiet są niższe niż te otrzymywane przez ich szczuplejsze koleżanki.

  Naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze, Wlk. Brytania, i z Uniwersytetu Monash w Australii zbadali, czy opracowany niedawno miernik uprzedzenia wobec otyłości - UMB (ang. universal measure of bias) przewidział faktyczną dyskryminację na rynku pracy ze względu na otyłość.

  Zespół przeanalizował również, czy istnieje zależność między dyskryminacją ze względu na otyłość, brakiem pewności siebie wśród kobiet, jeżeli chodzi o ich ciało (tj. wizerunek ciała) a konserwatywnymi osobowościami, w tym orientacją na autorytaryzm i dominację społeczną. Eksperci ustalili powiązanie między tymi czynnikami a homofobią i rasizmem.

  Dr Kerry O'Brien, starszy wykładowca na Uniwersytecie Monash i wizytujący pracownik naukowy na Uniwersytecie w Manchesterze powiedział, że uczestnicy nie zostali początkowo poinformowani o charakterze badań. Zostali zwerbowani do badań na podstawie ogłoszenia o naukowcach badających, czy są osoby, które potrafią lepiej rekrutować pracowników niż inne.

  "Badani przejrzeli szereg życiorysów z dołączonym, małym zdjęciem osoby ubiegającej się o pracę i zostali poproszeni o klasyfikację kandydatów pod względem odpowiedniości, pensji wyjściowej i zdolności do pracy" - informuje dr O'Brien. "Wykorzystaliśmy zdjęcia kobiet przed i po zabiegu bariatrycznym i różnicowaliśmy, czy badani widzą życiorys, pośród wielu innych, z dołączonym zdjęciem otyłej kobiety (BMI 38-41) czy też tę samą kobietę, ale w normalnym zakresie wagi (BMI 22-24) po zabiegu bariatrycznym" - dodaje. "Stwierdziliśmy silną dyskryminację ze względu na otyłość we wszystkich kryteriach pracowniczych, to jest pensji wyjściowej, potencjale przywódczym i prawdopodobieństwie wyboru otyłego kandydata".

  Naukowcy odkryli, że im wyższe wyniki osiągała dana osoba w pomiarze uprzedzenia wobec otyłości, tym wyższe było prawdopodobieństwo, że będzie dyskryminować otyłych kandydatów. Zaobserwowali, że osoby o bardziej autorytarnej osobowości również przejawiały dyskryminację.

  Zespół ustalił także zależność między oceną przez badanych własnego wyglądu fizycznego (tj. wizerunku ciała), wagą wyglądu i dyskryminacją ze względu na otyłość.

  "Im wyżej badani oceniali własną atrakcyjność fizyczną i wagę wyglądu, tym wyższe było uprzedzenie i dyskryminacja" - podkreślił dr O'Brien. "Jedna z interpretacji tego odkrycia może być taka, że lepiej oceniamy swoje własne ciało, porównując siebie do osób otyłych i dyskryminując je, niemniej musimy to sprawdzić eksperymentalnie".

  Po raz pierwszy naukowcy ustalili powiązanie między wyraźną, przedstawianą samodzielnie miarą uprzedzenia wobec otyłości a dyskryminacją na rynku pracy ze względu na otyłość. Zdaniem zespołu ich odkrycia sugerują, że przekonanie o wyższości niektórych osób nad innymi wiąże się z percepcją osób otyłych, jako tych zasługujących na mniej przywilejów i możliwości niż osoby szczupłe.

  "Nasze odkrycia pokazują, że istnieje wyraźna potrzeba zajęcia się dyskryminacją ze względu na otyłość, szczególnie wobec kobiet, których szczególnie dotyka uprzedzenie wobec otyłości" - stwierdził dr O'Brien. "Nieodzowne jest opracowanie interwencji i strategii redukcji uprzedzenia. Staje się również jasne, że powody uprzedzenia wydają się wiązać z naszymi osobowościami, z tym jak się sami z sobą czujemy, z atrybucjami w stylu otyli ludzie są leniwi, żarłoczni itd., stanowiącymi jedynie usprawiedliwienie dla własnych uprzedzeń".

  Wkład w badania wnieśli również eksperci z Nowej Zelandii i USA.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Otyłość brzuszna – zwana inaczej "otyłością centralną", "otyłością typu jabłko", "otyłością trzewną", "otyłością wisceralną", "otyłością androidalną". Jest częściej spotykana u mężczyzn niż u kobiet. Jej powikłaniami mogą być: Otyś (forma żeńska Otyś/Otysiowa, liczba mnoga Otysiowie) – polskie nazwisko. Nosi je około 59 osób. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka na terenie Warszawy. Otyłość (łac. obesitas) – patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Za otyłość uważa się stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet. Otyłości towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa ciała powyżej masy optymalnej.

  Otyń (niem. Deutsch-Wartenberg, Wartenberg) – wieś gminna w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Otyń, nad rzeką Śląska Ochla. Dieta odchudzająca, własc. dieta redukująca – zestaw zaleceń dietetycznych, zazwyczaj w postaci jadłospisów, których celem jest zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, np. w leczeniu otyłości lub dla poprawy wyglądu.

  Skorygowany obwód szyi – prosty wskaźnik, mający pomocnicze znaczenie w diagnostyce zespołu bezdechu śródsennego, pozwalający na stratyfikację ryzyka jego wystąpienia u osób otyłych. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Marek Bolanowski. Zastępcami redaktora naczelnego jest prof. Ewa Małecka-Tendera.

  Ageizm (ang. agism i ageism, od age – wiek, wym. ejdżyzm; takze: wiekizm) – dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej, choć nie zawsze, dotyczy problemów na rynku pracy (tak z jej znalezieniem jak i utrzymaniem). Widoczny jest także w lekceważącym traktowaniu osób starszych oraz braku oferty rozrywkowej i rekreacyjnej. Engelberga - cesarzowa. W 851 poślubiła Ludwika II, późniejszego cesarza. Owdowiała w 875. Po śmierci męża nadał angażowała się w życie polityczne Włoch, popierając papieża Jana VIII. W 880-882 została skazana na wygnanie przez Karola Otyłego.

  WHR (ang. waist-hip ratio) – jest współczynnikiem powstałym przez podzielenie obwodu talii przez obwód bioder (pomiary dokonywane w dowolnej jednostce miar). WHR stanowi wskaźnik dystrybucji tkanki tłuszczowej w ciele człowieka i jest wyznacznikiem określającym rodzaj sylwetki ciała (sylwetka w kształcie gruszki bądź jabłka) oraz typ otyłości (otyłość brzuszna bądź pośladkowo-udowa).

  Odchudzanie jest procesem, który polega na zmniejszaniu masy, do prawidłowej masy ciała, zapewniającej optymalny stan zdrowia. Proces ten, w ujęciu biologicznym, zmierza do poprawy trawienia, spalaniu tkanki tłuszczowej i tworzeniu mięśniowej, zmniejszenia zapotrzebowania na pokarmy, a w efekcie ogólnej zmianie odżywiania. W ujęciu psychologicznym wywołuje zadowolenie, podwyższenie własnej samooceny, poczucie atrakcyjności oraz wzrost wiary we własne możliwości; może przeciwdziałać stanom nadwagi i otyłości.

  Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu w gminie Otyń, w powiecie nowosolskim (województwo lubuskie) to kościół parafialny parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w dekanacie Nowa Sól, diecezja zielonogórsko-gorzowska. Zespół Camery-Marugi-Cohena (ang. Camera-Marugo-Cohen syndrome) – niezwykle rzadki zespół wad wrodzonych, znany w piśmiennictwie z zaledwie kilku przypadków. Fenotyp zespołu przypomina zespół Pradera-Williego. Składają się nań: otyłość, opóźnienie umysłowe, asymetria ciała, słabe napięcie mięśni. Opisywano też retrognację, kamptodaktylię, blepharophimosis i otyłość typu tułowiowego. Etiologia jest nieznana. Zespół został opisany w 1993 roku; przynajmniej w jednym przypadku zaliczonym do tego zespołu wykazano jednak mozaicyzm 69,XXY/46,XY. Zasugerowano, aby w diagnostyce różnicowej zespołu wykluczano kariotypowaniem tę miksoploidię.

  Oblężenie Paryża – oblężenie miasta przez duńskich wikingów, które miało miejsce w okresie od 25 listopada [885] do października 886 roku i zakończyło się po zapłaceniu najeźdźcom trybutu przez króla Franków Karola II Otyłego. Synefryna – substancja z grupy stymulantów, lek przeciw otyłości. Otrzymuje się naturalnie z pomarańczy gorzkiej (Citrus aurantium).

  Lesbofobia obejmuje różne formy negatywnego nastawienia względem lesbijek jako jednostek, par oraz jako grupy społecznej. Może ono obejmować uprzedzenie, dyskryminację oraz nadużycia połączone z nastawieniami i uczuciami od pogardy do wrogości. W związku z tym, lesbofobia jest seksizmem w stosunku do kobiet, krzyżującym się z homofobią. Cynthia Petersen, profesor prawa na Uniwersytecie Ottawy, zdefiniowała lesbofobię włączając w to także "strach kobiety przed miłością do drugiej kobiety, oraz strach mężczyzn (włączając w to także mężczyzn homoseksualnych) o to, że kobiety ich nie kochają". Ługi – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Otyń nad rzeczką Śląska Ochla, przy drugorzędnej drodze z Otynia do Zatonia. Układ wsi - owalnicowy, występuje zabudowa zwarta, szczytowa z połowy XIX wieku i początku XX.

  Zapalenie stawów wywołane jelitowym zespoleniem omijającym (ang. intestinal bypass arthritis) – postać zapalenia stawów występująca u osób z wykonanym zespoleniem jelita czczego z jelitem grubym, stosowanym w leczeniu otyłości.

  Dodano: 12.06.2012. 17:26  


  Najnowsze